Site İçi Arama

"en"

Site içerisinde arama sonucu 106 sonuç bulundu.

İÇERİK

Hakkımızda

GENETİK DANIŞMANLIK FİRMASI YÖNETİMİ,

Konusunda uzman, deneyimli ve sağduyu anlayışı ile pek çok sektörde Danışmanlık veren, 2007 Tarihinden bu yana pek çok alanda başarılara imza atmış bir firmadır. Ağırlığını 3 yıl öncesine kadar daha çok Medyaya vermiştir. Medyanın pek çok alanında; yazılı ve görsel basında, Pr dan Stratejik Planlamaya, Kriz yönetimine, Konumlanmayı kapsayan alanların tamamında ve bilhassa İnternet Reklamcılığı tarafında Türkiye ye ve Dünyaya maal olmuş pek çok marka yapmış ve geliştirmiştir.

Danışmanlık yönündeki başarımız;  doğru araştırma, doğru planlama, organizasyon ve profesyonel ekip oluşturmaktan gelmektedir. Sağduyumuzu da yanımıza alarak yürürüz.

Aynı prensiplerle araştırmalı ve altyapılı hizmetimizi Eğitim Danışmanlığında da kullanmaktayız.

Eğitim sektörüne başlamadan evvel yaptığımız araştırmalar sonucunda anlaşmalarımızı yaparak hizmet vermeye başladık halende geliştirerek ilerlemekteyiz.

Hizmet verdiğimiz her ülkede ki üniversite şehrinde danışman kadromuz bulunmakta, Merkezi yönetim olarak sık sık bizlerde bulunmaktayız. Öğrencilerimiz asla yalnız değiller!

Eğitim Sektörünü diğer alanlardan farklı kılan daha çok İNSAN SORUMLULUĞU ALMAKTIR.

Öğrenci adaylarımızın bizleri araştırıp seçebileceği gibi, Genetik Eğitim Danışmanlığı olarak bizde, Örgün Lisans Eğitiminde bizlerle devam edecek öğrencilerimizi ön tanıma sonrasında aile görüşmesi yaparak, aile izni onayı ile portföyümüzedâhil ediyoruz.

Sorumluluk almak söz konusu olunca pek çok öğrencinin bir diğeriyle kaynaşabileceği ve daha rahat diyalog sağlayabileceği gruplar oluşturuyoruz. Danışman seçimlerinde onların frekansına gerek karakteristik olarak gerekse bakış açısı olarak uyumlu danışmanlar atıyoruz.

Bizim için kayıt aldığımız öğrencinin kaydını yapmaktan öte, eğitim aşamasında da bizlerle uyumlu olabilmesi veya bu uyumun bizim tarafımızdan yakalanabilmesi önemliçünkü SİNERJİ BÖYLE OLUŞMAKTA…

Öğrencilerimiz için, eğitime takviye programlar ve sosyal aktivite programları da oluşturmaktayız.

Bizim için önemli olan AİLESİNDEN VE ÜLKESİNDEN UZAKTA OLAN ÖĞRENCİLERİMİZİ DUYGUSAL VE KÜLTÜREL OLARAK DA BESLEYEBİLMEK.

İŞİMİZİ YAPARKEN, NE ANAÇ OLMAKTAN NE DE ATAERKİL OLMAKTAN VAZGEÇEMİYORUZ… Bu da bizi butik hizmet veren profesyonel ekip kategorisine yerleştiriyor.

BİZ BÖYLEYİZ!

Prensiplerimizden, doğrularımızdan, sağduyu ve Samimiyetten VAZGEÇEMİYORUZ!


Detaylı Bilgi

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  KANUNU

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır.

Genetik Eğitim (Genetik Eğitim) nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve gerek bunlara bağlı gerekse bunlardan bağımsız olarak KVKK kapsamında size tanınan haklara ilişkin olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler ve Hukuki Sebebi

Genetik Eğitim tarafından veri sorumlusu sıfatı ile internet sitesi, mobil uygulamalar, çağrı merkezi, restoranlar, sosyal medya mecraları, doğrudan veya yetkilendirilmiş iletişim kanalları ve fiziki kanallar gibi farklı kanallarda icra edilen üretim ve tadilat süreçlerindeki yöntemlerle; bu kanalları kullanarak sizlere kaliteli hizmetlerimizi sunmak ve bu çerçevede iş ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek noktasında uygulama imkanı bulan ilgili mevzuat, sözleşme, talep, ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak ortaya çıkan ve icra edilen sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle kişisel verileriniz toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel verileriniz, Genetik Eğitim veya Genetik Eğitim adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı veya elektronik olarak, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanabilir;

 • Elektronik ya da fiziki olarak doldurduğunuz üyelik / anket formu,
 • İnternet sitelerimize üyelik veya giriş sırasında üye girişi yapmanızı sağlayan sosyal ağlar
 • İnternet sitelerimiz veya üçüncü kişilere ait internet sitelerinde yer alan, bizimle iletişime geçmek üzere doldurduğunuz iletişim formları,
 • Çevirim içi alışveriş uygulamaları, sizi tanımak için kullanılan çerezler (cookies), mobil uygulamalarımız,
 • Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz muhtelif sözleşmeler ile şirketimize göndermiş olduğunuz her türlü elektronik postalar, talepler, iş emirleri, faks ve mektuplar, Şirketimiz adına veri işleyen yahut üyelik programı sürecinin herhangi bir safhasında şirketimize destek veren üçüncü kişi firma(lar),
 • Çalışanlarımız, dijital pazarlama ve çağrı merkezi dâhil olmak üzere müşteri hizmetleri kanallarımız,
 • Sosyal medya kanalları, Google vb. arama motorlarının kullanımı,
 • Üyelik sözleşmeleri ve sair diğer sözleşmeler, kampanyalar, başvurular, formlar, teklifler,
 • Franchise’larımız ve diğer satış ağı.

Yukarıda anılan yöntemler uyarınca kişisel verileriniz, tarafınızla sözleşme kurulması durumunda sözleşmenin kurulması ve devamında sözleşmenin ifası amacıyla gerekli olan verileriniz KVKK m.5/2(c) bendinde yer alan “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” istisnasına dayalı olarak açık rızanız olmaksızın yalnızca işbu aydınlatma metninde dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla Genetik Eğitim arasında sözleşmenin kurulması veya ifası amacıyla gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki tüm kişisel verileriniz ise işbu metni okumanızı müteakip açık rıza vermeniz halinde açık rızanıza dayalı olarak işlenecektir. Tarafınızla sözleşme kurulması sırasında veya devamında sözleşmenin ifası için gerekli olan kişisel verilerinizin haricindeki bu kişisel verilerinizin işlenmesine açık rıza vermeme hakkınız olduğunu, tarafınızla sözleşme kurulması veya ürün satın almanız için bu açık rızanın bir ön şart olmadığını belirtmek isteriz.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Genetik Eğitim olarak, yukarıda sayılan yöntemlerle toplanacak kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, aşağıda detaylı olarak belirtilen 3.kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Genetik Eğitim müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi ticari ve pazarlama stratejilerimizi belirlemek, geliştirmek amacı ile kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış, pazarlama, reklam ve tanıtım faaliyetlerimizin yürütülmesinde öncülük etmeniz, satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak analizler ve profilleme çalışmalarını yapabilmemiz, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Genetik Eğitim ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin üçüncü kişilere ve yurt dışına aktarılması

Genetik Eğitim, söz konusu kişisel verilerinizi KVKK’da ve ilgili mevzuatta belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, franchiselerimiz, kullandığımız bilişim teknolojileri gereği, yurt içinde ya da yurtdışında bulunan sunucular ve bu sunucu desteğini veren firmalar ile fiziksel server ve/veya bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlar, Genetik Eğitim adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalar, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde sayılan hakları Genetik Eğitim ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

Genetik Eğitim’ninkendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

Genetik Eğitim’nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Unvan: Genetik Eğitim

Mersis No:

E-mail Adresi: info@genetikegitim.com

Posta Adresi: Gökevler Mahallesi 2312 Sk. No:16 Ginza Corner Plaza D:122-123 K:10 Esenyurt / İstanbul


Detaylı Bilgi

Çerez Politikası

Gizliliğiniz bizim için önemlidir, gizlilik ve güvenlik haklarınız temel prensibimizdir. Genetik Eğitim Danışmanlığı Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla bankamız sistem ve internet altyapısı en güvenilir seviyede tutularak gerekli önlemler alınmıştır.

Web sitemize şahsi herhangi bir bilgi vermeden ziyaret edebilir, ürünlerimiz ve servislerimiz hakkında bilgi alarak ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Ziyaretlerde site kullanımına ilişkin bilgi toplamak için çerez kullanılmaktadır. Buradaki amacımız; web sitemizi ziyaret eden kullanıcıya kolaylık sağlamak ve işleyişi daha iyiye nasıl taşıyabileceğimizi anlamaktır.

Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza gönderilen ve bir dizi karakter içeren küçük bir dosyadır. Çerezler bir web sitesinin daha kullanıcı dostu deneyim sunmasını amaçlar. Kişisel ihtiyaçlarınıza daha uygun ve hızlı bir ziyaret deneyimi yaşatmak için kişiselleştirilmiş web sayfaları sunulabilmesine olanak vermektedir. Çerezler bilgisayarınızda veya dosyalarınızda depolanan kişisel verileriniz de dahil herhangi bir bilgi toplayamamaktadır.

Geçerlilik sürelerine göre Kalıcı Çerez ve Geçici Çerez olarak iki çerez tipi bulunmaktadır. Geçici çerezler internet sitesini ziyaret ettiğiniz esnada oluşturulur ve sadece tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerlidirler. Kalıcı çerezler ise internet sitesini ziyaret ettiğinizde oluşturulur ve siz silinceye veya süreleri doluncaya kadar kalırlar. Ayarlarınız ile uyumlu kişiselleştirilmiş bir deneyim sunma gibi işlemler yapmak için kalıcı çerezler kullanılırlar.

Web sitemiz geçici ve kalıcı tip çerezleri, sizi web sitemizin diğer kullanıcılarından ayırt etmek ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenleme yapmak için kullanılmaktadır. Q Plus tarafından tasarlanmış çerezlerin yanı sıra üçüncü taraflardan alınan hizmetler kapsamında da çerez kullanılabilmektedir.

Hemen hemen tüm internet tarayıcıları, çerezleri otomatik olarak kabul edecek şekilde ön tanımlıdır. Ancak çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Çerezleri yönetmek tarayıcıdan tarayıcıya farklılık gösterdiğinden ayrıntılı bilgi almak için tarayıcının yardım menüsüne bakılabilirsiniz.

Çerez nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması veya daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezleri nasıl kullanıyoruz?

Bilgisayarınıza yüklenen çerezler veya elde edilen bilgiler istatiksel analizler veya güvenlik önlemleri için kullanılmaktadır. Herhangi bir kişisel veriniz çerezler aracılığı ile toplanmamaktadır.

Çerezleri nasıl kontrol edebilirsiniz?

Çerezleri dilediğiniz gibi kontrol edebilir veya silebilirsiniz. Bilgisayarınızda halihazırda bulunan çerezleri silebilir ve çoğu Internet gezgininde çerez kaydedilmesini/yerleştirilmesini engelleyebilirsiniz.

Internet gezginindeki çerezleri nasıl yönetebilirsiniz?

Çoğu Internet gezgini aşağıdakileri yapmanıza olanak tanır:

 • Kaydedilmiş çerezleri görüntüleme ve dilediklerinizi silme
 • Üçüncü taraf çerezleri engelleme
 • Belli sitelerden çerezleri engelleme
 • Tüm çerezleri engelleme
 • Internet gezginini kapattığınızda tüm çerezleri silme

Çerezleri silmeyi tercih ederseniz ilgili web sitesindeki tercihleriniz silinecektir. Ayrıca, çerezleri tamamen engellemeyi tercih ederseniz Q Plus’a ait web siteleri dahil olmak üzere birçok web sitesi düzgün çalışmayabilir.?


Detaylı Bilgi

Yasal Uyarılar

Genetik Eğitim Danışmanlığı web sitesine yönelik yasal uyarılar:

 • Genetik Eğitim Danışmanlığı; web sitesinde yer alan tüm içerik, görüş ve bilgiler Genetik Eğitim Danışmanlığı. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan ve üçüncü kişilerden elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır.
 • Genetik Eğitim Danışmanlığı; web sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler sadece bilgi ve gösterge amaçlı olup, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Bu sebeple okuyucuların; bu siteden elde edilen bilgil/görüş ve içeriklere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit etmeleri/ettirmeleri önerilmektedir.
 • Genetik Eğitim Danışmanlığı; gerek üçüncü kişilerden gerekse güvenilir kaynaklardan elde edilen ve web sitesinde yer alan bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmediği gibi bu kaynaklardan edinilen görüş ve düşünceler Bankayı bağlamamaktadır. Okuyucuların bu bilgilere dayanarak aldıkları kararlarda sorumluluk tamamen kendilerine ait olup bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Genetik Eğitim hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 • Ayrıca, Genetik Eğitim Danışmanlığı çalışanlarının ve danışmanlarının, web sitesinde yer alan içerik, görüş ve bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

Okuyucunun, Genetik Eğitim Danışmanlığı web sitesine girmesi veya web sitesinde yer alan herhangi bir bilgiyi kullanması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, Genetik Eğitim gerek bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, gerekse de web sitesinde yer alan her türlü içerik, görüş ve bilgiyi önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.

Unvan: Genetik Eğitim Danışmanlığı

Mersis No:

E-mail Adresi: info@genetikegitim.com

Posta Adresi: Gökevler Mahallesi 2312 Sk. No:16 Ginza Corner Plaza D:122-123 K:10 Esenyurt / İstanbul


Detaylı Bilgi

Vizyonumuz

GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI

Başta kendi kültüründen soyutlanma, aileden soyutlanma, toplum uyumsuzluğu, kültür çatışması ve gittikleri ülkelerde sınıf muamelesi gören öğrencilerimizin ve velilere yansıyan en önemli sorunların başında gelir. Genetik Eğitim Danışmanlığı, Öğrencilerimizi sosyal açıdan ve kültürel açıdan beslemek üzere kurulmuş bir hizmet firmasıdır.

GÖKTEN YILDIZLARI TOPLUYORUZ!

Genetik Eğitim Danışmanlığı diğer danışman firmalarda olduğu gibi sadece KAYIT İŞLEMİ YAPMAZ!

Öğretim hayatınız boyunca yanınızdayız. ASIL OLAN ŞEY; Gittiğiniz yerde GENETİK AİLESİ OLABİLMEK ve AİLE BÜTÜNLÜĞÜ SAĞLAYABİLMEK!  Pek çok faktörde çoğulcu olabilmek siz öğrencilerimizi duruş olarak özgüven olarak ve pek çok açıdan öğrencilerimizi farklı kılıp avantaj sağlamakta.

Eğitim devamında staj ve eğitim sonrası mesleki yaşama geçebilmeniz için de referans portföyümüzü kullanarak profesyonel hayata geçişinizde köprünüz olacaktır. Genetik Eğitim Danışmanlığı denkliğin gerektirdiği Hukuki süreçte, gücünü aldığı, partner hukuk firmalarıyla da yanınızda olacak. Öğrencilerimizin en çok kaygılandığı Denklik; artık korkacağınız bir süreç değil.

Genetik Eğitim Danışmanlığı olarak hiçbir öğrenci adayına YÖK TANINIRLILIĞI ya da DENKLİĞİ OLMAYAN üniversiteleri önermiyor ve kayıt yapmıyoruz.

 Okuyacağınız Üniversitelerde YÖK DENKLİK-TANINIRLIK olduğu gibi aynı zamanda da SADECE ULUSLARARASI GEÇERLİ MAVİ DİPLOMA veren üniversitelerle çalışıyoruz.

 


Detaylı Bilgi

Almanya Üniversiteleri

Almanya üniversiteleri geleceğinizi inşa ediyor. Akademik ve kariyer alanında doğru adımları atman adına Almanya'da üniversite okumak size tüm kapıları ardına kadar açacak. Eğitim sektöründe 50 yılı geride bırakan İsveç şirketi EF Education First, size Almanya'nın iki büyülü şehri Berlin ve Münih'te Almanya üniversite hazırlık tecrübesi sunuyor. Bu dil kampüslerinde alacağınız Almanca dili eğitimini başarıyla tamamladığınız takdirde, anlaşmalı Alman üniversitelerinden birine yerleştirilmeniz garanti ediliyor. Zorlu sınav süreçlerini ve başvuruları unutun; Almanya üniversiteleri bir dil kadar yakınınızda!

Neden Almanya'da Üniversite Okumak?

 • Almanca mühendislik ve mimarlık için önde gelen dillerdendir.
 • Almanya dünyanın en büyük ekonomilerindendir.
 • Almanya'da eğitim masrafları düşüktür ve öğrenciler için birçok destek bulunur.
 • Almanya'daki üniversitelerde eğitim kalitesi oldukça yüksektir.
 • Almanya dünyanın birçok ülkesinden insanlara ev sahipliği yaptığı için farklı kültürleri tanıma fırsatınız bulunuyor.
 • Üniversite derecenizi aldıktan sonra Almanya'da yüksek lisansa doğrudan başlayabilirsiniz.

Almanya üniversitelerinde lisans ve yüksek lisans eğitimi almak için hiçbir zaman geç değil. Daha fazla bilgi almak için aşağıdaki programlarımızdan daha fazla bilgi alabilir veya fiyat bilgilerini de içeren ücretsiz broşür isteyebilirsiniz.


Detaylı Bilgi

Pjeter Budi Ünviversitesi


Detaylı Bilgi

Lisans Eğitimi

LİSANS EĞİTİMİ SÜRESİNCE SİZLERLEYİZ.

Genetik Eğitim Danışmanlığı;

Sınav zaruriyeti nedeniyle istediği üniversite ve bölümlere yerleşemeyen öğrencilerin yurt dışı akımını gördüğü için ve ayrıca yurt dışına çıkan öğrencilerin gittikleri yerlerde yaşadıkları pek çok problemi görerek tanık olduğu için kurulmuştur.

Önce insan odaklı olan ekibimiz ailelerin yokluğunda aile sıcaklığını ve konforunu sağlamakla yükümlüdür.

Dünyada pek çok ülkede Dünya sıralamalarında kendini kanıtlamış olan üniversitelerde ve en önemlisi Türkiye de YÖK sistemine tanımlı olan Üniversitelerle çalışmaktayız.

Her koşulda eğitim alacağınız Üniversitede, eğitim dili türüne göre en az 1 yıl hazırlık sınıfı okumak zorunludur.

Genetik Eğitim Danışmanlığı olarak bizler size gitmeden önce gideceğiniz üniversitenin diline göre önceden eğitim olanağı da sağlamaktayız.

Bu hizmet sizi gideceğiniz ülkede gerek özgüven gerekseeğitiminizde daha üst basamaklara kolayca taşıyacaktır.

En çok talep gören bölümlerde; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri, Hukuk Fakülteleri, Mühendislik Grupları, Mimarlık, Pilotaj ve daha pek çok alanda eğitim veren üniversite ve enstitülerdeönceliğimiz öğrencilerimizin huzurlu ve kaliteli eğitim görmesidir. Tercihe göre maddi olanaklar çerçevesinde üniversite yönlendirmesi yapabiliyoruz çünkü bazı üniversitelerin eğitim sistemine göre burs imkânları da doğabiliyor.

Önce hedef saptaması yapıp, hedefinize giden yolu birlikte belirliyoruz. Eğitim Danışmanlarımız bu konuda oldukça tecrübelidir.

HAYAL ETTİĞİNİZ MESLEK ÇOK UZAKTA DEĞİL! Lisans alacağınız üniversite de daima sizinleyiz.

Lisans sürecinin her hangi bir evresinde ihtiyaç duyabileceğiniz ek ders, özel ders vb. konular da daima yanınızdayız.

Lisans Bitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarınızda da Siz arzu ettiğiniz Sürece BİZ VARIZ…


Detaylı Bilgi

Dünya Öğrenci Dolaşımı

Dünya Ülkeleri arasında, turizmi canlandıran başlı başına bir sektördür EĞİTİM TURİZMİ.

Bunun pek çok nedeni olmasıyla beraber, Ülkeler arası eğitim standartlarının sağlanması, döviz akışı, Kültür elçilikleri ve kaynaşma temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Pek çok ülkenin Lisans ve Lisansüstü kriterleri kendi içlerinde belli kural ve kalıplara bağlı olsa da, bir başka ülke, farklı bir ülkeden YABANCI ÖĞRENCİ alımında kendi ülkesinin öğrenci alımı kurallarından daha farklı kaidelerle daha esnek öğrenci alımı yapar. Bu kaideler her ülkede değişkenlik gösterir.

Her ülke, her yıl belirli bir kontenjan sayısı kadar YABANCI ÖĞRENCİ kabülü yapar. Kendi kaidesi ve kuralları çerçevesinde, bütçe dâhilinde ve eğitim dili dâhilinde mutlak suretle hem dil gelişimi için, hem öğrenci seviyesini belirlemek için ayrıca adaptasyon programını uygulayabilmek için en az 1 YIL HAZIRLIK EĞİTİMİ verir. Dünyanın hangi ülkesine gidersek gidelim en az 1 YIL HAZIRLIK EĞİTİMİ ZORUNLUDUR. Bu süreci istenen normda tamamlamak ve bitirme belgesini almak öğrenciyi FAKÜLTE SEVİYESİNE taşır.

BİZ TÜRKİYE olarak her yıl hem devlet hem vakıf hem de özel üniversitelerimizde pek çok yabancı öğrenci ağırlamaktayız. Gerek Lisans gerek lisansüstü ve ERASMUS programlarında artık yabancı öğrenci çokça görmek mümkün. Ülkeler arası eğitim teknolojilerini görmek ve alınan eğitimin devamında mesleki düzeylerini görebilmek bilgi edinebilmek ayrıca vizyon geliştirmek içinde oldukça avantajlıdır.

DÜNYA KÜÇÜLDÜKÇE GLOBALLEŞME ARTIYOR! Milletler arası tanıma ve empati geliştirebilmenin en efektif programlarından biridir Öğrenci Turizmi..


Detaylı Bilgi

Pilotajlık

Sırbistan da AES standartlarında pilotajlık kayıtlarımız başlamıştır.

Sırbistan – Pegez’ in Türkiye genel distribütörü olarak tek yetkili resmi partneri ve danışman ofisiyiz.

Teorik ve pratik eğitimler ayrıca tip eğitimi dâhil eğitimlerin tamamı Belgrad’da verilmektedir.

Ön koşullar, kayıt, vize, yerleşme, barınma ve oturma izinleri tarafımızdan organize edilmektedir.

Eğitim tekniği ile ilgili detaylı bilgi için danışmanlarımızla irtibat kurunuz.

Pilot olma şartları nelerdir?

Pilot olmak için askeri okula gidebilir, üniversitelerin pilotaj bölümlerinden mezun olabilir ya da ücretli pilotluk eğitimi alabilir veya herhangi bir 4 yıllık üniversite eğitiminden sonra, Thy’nin Uçuş Akademisi’ne ücretsiz başvurabilirsiniz.

Pilot olmak için lise mezunu olmak yeterli görünse çok fazla üniversite mezunu rakibiniz bulunacağından dolayı pilot olma ihtimaliniz çok düşük olacaktır. Bunun yanı sıra birçok hava yolu şirketi pilotluk başvurularında sadece 4 yıllık üniversite mezunu(örügün ya da açıköğretim) kabul etmektedir.

İleri derecede ingilizce bilmeniz gerekmektedir.

Fiziksel ve ruhsal yönden sağlıklı olmalısınız. (SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikasına sahip olmalısınız.)

Pilot olmak için aranan ön koşullar nelerdir?

Ticari pilot lisansı(CPL) alabilmek için öncelikle öğrenci pilot lisansı(SP) ve hususi pilot lisansı(PPL) almanız gerekmektedir. Tüm bu lisanslara başvurmak için aranan ön şartlara aşağıdan ulaşabilirsiniz:

1. Öğrenci pilot lisansı(SP) başvuru şartları:

 • İlk yalnız uçuşundan önce 17 yaşını tamamlamış olmak. Ancak entegre kurslara başlayacak adaylar için 16 yaşını tamamlamış olmak yeterlidir.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.

2. Hususi pilot lisansı(PPL) başvuru şartları:

 • En az 18 yaşında olmak.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından veya SHGM’ce yetkilendirilmiş havacılık tıp merkezleri tarafından düzenlenmiş geçerli 1 veya 2 nci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş olan Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş eğitiminin tamamlanmasından sonra 6 ay içinde girilecek yetenek testinde başarılı olmak.
 • Gece uçuşu yetkisi isteniyorsa gerekli eğitimleri almış olmak.
 • Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

3. Ticari pilot lisansı(CPL) başvuru şartları:

 • En az 18 yaşında olmak.
 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1. sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak.
 • SHGM tarafından yetkili kılınmış uçuş eğitim organizasyonlarında gerekli teorik bilgi ve uçuş eğitimini başarıyla tamamlamış olmak.
 • Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş yetenek testinde başarılı olmak.
 • Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak.

4. Hava yolu nakliye pilotu lisansı(ATPL) alma şartları:

 • En az 21 yaşında olmak,
 • En az lise veya dengi bir okul mezunu olmak,
 • SHGM tarafından düzenlenmiş geçerli 1 inci sınıf sağlık sertifikası sahibi olmak,
 • CPL(A) ve çok motor IR(A) sahibi olmak,
 • SHGM tarafından yetkilendirilmiş Uçuş Eğitim Organizasyonlarında gerekli teorik bilgi eğitimini tamamlamak,
 • Teorik bilgi sınavlarında ve uçuş kontrolünde başarılı olmak,
 • Bu Yönetmelikte belirtilen uçuş tecrübesine sahip olmak,
 • MCC kursu görmüş olmak.

Detaylı Bilgi

TOEFL & IELTS

Yurtdışı İçin TOEFL mı IELTS mi?

Profesyonel veya eğitim kariyerini yurtdışında sürdürmek isteyen insanların yabancı dili belli bir düzeyde bilmeleri gerekiyor. İngilizce bilgisinin hangi düzeyde olması gerektiği gidilecek  ülkedeki kurumların belirlemiş olduğu standartlarda gösteriliyor.  Çalışan veya öğrenci olarak yurtdışına gitmeyi düşünenlere İngilizce yeterlilik sınavlarından hangisini seçecekler ise, ne için gerekli olduğuna göre değişir.

Amerika’da TOEFL, İngiltere’de IELTS mi?

Yurtdışına akademik eğitim amaçlı gitmeyi düşünüyorsanız gideceğiniz ülkedeki okulların İngilizce yeterlilik skorlarına ve TOEFL mı IELTS mi tercih ettiklerine bakmak ilk adım olmalıdır. Bugün hem TOEFL hem de IELTS uluslararası arenada kabul gören İngilizce yeterlilik sınavlarıdır. Ancak genel kanı, Amerika, Kanada  için TOEFL, İngiltere ve Avustralya gibi ülkeler için IELTS sınavına girmenin daha doğru olacağı yönündedir. Bu yanlış bir yaklaşım değildir ancak ABD’de birçok enstitülü her iki sınav sonucunu da kabul etmektedir. Öte yandan, İngiltere’de durum farklıdır. İngiltere’de çok az kurumun TOEFL skorunu kabul ettiği bilinmektedir. Bu durumda eğitim için ABD’ye gidecekseniz TOEFL veya IELTS’e girebilirsiniz ancak İngiltere’ye gidecekseniz mutlaka IELTS sınavına girmeniz gerekmektedir. Ancak, ABD’de bir okula gitme durumunda gideceğiniz okulun hangi sınav skorunu kabul ettiğini ise okul seçiminize göre GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI olarak bizler size aktarmalıyız.

Göçmenlik Başvurusunda Bulunmak ve Çalışmak İçin TOEFL mı IELTS mi?

Yurtdışına akademik amaçlı değil de çalışmak için gidenlerin de geçerli bir dil skoru alması gerekmektedir. Burada gidilecek olan ülkenin bazı kriterleri olduğunu hatırlatalım. Bu kriterlerin yerine getirilmesinde bir puanlama esası vardır. Mesleğinize, maddi durumunuza ve İngilizce yeterliliğinize göre bir puanlama yapılır. Puanınız ne kadar yüksekse kabul edilme ihtimaliniz de o derece yüksek olur. Bu durumda, adayın TOEFL veya IELTS sınavından alabileceği maksimum puanı almaya çalışması gerekmektedir. 

Yurtdışında daimî ikamet etmeyi düşünenler genellikle IELTS sınavını tercih etmektedir. Zira IELTS İngiltere, Kanada ve ABD’de kabul görmektedir. Ancak göçmenlik amaçlı yurtdışına gideceklerin akademik bir sınava girme zorunlulukları yoktur. Çalışma amaçlı yurtdışına gidecek olanlara IELTS General (Genel IELTS) sınavına Girmeleri gereklidir.

PEKİ SINAVLARI NASIL GEÇERİZ?

Gerek TOEFL da gerekse IELTS sınavlarına sizleri hazırlayan eğitimler anlaşmalı partner eğitim kurumumuz tarafından verilmektedir. Sizleri sınavda başarılı olabilecek seviyeye belirlenen sürede getirmektir hedefimiz. TOEFL da IELTS de bazı meslek gruplarının özellikle şart koştuğu ana kriterdir. Örneğin Pilotajlık eğitimi almak için ön kayıt koşuludur. Hatta bazı ülkelerin giriş anahtarıdır.

BU SÜREÇTE GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI DAİMA SİZLERLE…

 


Detaylı Bilgi

Türk Amerikan Vakfı Dil Gelişimi

Önceliğimiz öğrenci adaylarımızın kendine olan özgüveni, ve kendilerini rahat hissetmeleridir. Bizler Eğitim  Koçları olarak eğitimleri boyunca yanlarında olsak da, onların kendi özgüvenleri konusundaki rahatlıkları, onlar için ve aileleri için daha önemli bir avantaj sağlamakta. Bu nedenle, Yurt dışına çıkacak olan öğrenci adaylarımız olsun, ya da eğitimine ülkemizde devam eden öğrenci grupları olsun fark etmeksizinGENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI avantajıyla TÜRK – AMERİKAN DERNEĞİ dil programlarından faydalanabilir. Her dilde eğitim programlarımız mevcut.

Tüm bunların beraberinde; TOEFL – IELTS- SAT –GRE –YÖKDİL – PTE – GMAT- TOEIC sertifika programlarıda mevcuttur.

TÜRK- AMERİKAN DERNEĞİ ortaklığıyla; İngilizce, Almanca, Rusça, Fransızca İspanyolca, İtalyanca ve diğer dillerde gelişmişlik seviyesine kadar eğitim vermekteyiz. Verilen dersler kişi tercihine göre isterseniz grup halinde, isterseniz kişiye özel eğitim verilmektedir.

 

TÜRK – AMERİKAN DERNEĞİ HAKKINDA;

Türk – Amerikan Derneği 1951 yılında Türkiye – ABD arasında ikili anlaşma ile kurulmuş köklü ve prestijli bir eğitim kurumudur.

İstanbul içinde; Avrupa yakasında Mecidiyeköy ve Bakırköy Şubemizde

Anadolu Yakasında; Kavacık Şubemizde eğitimler verilmektedir

Türkiye’nin ilk Amerikan İngilizcesi veren yabancı dil kursudur.

Öğrencilerimiz ; % 10 devamsızlığı aşmaması koşuluyla, aynı kuru yeniden ücretsiz alma hakkına sahiptirler. Genetik Eğitim Danışmanlığı öğrencileri tüm avantajların yanı sıra % 50 fiyat indirimi avantajına sahiptirler.

SPEAKİNG ( Konuşma ) Kulübü,

Listening ( Dinleme )  Kulübü

Dinleme Ve Sinema Kulübü

Reading/ Write ( Okuma ve Yazma Kulübü )

Gibi geliştirme aktiviteleri ve platformlarıyla eğitimler desteklenmektedir.


Detaylı Bilgi

Yüksek Lisan & Doktora

GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI OLARAK;

Eğitiminizin devamı için meslek grubunuza göre, Yüksek Lisans veya Doktora programınızda yanınızdayız. Ülke seçiminiz veya hedefleriniz doğrultusunda; Lisansüstü sürecinizde, kaydınızın gerçekleşmesi, gidiş geliş sürelerinizde, vize ve barınma konusunda hizmet vermekteyiz. Bu eğitim programının gereğince PROFESÖR seçimi, seminerler, konferanslar vb. tüm süreçlerde daima SİZİNLEYİZ!

YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek Lisans, fakülte öğretimine dayalı eğitim – öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı hedefleyen yükseköğretimdir. İngilizcesi ile master olarak adlandırılır. Lisans eğitimi sonrasında devam edilen eğitim sistemine verilen isimdir. Yüksek lisans, kişinin eğitim aldığı bölümde uzmanlaşması ve bu uzmanlık durumunu bilimsel bir makale ile yani tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı”, “yüksek mühendis”, “uzman”, “yüksek mimar” gibi unvanlar kazanır.

Yüksek Lisans (master) Tezli ve Tezsiz Olarak iki gruba ayrılır.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrenim gören kişinin bilimsel araştırmalar ışığında bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini kazanmasına olanak sağlar. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puanı almak ve başvurulan programın gerek duyduğu kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. Branşlaşmak istediği alandaki öğretim programı, toplam en az 21, en çok 30 kredi olmak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı mezun olunan eğitim alanında veya farklı bir alanda akademik düzeyde bilginin uygulamaya çevrilmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitim biçimidir. Tezli yüksek lisans programındaki gibi ALES sınavı şartı aranmamaktadır. Tez yazılması yerine dönem projesi yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.

Yüksek Lisansın Amacı

Eğitimin amacı programa dahil olan öğrencilere ilgilendiği alanda bilimsel olarak yetkinlik kazandırmaktır. Program süresi boyunca öğrenci bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemlerin ilgili alan için uygulaması hedeflenir. Tezli programlarda öğrenci tez yazarak ilgili konuda alan araştırması yapar ve özgün bir çalışma çıkarması istenir. Bu öğrenciye olduğu kadar ilgili alan içinde bilimsel anlamda katkı sağlar.

Ne İşe Yarar?

 • Yüksek Lisans Eğitimi alan kişiler kendilerini ilgili oldukları alan için akademik anlamda ileri düzeyde geliştirir. İlgili alan için kazanılan bu yetkinlik özel sektör veya kamuda oldukça fark yaratmaktadır.
 • Yükseköğretim kurumlarında (yüksek lisans mezuniyet şartı aranan) araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman gibi kadrolara başvurarak çalışabilirsiniz.
 • Eğer tezli program mezunu iseniz doktora eğitimi alarak akademik kariyerinizi sürdürebilirsiniz.
 • Özel sektörde yapacağınız iş başvurularında kabul edilme şansınızı arttırmış olursunuz. İş yerleri yönetici gibi önemli pozisyonlara alım yaparken en çok MBA mezunlarını tercih etmektedir. Ayrıca üst pozisyonlara terfi edebilme şansınızı arttırır.
 • Kamu çalışanları içi yüksek lisans mezunu olmak kurum içi daha üst pozisyonlara yükselmek ve maaşının da artması anlamına gelir.
Doktora Nedir?

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

Üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisansını da tamamladıktan sonra Doktora Programı'na başvururlar. Ancak sadece lisans programını tamamlayanlar da başvuru yapabilirler. Buna, Bütünleşik Doktora Programı ya da Birleştirilmiş Doktora Programı denir.

Genellikle dört yıllık lisans eğitimi sonrası, akademik unvan anlamında yüksek eğitim aldığı kurumda bir eğitimci olabilme statüsüne yükselebilmek için kişinin kendi branşın da uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) tanımlayarak tamamlaması, yani kişisel unvan olarak akademik açıdan doktor, doçent veya profesör olma sürecinin tamamı olarak da tanımlanabilir. Doktoraya başvurabilmek için Ales’ten en az 70 yabancı dilden de 55 puan almış olmak gerekiyor.


Detaylı Bilgi

Beykent Üniversitesi Sertifika Programları

Beykent Üniversitesi

Sertifikalı Kişisel Gelişim ve Kariyer Eğitimleri

Beykent Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlamış olduğumuz kişisel gelişim ve kariyer eğitimlerini Kariyer Akademi ve ömür boyu eğitim üzerinden uzaktan eğitim sistemiyle alabilirsiniz.

Beykent Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlanan eğitim programları ile öğrenciler kendini psikoloji, çocuk gelişimi, insan gelişimi ve işletme yönetimi alanlarında geliştirebilirler.

 

Istanbul  Sertifika Programları ( Beykent Üniversitesi Sertifika Programları )

Beykent Üniversitesi öğrencilerine yönelik uzmanlık kursları ve seminer süresi bazında hazırlanan sertifikalı kurslar ile kariyerinize güç katabilirsiniz. Adana kişisel gelişim ve kariyer eğitimlerini iki seçenekte sunmaktayız.

Istanbul UZMANLIK KURSLARI VE Istanbul KİŞİSEL GELİŞİM KURSLARI

1.Istanbul Uzmanlık Kursları

Istanbul uzmanlık kursları anlaşmalı olduğumuz üniversitelerin sürekli eğitim merkezleri ya da liderlik araştırma ve uygulama merkezleri tarafından sertifikası verilmektedir. Devlet üniversitesive YÖK Kurumu olması ile de sertifikalar uluslararası geçerli durumda olmaktadır. Ayrıca transkript gibi eğitim içeriklerinin sertifikada saat bazıyla da belirtilmesi ile tek tek sertifika almak yerine tek uzmanlık sertifikasında başlıklarında yer alması ile konu içerikleri kadar da sertifika almış konumunda oluyorsunuz. İnsan Kaynakları biriminin ihtiyaç duyduğu sertifikalar genel geçerliliği yüksek ve resmi kurumlardan alınan sertifikalardır. Bizde kariyer akademi olarak devlet üniversitesi onaylı sertifikalar vermekteyiz.

2.Istanbul Kişisel Gelişim Kursları

Istanbul  kişisel gelişim kursları ile istediğiniz konuda kurs alabilir kendi içeriğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Bu sayede daha önce almış olduğunuz eğitimler yerine ihtiyacınız olan eğitimleri kendiniz belirleyebilir. Sertifikalarınızı ister devlet üniversitesi isterseniz içişleri bakanlığına bağlı resmi derneklerden sertifikanızı alabilirsiniz. Uluslararası psikologlar derneği tarafından resmi onaylı sertifikalar ile kariyerinizi güçlendirebilirsiniz.

Kişisel gelişim ve uzmanlık Sertifikalarının Geçerliliği Nedir?

Kişisel gelişim ve kariyer eğitimlerinizin sertifikaları devlet üniversitesi onaylı olduğu için hem ulusal hem uluslararası geçerli durumdadır. Hem özel sektörde hem de resmi kurumlarda kullanabileceğiniz, KOSGEB, TÜBİTAK, AB Projeleri vb. projelerde artı puan getiren resmi sertifikadır.

 

Sertifikada Uzaktan Eğitim İbaresi Yer Alıyor mu?

Hayır, sertifikada herhangi bir şekilde uzaktan eğitim ibaresi yer almamaktadır. Kariyer akademinin genel merkezinde açılan örgün eğitimlere ve süper vizyona ücretsiz olarak katılabilirsiniz.

Kişisel gelişim ve kariyer Kursları ile istediğiniz konuda kurs alabilir kendi içeriğinizi kendiniz seçebilirsiniz. Bu sayede daha önce almış olduğunuz eğitimler yerine ihtiyacınız olan eğitimleri kendiniz belirleyebilir. Sertifikalarınızı alabilirsiniz.

 

Kişisel gelişim ve kariyer eğitimleri nasıl gerçekleşmektedir?

Eğitimler Uzaktan Eğitim ile Gerçekleşmektedir. Sizlere sağlanan kullanıcı adı ve şifre ile dileğiniz yerden eğitimlere katabilirsiniz. Eğitimlerinizi başarılı olarak tamamladığınız takdirde anlaşmalı olduğumuz devlet üniversitesinden sertifikalarınız gelmektedir.


Detaylı Bilgi

Sıkça Sorulan Sorular


Detaylı Bilgi

Educons Üniversitesi

En çok ziyaretçi çeken etkinlikler neler?

 • Nisan, Kasım: SerbiaFastionWeek
 • Nisan: NOMUS (Uluslararası Müzik Festivali)
 • Mayıs: Tarım Fuarı ve Steriya’nın Tiyatrosu (Tiyatro Festivali)
 • Haziran: INFANT (Uluslararası alternatif ve yeni tiyatro festivali) / Cinema City (Film Festivali) / ZMAY Çocuk Oyunları (Çocuk Festivali) / INTERFEST (Şarap Festivali)
 • Temmuz: EXIT (Müzik Festivali)
 • Ağustos: Brezilya Günleri (Novi Sad Samba Festivali)
 • Eylül: IFUS (Uluslararası Sokak Müzisyenleri Festivali)
 • Ekim: Jazz Festivali

EDUCONS ÜNİVERSİTY: https://educons.edu.rs 

2008 yılında kurulan Sremska Kamenica'daki Educons Üniversitesi, bilimsel ve eğitimsel eğilimleri izleyen ve benimseyen dinamik bir yüksek öğretim kurumudur ve şu anda on bir fakültesi bulunmaktadır.

Son yıllarda, Educons Üniversitesi, öğretim-bilim alanındaki bilginin aktarılmasıyla ilgili olan çalışma kavramında başarılı bir şekilde önemli değişiklikler geliştirmektedir. KAVRAMLI ÖĞRENME öğretimi kavramı, profesörlerin ve öğrencilerin alıştığı geleneksel bir ders sistemine (tekrarlayan bir çalışma matrisi) dönüşmüştür. Bunun yerine, yeni çalışma matrisi, tüm teknolojik faydaların ilave kullanımıyla birlikte, öğretmenin içinde ve dışında (artık öğrencilerin belirli sorunların tematikleştirilmesine ilişkin düşüncelerini ve sonuçlarını koruyan) profesörlü gruplardaki öğrencilerin tartışmaları yoluyla etkileşimli konuşmaları ve bilgi paylaşımını içermektedir. tablet, iPad, dizüstü bilgisayar vb.)

Educons Üniversitesi'nde öğrenim görmenin yeni bir modelindeki bir diğer önemli yenilik, Üniversiteyi VAKF durumuna getirme eğilimidir; (ABD, Stanford Üniversitesi'nde böyle bir işleyişin saygın bir modeli kuruldu). Bu, Üniversiteye girme sözde "hakkında Şirketler ile esasen yeni bir ilişkilendirme seviyesini belirten PROJE ÇALIŞMASI ve fon veren ile vakıf (Üniversite) arasında bir ilişkinin oluşturulması, nihayetinde, öğrencinin hayatına ilgisini çeken ve aynı zamanda motivasyonunu koruyan bir mekanizma olan temel bir destek. öğrenmek için. Eğitim programları şimdi şirketlerin gerçek iş ihtiyaçlarıyla, birçok uygulama ile senkronize edildi ve tekrar işe almak isteyen belirli öğrenci sayısını zamanında belirlediler.

Üniversite ile ilgili üçüncü yuvarlak masa, EDUCONS ULUSLARARASI EDUCONS ÜNİVERSİTESİ KAMPI, istisnai yatırımlarla yüksek standartlarda öğrenci standartları sunan ve Batı Balkanlar bölgesinde özel yüksek öğrenim söz konusu olduğunda bu türün ilk örneği olan EDUCONS ULUSLARARASI KAMPI'nin kurulmasıdır. Yani, 2015/2016 okul yılından itibaren. Üniversitede modern donanımlı bir öğrenci yurdu da var ve aynı yılın eylül ayından itibaren kampüsün inşası devam edecek, spor salonunu birleştirerek devam edecek, nihayet sağlıklı bir eğitim anlayışı ile sonuçlanacak, Batı'nın özelliği: çalışıyorum - yaşıyorum - spor yapıyorum.

Educons Üniversitesi'nin misyonu , geleneksel ve yenilikçi eğitimin işlevsel bir sentezini sağlamak ve öğrencilerin sosyal süreçlere küresel ve çok disiplinli bir yaklaşımla karakterize edilen yeni bir çağ için geçerli bilgi ve diplomalar edinmelerini sağlamaktır. Öğrencilerle çalışmalarda yaratıcılık ve özerklik, girişimcilik yeteneği, yenilikçi düşünce, sorunlara yeni yaklaşım ve araştırma ruhu geliştiririz. Vizyonumuzla eğitim sürecinde sürekli araştırma, araştırma, yaratıcılık ve girişimcilik yoluyla toplumun genel dönüşümüne katkıda bulunmak istiyoruz.

Educons Üniversitesi'nin geleceği ile ilgili vizyon, güneydoğu ve doğu Avrupa bölgesindeki toplumların değişimler içinde olduğu gerçeğine, reformun ve hukukun üstünlüğüne dayanan sivil, demokratik bir topluma geçiş sürecine ve özel mülkiyetin hakim olduğu bir piyasa ekonomisine dayanmaktadır. Umarız, şu anki sosyal an, bize her şeyden önce akademik özgürlüğe, eğitim ve genel mükemmellik arzusuna, sosyal sorumluluğa ve şeffaflığa temel değerlerimiz olarak saygı göstererek güven gösterirsiniz.

Bilgi güçtür! Eğitim alarak, bir iş seçme seçeneğiniz olur, ancak iş sizindir!

FAKÜLTELER :

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ, FİZYOTERAPİ FAKÜLTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLİŞİM FAKÜLTESİ, RADYO TELEVİZYON FAKÜLTESİ, UYGULAMALI GÜVENLİK FAKÜLTESİ, EKONOMİ FAKÜLTESİ, ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ, ÇEVRE KORUMA FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÜNİVERSİTEMİZİN VERMİŞ OLDUĞU HİZMETLERİ SAYMAKLA BİTMEZ!!!!

 • Yüzme havuzu
 • Spor merkezi
 • Fitnes salonu
 • Yurt (1+0)(1+1)(2+1)
 • Yurt otoparkı
 • Launchalanı
ve sayamadığımız Sosyal ve kültürel birsürü aktivite

Detaylı Bilgi

Pecs Üniversitesi

Macaristanda Yaşam ve Sosyal Giderler

Macaristan Avrupa’da üniversite eğitimi almak için en ekonomik ülkelerden biridir. Öğrencilerin konaklama için çeşitli seçenekleri vardır. Dileyen öğrenciler yurtlarda ya da kiralık evlerde konaklayabilir. Peç şehrinde genellikle bir öğrencinin aylık yurt masrafı 100-150 Euro ev konaklama masrafı 150-200 Euro civarındadır. Ulaşım, beslenme, sosyal giderler vb. harcamalar için genellikle aylık 300- 400 Euro yeterli olmaktadır. Genel olarak bir öğrencinin aylık masraflarının 450 – 550 Euro civarında olduğu söylenebilir.


Detaylı Bilgi

Örgün Eğitim

Örgün eğitim süreklilik gerektiren eğitimin devam halidir. Yurt dışında eğitim olmasına rağmen eğitim kalitesi ve kuralları açısından tabiki bazı kriterler değişmiyor.

Bazı bölümlerde devam zorundalığı olmaktadır. Ders katılımı ve devamlılık gerektiren fakülte bölümlerinin en başında Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bölümleri gelmektedir

Bazı bölüm fakültelerinde uzaktan eğitim olmasına rağmen yine aynı fakültelerde öğrencinin tercihine göre örgün olarak okunabilir.

Örgün eğitimin yurt dışındaki avantajı çoğunluklu Ders katılımı gerektirdiği için sınavlarda kolaylık sağlar, dolayısıyla gerekli kredileri daha rahat ve çabuk almanızı sağlar. Mesleki olarak sizi profesyonel hayata daha iyi hazırlar ve ülkemizde denklik alma sürecinde avantaj sağlar.


Detaylı Bilgi

Uzaktan Eğitim

Bu program pek çok alanda kullanılan efektif kolaylaştırıcı ve bilhassa çalışan bay ve bayanlar için lokomotif eğitim yöntemlerinden biridir.

Türkiye de olduğu gibi pek çok bölüm geliştirme, mesleki katkı sunma  kursları ve hatta açık öğretim statüsünde fakülte okuma ve tamamlamada kullanılan bir eğitim türüdür.

Uzaktan eğitimin iki şekli vardır. Dijital ortamda ders görme ve sınava girme şekli veya bildiğimiz usulle açık öğretim tamamlama şekli.

Açık öğretim fakülte okuma şekli az çok bildiğiniz bir yöntemdir ve yurt dışında da pek çok ülke üniversitesi bu yöntemi uygulamaktadır.

Devam zorunluluğu olan bazı fakülteler, örneğin Tıp Fakültesi ve diğer sağlık bilimleri gibi alanlarda mümkün olmadığı gibi, bazı sözel ve eşit ağırlık gruplarında mümkündür çünkü devam zorunluluğu getirmemektedir.

Dijital ortam grubunda olan UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ise, GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞINDA ağırlıklı olarak ülkemiz içerisindeki üniversitelerimizin daha çok SERTİFİKA PROGRAMLARINI kapsar. Bu konuda çalıştığımız pek çok üniversitenin ’de sertifika programlarını her eğitim dönemi öncesinde yayınlamaktayız ve sitemize üyeliği bulunan adaylarımızı bilgilendirmekteyiz.

Daha detaylı bilgi için Danışmanlarımızı arayabilir, telefonda veya randevu sistemiyle yüz yüze bilgi alabilirsiniz.


Detaylı Bilgi

Yüksek Lisans & Doktora

GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI OLARAK,

Meslek gruplarının tamamında istenilen bölümde, çalıştığımız üniversitelerin hepsinin Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Sizlere hizmet vermekteyiz.

Kayıdınızın oluşması, vize, gittiğiniz dönemlerde kalma konaklama, profesör desteği ve her alanda bizimlesiniz. Şart ve koşullarda Detaylı bilgi için Eğitim Danışmanlarımızdan Bilgi alınız.

Açılımlar konusunda bilgi sahibi olmak için aşağıdaki bilgilendirme metnini okuyunuz.

YÜKSEK LİSANS NEDİR?

Yüksek Lisans, fakülte öğretimine dayalı eğitim – öğretim ve araştırmaların sonuçlarını ortaya koymayı hedefleyen yükseköğretimdir. İngilizcesi ile master olarak adlandırılır. Lisans eğitimi sonrasında devam edilen eğitim sistemine verilen isimdir. Yüksek lisans, kişinin eğitim aldığı bölümde uzmanlaşması ve bu uzmanlık durumunu bilimsel bir makale ile yani tezle ispat etmesiyle tamamlanır. Yüksek lisans eğitiminin ardından kişi “bilim uzmanı”, “yüksek mühendis”, “uzman”, “yüksek mimar” gibi unvanlar kazanır.

Yüksek Lisans (master) Tezli ve Tezsiz Olarak iki gruba ayrılır.

Tezli Yüksek Lisans Programı

Tezli yüksek lisans programı öğrenim gören kişinin bilimsel araştırmalar ışığında bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve bilgiyi yorumlama yeteneğini kazanmasına olanak sağlar. Tezli yüksek lisans başvurusu yapmak için ALES sınavına girip yeterli puanı almak ve başvurulan programın gerek duyduğu kriterleri yerine getirmek gerekmektedir. Branşlaşmak istediği alandaki öğretim programı, toplam en az 21, en çok 30 kredi olmak koşuluyla zorunlu ve seçmeli en az 7 adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz yüksek lisans programı mezun olunan eğitim alanında veya farklı bir alanda akademik düzeyde bilginin uygulamaya çevrilmesinin hedeflendiği lisansüstü eğitim biçimidir. Tezli yüksek lisans programındaki gibi ALES sınavı şartı aranmamaktadır. Tez yazılması yerine dönem projesi yapılır. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.

Yüksek Lisansın Amacı;

Eğitimin amacı programa dâhil olan öğrencilere ilgilendiği alanda bilimsel olarak yetkinlik kazandırmaktır. Program süresi boyunca öğrenci bilimsel araştırma yöntemlerini öğrenir ve bu yöntemlerin ilgili alan için uygulaması hedeflenir. Tezli programlarda öğrenci tezyazarak ilgili konuda alan araştırması yapar ve özgün bir çalışma çıkarması istenir. Bu öğrenciye olduğu kadar ilgili alan içinde bilimsel anlamda katkı sağlar.

Ne İşe Yarar?

Yüksek Lisans Eğitimi alan kişiler kendilerini ilgili oldukları alan için akademik anlamda ileri düzeyde geliştirir. İlgili alan için kazanılan bu yetkinlik özel sektör veya kamuda oldukça fark yaratmaktadır.

 • Yükseköğretim kurumlarında (yüksek lisans mezuniyet şartı aranan) araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, uzman ve okutman gibi kadrolara başvurarak çalışabilirsiniz.
 • Eğer tezli program mezunu iseniz doktora eğitimi alarak akademik kariyerinizi sürdürebilirsiniz.
 • Özel sektörde yapacağınız iş başvurularında kabul edilme şansınızı arttırmış olursunuz. İş yerleri yönetici gibi önemli pozisyonlara alım yaparken en çok MBA mezunlarını tercih etmektedir. Ayrıca üst pozisyonlara terfi edebilme şansınızı arttırır.
 • Kamu çalışanları içi yüksek lisans mezunu olmak kurum içi daha üst pozisyonlara yükselmek ve maaşının da artması anlamına gelir.

Doktora Nedir?

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. 

Doktora, bir lisans veya yüksek lisans programını bitirdikten sonra o bilim dalında sınav ve bilimsel bir eserle erişilen bir derece veya basamaktır.

Üniversiteyi bitirdikten sonra akademik kariyer yapmak isteyenler yüksek lisansını da tamamladıktan sonra Doktora Programı'na başvururlar. Ancak sadece lisans programını tamamlayanlar da başvuru yapabilirler. Buna, Bütünleşik Doktora Programı ya da Birleştirilmiş Doktora Programı denir.

Genellikle dört yıllık lisans eğitimi sonrası, akademik unvan anlamında yüksek eğitim aldığı kurumda bir eğitimci olabilme statüsüne yükselebilmek için kişinin kendi branşın da uzmanlaşması ve bu durumu bilimsel bir makaleyle (tezle) tanımlayarak tamamlaması, yani kişisel unvan olarak akademik açıdan doktor, doçent veya profesör olma sürecini tamamı olarak da tanımlanabilir. Doktoraya başvurabilmek için Ales’ten en az 70 yabancı dilden de 55 puan almış olmak gerekiyor. 


Detaylı Bilgi

Tanımlar

Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarıyılı kapsayan her kademedeki eğitim-öğretimin tümüdür. Yükseköğretimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim yapılmaktadır.

Ön lisans: Ortaöğretime dayalı dört yarıyılı kapsayan ve ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan yani lisans öğretiminin ilk kademesini oluşturan bir yükseköğretimdir.

Lisans: Ortaöğretime dayalı en az sekiz yarıyıllık (4 yıl) programı kapsayan bir yükseköğretimdir. Lisans düzeyinde örgün, açık ve dışarıdan (ekstern) eğitim verilmektedir. Bu eğitim türleri aşağıda tanımlanmıştır.

Örgün Eğitim: Öğrencilerin eğitim-öğretim süresince ders ve uygulamalara devam etme zorunluluğunda oldukları bir eğitim-öğretim türüdür.

Açık Eğitim: Öğrencilere radyo, televizyon ve eğitim araçlarıyla yapılan bir eğitim türüdür.

İkinci Öğretim: Bazı yükseköğretim kurumlarında normal-örgün, ön lisans ve lisans programlarının bir kısmının eşdeğeri programlar açılmakta ve bu programlar örgün eğitim saatleri dışındaki zamanlarda (akşam saatlerinde, hafta sonunda) yürütülmektedir. İkinci öğretim adı verilen bu programları kabul edilen öğrenciler, normal öğretim öğrencilerinden daha yükseköğrenim harcı öderler. İkinci öğretim öğrencileri normal programlara yatay geçiş yapamazlar.

Lisansüstü: Yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik eğitimi kapsar.

Yüksek Lisans (bilim uzmanlığı, master, yüksek mühendislik, yüksek mimarlık): Bir lisans öğretimine dayalı en az iki yarıyıl süren eğitim-öğretim ve alanla ilgili araştırmanın sonuçlarını ortaya koyacak bir tez gerektiren yükseköğretimdir. 

Doktora: Lisansa dayalı en az altı veya yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir araştırmanın sonuçlarını ortaya koymayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Tıpta Uzmanlık: Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen esaslara göre yürütülen ve tıp doktorlarına belirli alanlarda özel yetenek ve yetki sağlamayı amaçlayan bir yükseköğretimdir.

Sanatta Yeterlik: Lisansa dayalı en az altı, yüksek lisansa dayalı en az dört yarıyıllık programı kapsayan ve orijinal bir sanat eserinin ortaya konulmasını, müzik ve sahne sanatlarında ise üstün bir uygulama ve yaratıcılığı amaçlayan doktora düzeyinde lisansüstü bir yükseköğretim eşdeğeridir.

Yukarıda açıklanan düzeylerde eğitim-öğretimin sürdürüldüğü yükseköğretim kurumları ve tanımları aşağıda verilmiştir.

Üniversite: Yükseköğretim kurumlarının temel birimi olan üniversite, kendisine bağlı fakülte, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulları ve enstitülerle bunların alt bölümlerinden oluşmaktadır. Ülkemizde halen 54 üniversite bulunmaktadır.

Fakülte: Bu üniversiteye bağlı olarak yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.

Yüksekokul: Belli bir mesleğe yönelik eğitim-öğretime ağırlık veren, bir fakülteye veya doğrudan rektörlüğe bağlı olan bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu veya Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye-Meslek Yüksekokulu.

 

Fakülte ve yüksekokullarda şu akademik birimler bulunur:

Bilim Dalı-Sanat Dalı: Bilim dalı veya sanat dalı bilimin veya sanatın belli bir alanında eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin yürütüldüğü en küçük akademik birimdir.

Anabilim Dalı-Ana sanat Dalı: Anabilim veya ana sanat dalı en az birçok yerde birden fazla, birbirine yakın bilim veya sanat dalını kapsayan, eğitim, öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü akademik birimdir.

Bölüm: Amaç kapsam ve nitelik yönünden bir bütün oluşturan, birbirini tamamlayan veya birbirine yakın anabilim ve ana sanat dallarından oluşan; fakültelerin ve yüksekokulların eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama birimidir. Anabilim ve ana sanat dalları, bilim ve sanat dallarından oluşur.

Konservatuvar: Müzik ve sahne sanatlarında sanatçı yetiştiren bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ankara Devlet Konservatuvarı veya İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı.

Meslek Yüksekokulu: Belirli mesleklere yönelik ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık 4 yarıyıllık eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur.

Enstitü: Birbiriyle ilgili bilim dallarından oluşan ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim veren bir yükseköğretim kurumudur. Örneğin, bir üniversitedeki sosyal bilimler enstitüsü, o üniversitede bulunan tüm sosyal bilim dallarındaki lisansüstü eğitim-öğretimi yürüten bir kurumdur.

Program: Akademik birimlerin uyguladıkları öğretim (teorik, pratik dersler, stajlar vb.) faaliyetidir. Programlar ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde açılabilir. ÖSYM kılavuzunda belirtilen ön lisans ve lisans programlarının bir kısmı fakülte düzeyinde (tıp, hukuk, ilahiyat) bir kısmı bölüm düzeyinde (psikoloji, sosyoloji) önemli bir bölümü ise anabilim dalı düzeyinde yürütülen programlardır.

Bir bölümde veya anabilim dalında birden fazla sayıda program açılabilir.

Hazırlık Okulu: Öğretim dili İngilizce olan üniversitelerde yeni kayıt olan öğrencilerin dil bilgileri, bir yeterlik sınavı ile saptanır. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri programlarda öğrenimlerine başlarlar. Başarısız olanlar ise İngilizce eğitimi görürler. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlar esas alan eğitimine başlayabilirler.

Bir kısım üniversitede öğretim dili genellikle Türkçe olup belirli bazı programlar da öğretim yabancı dildedir. Bu programlara kayıt yaptıranlar da yabancı dil hazırlık eğitimine katılmak zorundadırlar. Yine öğretim dilleri Türkçe olan bazı üniversiteler, isteyen öğrencilere bir yıl yabancı dil eğitimi vermektedirler. Zorunlu olsun olması, yabancı dil eğitim süresi zorunlu lisans eğitim süresine dâhil değildir.

Yaz Okulu: Üniversitelerde bazı fakülte veya bölümler yaz aylarında eğitim yapmaktadırlar. Yaz okulunun amaçları; çok sayıda öğrenci tarafından alınan derslerdeki yığılmayı azaltmak, kendilerinden ancak yaz aylarında yararlanılabilecek öğretim elemanlarının eğitime katılımını sağlamak, belli derslerde başarısız olan öğrencilerin eksiklerini tamamlayarak zamanında mezun olmalarına yardımcı olmaktır.

Yatay Geçiş: Bulundukları programda, varsa hazırlık sınıfları dışında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş öğrenciler başarılı olmak ve disiplin cezası olarak üniversite ile ilişkileri kesilmiş olmamak koşulu ile, kendi üniversitelerinde veya başka bir üniversitede, asıl programlarına yakın başka bir programa geçiş yapabilirler. Yatay geçiş koşulları ve kontenjanları yönetmelikler doğrultusunda, ilgili bölümler tarafından belirlenmektedir.

Yükseköğretim Kurulunca, önlisans ve lisans düzeyinde yatay geçişleri düzenleyen yönetmelikte verilmiştir.

Çift Anadal Programları: Bazı Üniversitelerde öğrencilerin lisans öğrenimleri boyunca, aynı fakülte içinde veya başka bir fakültede, esas programlarına konu bakımından yakın olan başka bir programın lisans öğrenimini tamamlayabilmelerine, böylece 4 yıllık lisans öğrenimleri süresinde iki alandan lisans diploması alabilmelerine olanak verecek düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin: psikoloji programı ile sosyoloji programının derslerinin bir kısmı ortaktır. Psikoloji programında okumakta olan bir öğrenci sosyoloji programına özgü dersleri de almak suretiyle, dört yılın sonunda, psikoloji ve sosyoloji lisans diplomaları alabilir. Halen böyle bir uygulama Abant İzzet Baysal Üniversitesinde, Boğaziçi, Üniversitesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesinde uygulanmaktadır.

Yükseköğretim kurumlarında eğitim-öğretimi sürdüren öğretim elemanları; öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarıdır.

Öğretim Üyeleri: Profesör, doçent ve yardımcı doçentler öğretim üyeleri olarak anılmaktadır.

Profesör: Üst düzeyde araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde bulunan ve en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişidir.

Doçent: Özgün bilimsel çalışmalar yapmış ve doçentlik sınavını başarmış kişidir.

Yardımcı Doçent: Doktora çalışmalarını başarıyla tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

Öğretim Görevlisi: Belli bir alanda çalışmaları ile tanınmış ve üniversitelerde ders vermek üzere görevlendirilen elemandır.

Okutman: Eğitim-öğretim süresince tüm öğretim programlarında ortak zorunlu ders olarak belirlenen derslerden birini (örneğin inkilap tarihi) okutan veya uygulayan öğretim elemanıdır.

Öğretim Yardımcıları: Yükseköğretim kurumlarında belli süreler için görevlendirilen araştırma görevlileri, uzmanlar, çeviriciler ve eğitim-öğretim planlamacılardır.

Yükseköğretim kurumlarında en üst düzeyde yönetim görevi yapan kişiler; üniversitelerde rektör, fakültelerde dekan, yüksekokul, konservatuvar, enstitülerde müdür, bölümlerde bölüm başkanı unvanlarıyla anılırlar. Rektör ve dekanların profesör unvanına sahip olmaları zorunludur. Bölüm başkanlığını ise profesör, profesör bulunmadığı hallerde diğer öğretim üyelerinden biri yürütür.


Detaylı Bilgi

Saraybosna Devlet Üniversitesi

Neden Saraybosna Devlet Üniversitesi?

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi SAY - EA - SÖZ ve DİL puanları ile %25 -%50 - %75 burs imkanı.

 1. Sayısal Puan türünden 180 barajını geçen öğrenciler Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin bütün programlarına kayıt yaptırabilirler.
 2. Sözel ve/veya Eşit Ağırlıklı Puan türünden 180 barajını geçen öğrenciler Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Hukuk Fakültesinin bütün programlarına kayıt yaptırabilirler. 
  SAT sınavından 1.000 puan şartını sağlayan her öğrenci istediği bölüme kayıt yaptırabilir.
 3. TYT’den 150 puan alan ancak AYT’de yeterli puana ulaşamayan öğrenci, önce İngilizce Dil Okulu’na kayıt yaptırabilir ve dil okulunda okuduğu yıl içinde SAT veya AYT sınavlarına girebilir.
 4. Lise eğitimini yurtdışında tamamlamış veya başka ülke vatandaşlığı bulunan öğrenciler sınav zorunluluğu olmadan kayıt olabilir.  

Öğrenci adaylarının bursları aldıkları puanlar doğrultusundadır.


Detaylı Bilgi

Pecs Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

ŞEHİRDE YAŞAM;

Büyük bir çoğunluğu Türk olan nüfusuylaGostivar’da öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 200-250 Euro’dur. Gostivar’da  öğrenciler için yurt imkânları mevcuttur. Yurt ücreti aylık 100-150 Euro’dur. Ev fiyatları da aşağı yukarı yurt fiyatlarından 50 -100 Euro fark göstermektedir.
Şehir içi ulaşım tercihe göre taksi ile sağlanır. Ama konum olarak şehir merkezi çok büyük olmadığından ulaşım yaya olarak da sağlanabilir. Yayalara saygılı bir topluma sahiptir Makedonya halkı. Trafik çoğu yerde yayalara öncelik sağlar. Trafik ışığı olmayan yollarda yayaların geçiş önceliği bulunur ve yayalara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar uygulanır.
Ülkenin en büyük problemi tekstil olmakla birlikte, bu ihtiyaç Türkiye, Almanya, Bulgaristan vb. gibi ülkelerden yapılan ithalatlar ile sağlanır.

Öğrencilerin aylık giderleri ortalama 250 ile 300 Euro arasında değişiklik gösterir.

DEĞERLERİMİZ

 1. Bilimsel yaklaşım: Üniversite, bilgiye ulaşımın sağlanması ve yeni bilgi üretilmesinin, temel görevi olduğunu kabul eder. Bu kapsamda herhangi bir kısıtlamayı kabul etmez.
 2. Kalite bilinci: Üniversite, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini, evrensel standartlarda yürütmeyi ve her alanda etkin bir kalite güvence sistemi oluşturmayı esas alır.
 3. Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir.
 4. Hesap verilebilirlik: Her düzeyde yetkilinin, eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
 5. Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, her düzeyde liyakate önem verir ve emeğe saygı gösterir.
 6. Katılımcı yönetim: Üniversite, çalışanları ve öğrencileri ile işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
 7. Katılımcılık: Çalışanlar, bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
 8. Sürekli gelişim: Çalışanlar, Üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
 9. Toplumsal sorumluluk: Üniversite,  faaliyetlerini toplum yararı ve toplumla yakın ilişki içinde sürdürür ve toplumun her kesiminden insanın yaşam boyu eğitimine katkıda bulunur.
 10. Uluslararası ilişkiler: Uluslararası ilişkilere son derece önem veren ve yurt dışında yaşayan soydaş, akraba ve dost toplulukların Makedonya’daki bilim merkezi adresi olmaya çabalayan,
 11. Entegrasyon: Ülkenin muasır medeniyetler düzeyine gelmesi için temel değerleri kaybetmeden, Avrupa Birliğine giriş sürecini destekleyen,
 12. Konukseverlik: Makedonya dışından gelen talebe ve personel başta olmak üzere, Gostivar şehri dışından gelen talebelere en üst düzeyde konukseverlik gösterilir.

Detaylı Bilgi

Makedonya Goce Delchev Üniversitesi

Şehirde Yaşam

Bir öğrenci kenti olan Stip te, öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 250-300 Euro’dur. Stip’te öğrenciler için yurt imkânlarımevcuttur. Yurt ücreti aylık 100-150 Euro’dur. Ev fiyatları da aşağı yukarı yurt fiyatlarından 50 -100 Euro fark göstermektedir.
Şehir içi ulaşım tercihe göre taksiler ile sağlanır. Ama konum olarak şehir merkezi çok büyük olmadığından ulaşım yaya olarak da sağlanabilir. Yayalara saygılı bir topluma sahiptir Makedonya halkı. Trafik çoğu yerde yayalara öncelik sağlar. Trafik ışığı olmayan yollarda yayaların geçiş önceliği bulunur ve yayalara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar uygulanır.
Ülkenin en büyük problemi tekstil olmakla birlikte, bu ihtiyaç Türkiye, Almanya, Bulgaristan vb. gibi ülkelerden yapılan ithalatlar ile sağlanır.

Öğrencilerin aylık giderleri ortalama 250 ile 300 Euro arasında değişiklik gösterir. Öğrenci kenti olmasından dolayı cafe, restoran, lokal, kütüphane, organizasyonlar, festival ve turnelerin bol düzenlendiği, sosyal bir ortama sahiptir. Daha çok Türk, İngiliz,İspanyol ve Sırp öğrencilerden oluşan inanılmaz doğal bir harmanlama mevcuttur. Pek çok dil öğrenimi ve çeşitli alanlarda yan dal yapılabilecek pek çok imkâna sahip olacaksınız.


Detaylı Bilgi

Makedonya Goce Delchev Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Uluslararası Balkan Üniversitesi

Tam burslu (%100 burslu) olan öğrenciler haricinde Üniversitede eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı ücreti; Mühendislik Fakültesi’nde burssuz öğrenciler için 4.000 EURO, %50 burslu öğrenciler için 2.000 EURO ve %25 burslu öğrenciler için ise 3.000 EURO’dur. Üniversitenin diğer fakülteleri için ücreti burssuz öğrenciler için 3.500 EURO  %50 burslu öğrenciler için 1.750 EURO  ve %25 burslu öğrenciler için ise 2.625 EURO’dur.

 İngilizce Hazırlık Okulu ücreti Burssuz öğrenciler için 3.000 EURO, %25 Burslu öğrenciler için 2.250 EURO, %50 Burslu öğrenciler için ise 1.500 EURO’dur. İngilizce Hazırlık Okulunda başarılı olamayan öğrenciler tekrar kayıt ücreti ödeyerek bir yıl daha hazırlık sınıfına devam edebilirler. Hazırlık sınıfını tekrar okuyan öğrenciler için; Burssuz öğrenciler 3.000 EURO, %25 Burslu öğrenciler 2.250 EUO, %50 Burslu öğrenciler 1.500 EURO ve %100 Burslu öğrenciler için 1.000 EURO’dur.

Burslar: Uluslararası Balkan Üniversitesi %25, %50 ve %100 oranlarında burs imkanı sunmaktadır. Üniversitenin %50 Burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran ve kayıt oldukları programın türüne göre 2016 yılı LYS sınavındaki sıralamada ilk 10.000’e (DİL puanı ile girenlerden ilk 5000’e) girenlere Tam Burs (%100) verilecektir. Söz konusu burslar öğrencinin başarılı olması ve disiplin cezası almaması kaydıyla, İngilizce Hazırlık Okulu eğitimi dahil, tüm öğretim süresi için geçerlidir. Bursların başlangıç seviyesinde devam edebilmesi için, İngilizce Hazırlık eğitiminin bir yılda tamamlanması ve fakülte sınıflarında genel not ortalamasının (GPA) %100 burslular için 4.00 üzerinden 3.00, %50 burslular için 2.75 ve %25 burslular için 2.50 olması gerekmektedir. Burslar sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Barınma ve yemek ücretleri YAŞAMA giderleri öğrenciye aittir. 

ŞEHİRDE YAŞAM

Tarih ve kültür şehri olan Üsküp’te öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 200-250 Euro’dur. Üsküp’te kız ve erkek öğrenciler için yurt imkanları mevcuttur. Yurt ücreti aylık 100-150 Euro’dur. Ev fiyatları daaşağı yukarı yurt fiyatlarından 50 -100 Euro fark göstermektedir.
Şehir içi ulaşım tercihe göre taksi ve otobüs ile sağlanır Ama konum olarak Yayalara saygılı bir topluma sahiptir Makedonya halkı.

Trafik çoğu yerde yayalara öncelik sağlar. Trafik ışığı olmayan yollarda yayaların geçiş önceliği bulunur ve yayalara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar uygulanır.
Ülkenin en büyük problemi tekstil olmakla birlikte, bu ihtiyaç Türkiye, Almanya, Bulgaristan vb. gibi ülkelerden yapılan ithalatlar ile sağlanır.

Öğrencilerin aylık giderleri ortalama 250 ile 300 Euro arasında değişiklik gösterir. Başkent olması sebebiyle diğer illerine göre hareketli ve daha sosyal bir hayat yaşanabilir. Ülke içi ve uluslar arası anlamda Pek çok aktiviteden nasibini alır. Genel olarak herşeyin rahat tedarik edilebileceği, Türk gıda ve Türk Tekstil markalarına rahat erişebileceğiniz alışveriş noktaları avm ler mevcuttur.


Detaylı Bilgi

Uluslararası Balkan Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Kiril Ve Metodius Üniversitesi

Resmi olarak 29 Kasım 1946, bu devlet üniversitenin kuruluş tarihi olarak kabul edilir. Üniversiteye bağlı ilk fakülte tarih, filoloji, matematik ve doğa bilimleri gibi bölümleri bünyesinde barındırıyordu. Bunlara ek olarak 1947 yılında Tıp ve Ormancılık fakülteleri de açılmıştır. Eğitim öğretimin gerçekleştirildiği ilk dönem olan 1946-1947 yıllarında kayıtlı olan öğrenci sayısı 58 iken, bir sonraki yıl bu rakam 907’ye ulaşmıştır. Üsküp Aziz Kiril ve Metodius üniversitesi günümüzde yaklaşık olarak 50,000 üzerinde öğrencisi bulunmaktadır.

Makedonya’da yükseköğretim hızlı bir biçimde büyüme gösterdi ve ilerleyen yıllarda birçok farklı fakülte de bu yeni kurulan üniversiteye bağlı bir biçimde açıldılar.

Eğitimin gerçekleştiği üniversite yanında araştırmacıları desteklemek üzere çok çeşitli enstitüler de kuruldu. Bunlardan bazıları 1948 yılında kurulan Ulusal Tarih Enstitüsü, 1949 yılında kurulan Folklor Enstitüsü ve 1952 yılında kurulan İktisat Enstitüsü olarak sıralanabilirler.

Bugün bu rakam toplam 10 araştırma enstitüsüne ulaşmış durumdadır.

 

 

ŞEHİRDE YAŞAM

Tarih ve kültür şehri olan Üsküp’te öğrencilerin aylık barınma, yemek, yol ve kırtasiye giderleri ortalama 200-250 Euro’dur. Üsküp’te kız ve erkek öğrenciler için yurt imkânları mevcuttur. Yurt ücreti aylık 100-150 Euro’dur. Ev fiyatları da aşağı yukarı yurt fiyatlarından 50 -100 Euro fark göstermektedir.
Şehir içi ulaşım tercihe göre taksi ve otobüs ile sağlanır. Ama konum olarak Yayalara saygılı bir topluma sahiptir Makedonya halkı.

Trafik çoğu yerde yayalara öncelik sağlar. Trafik ışığı olmayan yollarda yayaların geçiş önceliği bulunur ve yayalara yol vermeyen sürücülere ağır cezalar uygulanır.
Ülkenin en büyük problemi tekstil olmakla birlikte, bu ihtiyaç Türkiye, Almanya, Bulgaristan vb. gibi ülkelerden yapılan ithalatlar ile sağlanır.

Öğrencilerin aylık giderleri ortalama 250 ile 300 Euro arasında değişiklik gösterir. Başkent olması sebebiyle diğer illerine göre hareketli ve daha sosyal bir hayat yaşanabilir. Ülke içi ve uluslararası anlamda pek çok aktiviteden nasibini alır. Genel olarak her şeyin rahat tedarik edilebileceği, Türk gıda ve Türk Tekstil markalarına rahat erişebileceğiniz alışveriş noktaları avm’ler mevcuttur.


Detaylı Bilgi

Belarus Devlet Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Belarus Devlet Üniversitesi

Fakülte ve Eğitim Kurumları

Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

Biyoloji Fakültesi

 Kimya Fakültesi

 İktisat Fakültesi

Coğrafya Fakültesi

Tarih Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Fakültesi

Hukuk Fakültesi

Sosyal ve Kültürel İletişim Fakültesi

Mekanik ve Matematik Fakültesi

Filoloji Fakültesi

Felsefe ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Radyofizik ve Bilgisayar Teknolojileri Fakültesi

Gazetecilik Enstitüsü

İşletme ve Teknoloji Fakültesi

İngiliz Dilive EdebiyatFakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

Belarus devlet üniversitesinde hâkimler, savcılar ve hukuk uzmanlarının yeniden eğitilmesi ve niteliklerinin yükseltilmesi için

 • Pedagoji
 • Enstitüsü
 • Anabilim Dalı,
 • Üniversite Öncesi Eğitim Fakültesi
 • Uluslararası Belarus Devlet Üniversitesi Sakharov Çevre Enstitüsü
GEREKLİ EVRAKLAR

1.1. Belarus Cumhuriyeti eğitim vizesi bulunan pasaport;

1.2. Pasaportun Noter  tarafından onaylı Rusça çevirisi;

1.3. Eğitim programının adı ve alınan notların belirtildiği eğitim belgelerinin asıllarının noter onaylı Rusça çevirileri;

1.4. Adayın yaşadığı ülkenin resmi sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporunun noter onaylı Rusça çevirisi;

1.5. Tüm eğitim süresince ve Belarus Cumhuriyeti’nde bulunulan sürede geçerli sağlık sigortası poliçesi (sigorta şirketleri “Belgosstrah” veya “Beleksimgarant”). Fakülte dekanlığında onaylanabilir.

1.6. 4 fotoğraf (3×4 boyutlarında);

1.7. Oturum için gerekli vergilerin ödendiğine dair makbuz (ödeme BelarusbankA.Ş’nin tüm şubelerinde yapılabilmektedir).

2. Eğitim sözleşmesinin imzalanması ve eğitim ücretinin %100’ünün ödenmesi gerekmektedir. Ödeme USD cinsinden ul.Bobruyskaya, 9 ya da ul.Oktyabrskaya,10 adreslerindeki Belinvestbank A.Ş. şubelerinde yapılır.

3. 33 Nolu Öğrenci Polikliniği’nde (ul. Surganova, 45, 4 Nolu bina) sağlık kontrolünden geçilmeli, yurda yerleşmek için gerekli olan ve sağlık kontrolünden geçildiğini belirten sertifika alınmalıdır.

4. Eğitim sözleşmesinin imzalanmasının ve kayıt formunun düzenlenmesinin ardından, eğitim süresince ve Belarus Cumhuriyeti’nde bulunulan sürede geçerli olmak üzere ‘geçici oturum izni’ alınır. Bunun için dekanlığa (301 Nolu oda) aşağıdaki belgeler teslim edilmelidir.

 • Doldurulmuş anket (dekanlıkta tescillenecek);
 • Eğitim vizesi olan pasaport
 • Göçmen kartı
 • Tüm eğitim süresince ve Belarus Cumhuriyeti’nde bulunulan sürede geçerli sağlık sigortası poliçesi (sigorta şirketleri “Belgosstrah” veya “Beleksimgarant”);
 • Pasaportun Noter onaylı Rusça çevirisi;
 • Eğer yabancı ülke vatandaşı olan kişi özel bir adreste yaşıyorsa kira sözleşmesi;
 • Oturum için gerekli vergilerin ödendiğine dair makbuz (ödeme BelarusbankA.Ş’nin tüm şubelerinde yapılabilmektedir).

Geçici oturum izni 14 iş günü içerisinde çıkmaktadır.

DİKKAT : Belarus Cumhuriyetine varışınızı takiben 3 gün içerisinde oturum işlemleri için pasaportunuzu teslim etmeniz gerekmektedir. Oturum izinli pasaportunuzu ancak tam teşekküllü sağlık kontrolünden geçtiğinizi ve eğitim ücretini ödediğinizi belirten belgeleri teslim ettiğiniz zaman alabilirsiniz.

AŞAMA İÇERİKLERİ

I.Eğitim davetiyesinin tescili

II. Hazırlık Fakültesine kayıt

III. Yurda kayıt

IV. Sağlık Kontrolü

V. Öğrencinin idari harcamaları

 

I. Eğitim davetiyesinin tescili için aşağıda belirtilen evraklar gereklidir:

 1. Doldurulmuş anket (gönderilecek)
 2. Eğitim süresince geçerli pasaportun noterden onaylı kopyası ve Rusça çevirisi;
 3. Çalışılan konuların ve alınan notların (ortaöğretim sertifikası/yükseköğrenim diploması) ekli olduğu, eğitim derecesini gösteren belgelerin Rusça çevirisi;
 4. Adayın yaşadığı ülkenin resmi sağlık kuruluşlarınca verilen sağlık raporunun Rusçaya çevrilmiş kopyası.

Yabancı dilde hazırlanan her belgeye Rusça çevirisi eklenmelidir. Çeviriler noter tarafından onaylanmış olmalıdır.

BELARUS TA YAŞAM ;

Belarus ' da öğrenci yurdunda ikamet eden bir öğrencinin ortalama aylık gideri ortalama 300-400 dolar civarındadır. Eğer öğrenci evde kalmak isterse ev kiralayabilir, bir ailenin yanında bir oda kiralayabilir. Kira ücretleri başkentte 350 dolardan başlamaktadır. Diğer şehirlerde ise daha ucuza bulunabilmektedir. Ev kiralamak isteyen öğrenci emlakçılar aracılığıyla ev tutabilir.

Güvenlik ve Huzur

Belarus, trafik sıkışıklığı, kalabalık, gürültü kirliliğinin olmadığı, geniş caddeleri, geniş ve yemyeşil parkları, doğayla bütünleşen tarihi dokusu, kırmızı ve beyaz kiliseleri, Svisloch nehri ile güvenli ve huzurlu bir ülkedir.

Güvenlik açısından Belarus, suç oranının son derece düşük olduğu, yabancıların gecenin geç saatlerinde bile çok rahatlıkla dolaşabildiği, huzur içinde yaşayabileceği bir ülkedir.

İklim

Belarus, iklim açısından kışları soğuk ve yağışlı (ocak-şubat aylarında -20 dereceye kadar düşmektedir) yazları ise ılık ve nemli (temmuz-ağustos aylarında 30 dereceye kadar çıkıyor) geçmektedir.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Belarus ' a üniversite eğitimi için gidecek olan öğrencilerin iklim koşularına göre giyecek açısından kış ağırlıklı kıyafetlerin götürülmesi önerilir.

Her ne kadar kışlar soğuk geçse de Belarus ' un tamamında doğal gaza dayalı merkezi ısıtma sistemi vardır. Öğrenciler gerek üniversite yurtlarında gerekse özel evlerde ısınma problemi olmadan kalabilirler yine 365 gün 24 saat sıcak su imkânından yararlanabilirler.

YURTLAR VE BARINMA ;

Belarus ' da tüm üniversitelerin kendisine ait öğrenci yurtları vardır. Öğrenci yurtlarının bazıları okulun yanında iken bazıları da okula 20-40 dakikalık mesafede yer alır. Öğrenci yurtları kız-erkek karma yurtlardır.

Yurtlarda koridor ve blok olmak üzere iki farklı sistem vardır. Koridor sisteminde tuvalet ve banyolar koridorun sonunda olup ortak kullanım alanıdır. Blok sisteminde ise tuvalet ve banyolar iki veya üç oda tarafından ortak kullanılmaktadır. Her iki sistemde de tüm koridorlarda öğrencilerin kullanıma açık mutfaklar yer almaktadır.

İsteyen öğrenciler bu mutfaklarda kendi yemeklerini yapabilirler. Yurtların bazılarında çamaşırhaneler mevcutken bazılarında ise yoktur. Çamaşırhanesi olan yurtlarda öğrenciler çamaşırhaneleri küçük bir ücret karşılığında kullanabilirler. 
Çamaşırhane olmayan yurtlardaki öğrenciler ise şehir merkezlerindeki çamaşırhaneleri kullanabilirler.

Yurtlarda öğrenciler genellikle 2-3 kişilik odalarda kalırlar. Odaların temizlik ve bakımı öğrenciler tarafından yapılmaktadır. Tüm öğrenci yurtlarında giriş ve çıkışlar ilgili görevliler tarafından kontrol edilmekte ve gece saat 11 ' den sabah 6 ' ya kadar yurda giriş çıkış yasaktır.

Türkiye ' deki üniversitelerin yurtlarına göre, Belarus üniversitelerinin yurtları çok daha ucuzdur. Yurtların aylık ücret ortalaması 25-35 dolardır. Yıllık yurt ücreti ise 250-350 dolar arasındadır.

Ancak kimi üniversitenin yurtları bakımlı ve yeni iken, kimi üniversitenin yurtları bakımlı ve yeni değildir.

Daha çok yeni yapılmış yurtların oda, tuvalet ve mutfakları eski yurtlara göre çok iyidir. Ama öğrenci, yurt koşullarını beğenmezse oda ve banyo kısmında tadilat yaptırabilme hakkına sahiptir.


Detaylı Bilgi

Belgrad Üniversitesi

Belgrad Üniversitesi Fakülteler ve Bölümler;

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Bölümleri

 • Ekonomi
 • Hukuk
 • Felsefe
 • Filoloji
 • Ortodoks Teolojisi
 • Öğretmen Eğitimi
 • Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
 • Beden eğitimi ve Spor
 • Siyasi Bilimler
Sağlık Bilimleri Fakültesi Bölümleri
 • Tıp
 • Eczacılık
 • Diş Hekimliği
 • Veterinerlik
Teknik Bilimler Fakültesi Bölümleri
 • Elektrik Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Mimarlık
 • Maden ve jeoloji Mühendisliği
 • Ulaştırma Fakültesi
 • Ziraat
 • Teknoloji- Metalürji
 • Ormancılık
 • Organizasyon Bilimleri
 • Teknik Bilimler
Doğal ve Matematik Bilimleri Fakültesi Bölümleri
 • Fizik
 • Fiziksel Kimya
 • Kimya
 • Biyoloji
 • Coğrafya
 • Matematik
Belgrad Üniversitesi Bilgi Merkezleri

Belgrad üniversitesi eski tarihi alt yapısı ile birçok bilgi merkezini içinde barındıran sayılı üniversitelerden biridir. Bu bilgi merkezlerinde araştırmalarınızı ve akademik çalışmalarınızı yapabilme olanağına sahip oluyorsunuz.

 • Bilgisayar merkezi
 • Bilimsel Simülasyonları Sırbistan – Japon Merkezi
 • Kariyer Geliştirme Merkezi
 • Stratejik Yönetim Merkezi
 • Teknoloji Transferi Merkezi
 • Engelli Öğrenci Merkezi
 • Kalite Güvencesi Merkezi
 • Hayat Boyu Öğrenme Merkezi
Sırbistan Belgrad Üniversitesinde Bulunan Araştırma Kurumları:
 • Uygulamalı Nükleer Enerji Enstitüsü
 • Kimya Enstitüsü, Teknoloji ve Meteoroloji
 • Tıbbi Araştırma Enstitüsü
 • Moleküler Genetik ve Gen Mühendisliği Enstitüsü
 • Multidisipliner Araştırma Enstitüsü
 • Felsefe ve Sosyal Teori Enstitüsü
 • Fizik Enstitüsü
 • MihajloPupin Enstitüsü
 • Elektrik Mühendisliği Nikola Tesla Enstitüsü
 • Biyolojik Araştırma SinišaStankovic Enstitüsü
 • Vinca Nükleer Enstitüsü
Sırbistan Üniversite Ücretleri

Dil eğitimi ücreti: 1000 euro’dur. Sunulacak eğitim Belgrad Üniversitesinin tanıdığı Singidunum Üniversitesinde olacak olup, haftada 5 gün, günde 4 saat olacaktır. İngilizce eğitim görmek isteyenler haftanın bir günü 4 saat İngilizcenin yanında Sırpça eğitim alacak ve Sırpça eğitim görmek isteyenler haftanın 1 günü 4 saat İngilizce eğitim göreceklerdir.

Totalde öğrenciler yılsonuna kadar haftada 20 saat dil eğitimi göreceklerdir. Dil eğitimi sonunda yapılacak dil sınavı ile öğrenciler dil sertifikası almaya hak kazanacaklardır. Dil eğitim programı ekim ayının başında başlayacaktır ve mayıs sonuna kadar devam edecektir. Sırbistan’da üniversite ile alakalı diğer detaylar için site içerisinde yer alan iletişim kanallarımızı kullanarak tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz.


Detaylı Bilgi

Belgrad Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Kiew Devlet Üniversitesi

Kiev’de Hava Nasıldır?

Kiev nemli bir karasal iklime sahiptir. En sıcak aylar Haziran, Temmuz ve Ağustostur. Ortalama sıcaklık 13.8 ile 24.8 derecedir. En soğuk aylar ise Aralık, Ocak ve Şubattır. -4.6 ile -1.1 derecedir. Şehirde kaydedilen en yüksek sıcaklık 31 Temmuz 1936’da 39.4 derecedir. Şimdiye kadar kaydedilen en düşük sıcaklık ise 7-9 Şubat 1929’da -32.2 derecedir. Kar örtüsü genelde Ekim ayının ortasından Mart ayı sonuna kadar uzanır. Hava şartlarına uygun bir hazırlık yaparak Ukrayna’da eğitim için yola çıkılmalıdır.

Neden Ukrayna’da Eğitim?

Son yıllarda Türkiye’den öğrencilerin en çok tercih ettikleri ülke Ukrayna’dır. Başkent Kiev’de birçok öğrenci eğitim almaktadır ve her yıl eğitim alanların sayısı katlanarak artmaktadır. Ukrayna tam bir üniversite cennetidir. Her şehrinde onlarca üniversite bulunmaktadır. Köklü geçmişe sahip olan bu akademik kurumlar öğrencileri en iyi şekilde hayata hazırlamaktadırlar. Kapsamlı müfredatları, yüzyılları aşan tecrübeleri ile eğitimde son derece ileri olan Ukrayna öğrencileri en iyi şekilde kariyer dünyasına hazırlamaktadır. Ukrayna ülkemize karşı daima dost bir tutum sergilemektedir.

İkili ilişkilerimiz tarih boyunca sıcak olmuştur. Öğrencilerimize karşı misafirperver yaklaşımlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle Ukrayna eğitim için son derece elverişlidir. Üniversite kabul koşulları açısından diğer Avrupa ülkelerine göre çok daha esnektir. Dünya sıralamasında yer alan kalitede birçok üniversitesi mevcuttur. Ülke eğitim, kültür ve sanata son derece önem vermektedir. Öğrenciler burada sanat ve kültürel açıdan da kendilerini geliştirebilmektedirler. Kiev’de yaşam koşulları da Türkiye’den çok daha ucuzdur. Ayrıca diğer Avrupa ülkelerine göre düşük fiyatlara hayatı idame ettirmek mümkündür. Böylece hem öğrenciler hem de aileler rahat bir eğitim süreci yaşayabilmektedirler. Kiev’de uluslararası birçok öğrenci bulunmakta ve farklı kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Bu sebeple ülkede her kültüre hitap eden yiyecek içecek imkanı mevcuttur. Türk yemekleri bulmakta mümkündür. Ülke güvenlik açısından da emniyetlidir. Uluslararası öğrencilerin çokluğu hayret vericidir. Türk öğrencilerin çokluğu da dikkat çekicidir. Burada üniversite okumuş birçok kişi şu anda ülkemizde iş hayatlarını sürdürmektedirler.

TarasShevchenko Üniversitesinde eğitim nasıldır?

Kiev Tarasshevchenko üniversitesi hakkında öğrenciler her konuda bilgi sahibi olmak ve bu üniversitede eğitim alarak geleceklerini garanti altında almak istemektedirler. Kaliteli eğitim denilince akla ilk gelen akademik kurumdur. Ukrayna’da En çok tercih edilen üniversitelerden biri Kiev TarasShevchenko Ulusal Üniversitesidir. Bu üniversite ülkenin önde gelen çağdaş bir akademik kurumudur. 21 Nisan 1994’te Cumhurbaşkanı LeonidKravchuk tarafından “Ulusal” statüsü verildi. Yılda 350’den fazla doktora ve yüksek lisans tezi sunulmaktadır. Üniversitede 26.000’den fazla öğrenci bulunmaktadır. 1645 yüksek lisans 125 doktora öğrencisi mevcuttur. Üniversitede 13 fakülte yer almaktadır. Bunları Coğrafya, Ekonomi, Tarih, Sibernetik, Matematik ve Mekanik, Sosyoloji, Bilgi Teknolojisi, Radyo Fizik, Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri, Psikoloji, Fizik, Felsefe, Kimya, Hukuk fakülteleri olarak sayabiliriz. Ayrıca 8 Enstitü (Askeri Akademi, Yüksek Teknoloji Merkezi, Gazetecilik Enstitüsü, Jeoloji Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, Lisansüstü Eğitim Merkezi, Dilbilim Enstitüsü ve Devlet Güvenlik Dairesi) yer almaktadır.

Bir Ukrayna Araştırma Merkezi, bir Jeolojik ve Zooloji Müzesi, Üniversitelerarası Tarih Müzesi, Dilbilim Müzesi, Bilişim Merkezi, Astronomik Gözlemevi, “Kiev Üniversitesi” olarak adlandırılan bir yayın ve reprografi ünitesi ve Maksymovych Akademik Kütüphanesi de öğrencilere sunulan olanaklar arasındadır. Kampüsü oldukça geniştir ve öğrencilere birçok imkan sağlamaktadır. Öğrenci yurdu, konforlu konut, bilgisayar kulübü, spor tesisleri, kafeteryalar ve dans salonları mevcuttur.

Sağlıklı yaşamdan vazgeçemeyen gençler için üniversite oldukça elverişlidir. Üniversitenin Dnipro nehrinin kıyısında olması sebebiyle hem sağlık spa hem de spor tesisleri bulunmaktadır. Dileyen öğrenciler bu olanaklardan yararlanabilmektedirler. TarasShevchenko Ulusal Üniversitesi, 2014-2015 yılları arasında QS Dünya Üniversiteleri Sıralamalarında top 421-430 içinde yer almıştır. Bu da öğrencilerin alacakları eğitimlerin kalitesini belirlemektedir. Kiev Tarasshevchenko üniversitesi tercih sebepleri arasında bu sıralama üstünlüğü yer almaktadır.


Detaylı Bilgi

Kiew Devlet Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Yurt Dışı Konaklama

GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI olarak;

Öğrencinin tercihine göre Ev yada Yurt,olmak üzere birkaç konseptte ve birkaç ayrı bütçede alternatifli görüntüler sunuyoruz. Öğrencinin yaptığı seçim doğrultusunda göndereceği kira peşinatı veya depozitosu ile Öğrenciden aldığı vekaletname ile öğrencinin adına KONTRATINI yapıp, Bir örneğini öğrenciye veriyoruz.

Öğrencinin geliş tarihine kadar eşyalı olan Öğrenci evi veya yurtta mevcut eksikler varsa onların tedariğini sağlıyoruz, temizlik vs gibi diğer eksiklerini tamamlıyoruz.

Öğrenci transferi sağlandıktan sonra öğrenciyi evine yerleştirip, ev sahibiyle diyaloğunu sağlıyoruz.

Çalıştığımız ülkelerde genellikle öğrenciler, ev sahibi aileler tarafından sevilir . Bizde Ev sahibi veya Yurt Sahibi seçerken Ilımlı insancıl kişiler olmalarına özellikle dikkat ederiz.

GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI olarak

Öğrencilerin ev içinde yaşayabileceği eksikler yada ekstra istediği şeyler olursa yapılabilecek konularda ev sahipleriyle kolayca uzlaşmalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin her durumda, ihtiyaç duyduğu her anında çok kısa süre içinde yanında olabilecek ve anlık iletişim sağlayıp destek alabilecekleri Danışman kadromuzla yanlarındayız.


Detaylı Bilgi

Vize İşlemleri

GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI,

Hangi ülkenin Üniversitesi olursa olsun, Öğrenci olabilmenin gerekli evrak liste dökümünü öğrenciden eksiksiz alır. Evrak listesinin büyük bir bölümü ‘GEREKLİ EVRAKLAR ‘ Bölümünde yayınlanmaktadır. O ülkenin okul kaydını yaparken, öğrenciden teslim aldığımız evraklar, Önce Yurtdışında Yeminli tercüman aracılığı ile çevirilir, noter onayları, gerekli davetiyeler ve resmi harçları yatırılır, Vize işleminin gerekliliğine uygun hale getirilir.

Vize işlemleri için ayrıca bir dosya oluşturarak, o dosya ile öğrenciyi O ülkenin konsolosluğuna gönderir, birebir müracaatta öğrencinin konsoloslukta görünmesi önemlidir. Sonraki tüm aşamaların takibini kontrolünü ve vizenin çabuklaşması için gerekli diğer görüşme ve ilişkileri GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI sağlar. Eksik yada istenen ekstra evrak talebi olabileceği bazı istisna durumlarda gerekli takip kontrol ve sonuçlandırılması kısmına kadar GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI hizmet vermektedir.


Detaylı Bilgi

Gerekli Evraklar

Seçeceğiniz ülkeye ve oranın üniversitesine göre değişkenlik göstermektedir. Bu durumda eğitim görmek istediğiniz ülke üniversitesinin, kayıt aşamasında gerekli evrak listesini Yetkili Eğitim Danışmanımız Size liste olarak verecektir. Ancak her durumda olması zorunlu temel evrak listesi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Ülke ve üniversite seçimine göre aşağıdaki listeye ek- ilave evrakların gerekeceği durumda tarafımızdan detaylı bilgi akışı sağlanacaktır.

 • LİSE DİPLOMASI ASLI( YOKSA TASDİKNAME )
 • PASAPORT FOTOKOPİSİ –EN AZ İKİ YILLIK
 • TRANSKRİPT ( Lise Not dökümü )
 • SAĞLIK RAPORU ( Yurt Dışında okumasına mani yoktur yazılı )
 • 12 ADET BİOMETRİK FOTOĞRAF
 • ANNE YÂDA BABA VEYA RESMİ VELAYET SAHİBİNDEN, YURT DIŞI EĞİTİM MASRAFLARINA DAİR NOTERDEN TAAHHÜTNAME
 • NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ ( Nüfus Müdürlüğünden alınması zorunlu )
 • İKAMETGÂH ( Nüfus Müdürlüğünden Alınacak )
 • SGK HİZMET DÖKÜMÜ-PROVİZYON ( SGK lı olduğuna dair belge, yoksa en az 1 yıllık Özel Sağlık Sigortası )

NOTERDEN, GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞINA YETKİ VEKÂLETNAMESİ

ÖNEMLİ NOT: Evrakların tamamı Bağlı olunan İlçe Kaymakamlığından APOSTİL Ettirilmek zorunludur.

APOSTİLSİZ EVRAK GEÇERLİ DEĞİLDİR.


Detaylı Bilgi

Öğrenci Ulaşım ve Transferi

ÖĞRENCİ ULAŞIM VE TRANSFERİ;

Öğrencinin yaşayacağı ev veya yurt öğrencinin verdiği vekâletname ile GENETİK EĞİTİM DANIŞMALIĞI tarafından tutularak kontratı yapılır, Öğrenci gelene kadar temizlik vs hazırlanır. Öğrencinin o ülkedeki eğitiminin başlangıç tarihine göre aralıklı bir tarih seçeneği sunulur. Fakat öğrenci seyahat biletini alacağı net tarihi, biletini almadan önce GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI’NA bildirmek ve o tarihte karşılıklı mutabakat yapmak zorundadır.

Bunun nedeni;  Öğrenciyi havalimanında karşılayacak olan Danışmanın programıdır. Danışmanın programında bir karışıklık olmaması ve sağlıklı bir şekilde o gün öğrenciyi, yanında iştirak eden öğrenci yakınını Havalimanından alıp, yaşayacağı ev veya yurda yerleştirmesi, yaşayacağı kenti gezdirip öğretmesi ve o günü onlarla geçirebilmesi için önemlidir. İyi Hizmet verebilmek için doğru bir ortak program yapılmalıdır.

Kısacası Öğrenci ve iştirakindeki kişi GENETİK EĞİTİM DANIŞMANLIĞI tarafından karşılanır, evine yerleştirilir, Okuluna götürülür ve gezdirilir, adaptasyon programında ve sonraki süreçte artık Öğrenci Bizlerledir.


Detaylı Bilgi

Al Farabi Kazakistan Devlet Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Al Farabi Kazakistan Devlet Üniversitesi

Üniversite, aynı zamanda sadece İngilizce olarak verilen programlar sunmaktadır. Uluslararası öğrencilere Kazak ve Rusça dersleri için fırsat sağlar. Orta Asya'daki en büyük kampüse ve spor tesislerine sahiptir. El Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi'nden 11 öğrenci milli takımın üyeleriydi ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunlarına katıldı. SvetlanaPodobedova, ağırlık kaldırmada altın madalyanın sahibi oldu.   

 • Al Farabi Üniversitesi Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ödülünün ülkenin tarihinde "Kalite alanında başarı ödülüne layık görülen ilk Kazakistan üniversitesidir.
 • Al Farabi Milli Üniversitesi Kalite ve hizmet alanındaki Uluslararası Üniversiteler Birliği ve Avrasya Üniversiteler Birliğinin kurucu üyesidir.Kazakistan'ın ve Bologna'daki Büyük Üniversiteler Bildirgesi'ni imzalayan Orta Asya ülkelerinin ilk üniversitesidir.
 • Al Farabi Üniversitesi'nde  16  fakülte, 63 bölümün, 20 bilimsel araştırma enstitü ve merkezinin, 1 teknopark, 2000'den fazla profesör, görev yapmaktadır. çalışıyor. Ortak uluslararası eğitim programları öğrenci değişim programları ve staj konularında dünyanın en büyük 418 uluslararası üniversitesiyle işbirliği yapmaktadır. 

Kazakistan Almaty Şehri

 • Eski Adı ile Alma –ta 2.5 milyon nüfusa sahip  kazakistanın en gelişmiş şehridir.Kazakistan Cumhuriyetinin eski başkenti olan Alma-ta ( Almaty ) günümüzde Alışveriş merkezleri , başdöndüren yüksek mimari yapıları , restorantları ve kültür tesisleri ile Orta Asyanın en kozmopolit şehridir.
 •  1991 yılında Kazakistan’nın Sovyetler birliğinden ayrılıp bağımsızlığını kazanması ile Almaty hızlı bir değişim ve gelişim göstermiştir 1997 yılında başkentin Astana’ya taşınması ile birlikte Almaty ülkenin ticaret ve kültür merkezi haline gelmiştir.
 •  Almaty ‘da Para birimi olarak Kazak Tenge si kullanılmakta olup , Resmi Dili  Rusçadır . İkinci dil olarak kazakça da kullanılmaktadır. Kazakistan’a seyahat edecek olan Türk vatandaşları 30 gün süre ile vizesiz seyahat edebilirler. Öğrenci olarak gidecek kişiler  Öğrenci vizesi almak zorundadır.

Al Farabi Üniversitesi Uluslar Arası İşbirlikleri

Günümüzde Üniversitenin,  16 Fakültede  Eğitim alan  okuyan 29.000'den fazla öğrencisi bulunmaktadır. , Sağlık Bilimleri Mühendislik, Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler. Üniversite dünyanın dört bir yanından önde gelen üniversiteler ile yakın ilişkiler sürdürmektedir. Al Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, Hint-ABD Mühendislik Eğitimi İşbirliği'ne katılmıştır. MDP / Global Classroom, 2011 yılında Columbia Üniversitesi'nin desteği ile başlatılmıştır. 

Üniversite, aşağıdaki uluslararası organizasyonların bir üyesidir:

Uluslararası Üniversiteler Birliği, Avrupa Mühendislik Eğitimi Topluluğu, Uluslararası Akademik Tecrübe ve Mükemmeliyete İlişkin Teknik Deneyim ve Uluslararası Gözlemevi için Öğrenci Değişimi. 

Al Farabi Üniversitesi nde Her yıl, John Forbes Nash, Finn E. Kydland, Roger D. Kornberg, Christopher Pissarides ve Murray Gell-Mann gibi Nobel Ödülü'nü kazanan dünyaca ünlü akademisyenler, Al-Farabi KazNU öğrencileri önünde dersler veriyorlar. 20 farklı ülkeden 500'den fazla uluslararası profesör üniversitede ders veriyor. Üniversite, aynı zamanda sadece İngilizce olarak verilen programlar sunmaktadır. Uluslararası öğrencilere Kazak ve Rusça dersleri için fırsat sağlar. 

Al Farabi Milli Kazak Devlet Üniversitesi Bölümleri 

Al Farabi Üniversitesi nde 16 Fakültede  Eğitim gören 29 binden fazla öğrenci bulunmaktadır. Üniversitede Tüm bölümlerde  Y.lisans ve Doktora olanağı bulunmaktadır. 

Sağlık Bilimleri  : Tıp - Diş Hekimliği 

Beşeri Bilimler  : Uluslararası ilişkiler , Türkoloji , Tarih , Coğrafya , Arkeoloji 

Fen bilimleri     :Matematik , Fizik Astronomi  -  Bilgisayar Müh. , Yazılım mühendisliği , Elektrik Mühendisliği

İktisadi ve idari bilimler  : işletme , İktisat , Ekonomi , Pazarlama 

Tıp , Diş hekimliği , Hukuk , Bilgisayar Müh. , Yazılım Müh. Petrol Doğalgaz Müh. , bölümlerinde Eğitim Dili Rusça yanısıra ingilizce dir  . Diğer bölümlerin Eğitim dili Rusça dır .

Tüm Y.lisans ve Doktora bölümlerinin eğitim dili ingilizce ve rusça'dır.


Detaylı Bilgi

Almanya Köln Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Almanya Köln Üniversitesi

Tüm Dünyada yer alan Partner Üniversiteleri:

 • Çin:  Sun Yat-sen University, Guangzhou     Fudan-Universität, Shanghai
 • Fransa: Université d'Auvergne, Université Blaise Pascal, Aristotelio Panepistimo,
 • Hindistan:  National Law School of India University, Bangalore
 • Rusya: Gorkij Literaturnyj Institute, Moscow , Volgograd State University (since 1993)
 • İspanya: Universidad de Sevilla
 • Çek Cumhuriyeti: Charles University, Prague
 • Brezilya:  Universidade Federal do Ceará, Fortaleza
 • Bulgaristan: Sofia University St. Kliment Ohridski, Sofia
 • Japonya:  Hitotsubashi University, Keio University 
 • Polonya: Uniwersytet Wroclawski, Breslau
 • Türkiye:  Istanbul Üniversitesi, Istanbul (since 2003)
 • Amerika: University of California, Berkeley, CA, Donquesne University, Pittsburgh, PA ,Pennsylvania State University, SC, PA


Uluslararası Öğrenci Sayısı
Köln Üniversitesi'nde bulunan toplam öğrenci sayısının ortalama %10'unu oluşturmaktadır.

Popüler Bölümler Lisans / Master / Doktora 
Almanca, Arkeoloji, Astronomi, Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji,  Biyokimya, Coğrafya, Diş Hekimliği, Eczacılık, Felsefe, Fizik, Hukuk İktisat, İngilizce, İşletme, Kimya, Matematik,  Meteoroloji,  Mikrosistem Tekniği, Mühendislik Bölümleri,  Müzik,  Psikoloji,  Siyasal Bilimler,  Sosyoloji, Tarih,  Teoloji, Tıbbi Bilgisayar Bilimleri, Tıp , Tiyatro Bilimleri


Köln Şehri Hakkında  http://www.koeln.de
Nüfusun yaklaşık 1 milyon olduğu Köln şehrine uçak ile Köln Havaalanı ve Düsseldorf Havaalanı (55 km) sayesinde kolaylıkla ulaşılabilir. Köln’e 1 saat uzaklıktaki civar şehirlerde ortalama 20 milyon insan yaşamaktadır.  Almanya’nın endüstri, ticaret, ekonomi, fuar ve bilim merkezlerinin başında gelir.  Gelişmiş demiryolu sistemi yanında on farklı Avrupa otoban güzergahının buluşma noktasındadır.

Öğrenciler için Köln şehrinin geçim şartları
Köln şehrinde eğitim alan öğrenciler ortalama € 600-700 ile geçinebilirler. Bu maliyet öğrencilerin yurtlarda kaldığı düşünülerek yapılmış bir hesaplamadır. Yurt yerine ev kiralayarak konaklama tercih eden öğrenciler biraz daha fazla harcayabileceklerini göz önünde bulundurmalıdırlar.  Öğrencilere tanınan part time çalışma izni sayesinde konaklama ücretinin tamamını karşılamak neredeyse mümkündür.
Bisiklet kullanımı büyük şehir olması nedeniyle Freiburg ve Heidelberg’teki kadar yaygın değildir. Bu nedenle toplu taşıma araçları daha çok kullanılır.

Köln Üniversitesi Lisans ve Yüksek Lisans Bölümleri

Diş Hekimliği İşletme ve Bilgisayar Bilimleri Biyoloji
İslam Dünyası Kültürleri ve Dilleri İktisat Kimya
Afrika Kültürleri ve Dilleri İspanyolca Almanca
Sosyal Bilimler Slav Çalışmaları İngilizce
İskandinav / Fennistik Rusça Alman Dili ve Edebiyatı
Doğu ve Orta Avrupa Bölgesel Çalışmalar Latin Amerika Bölgesel Çalışmalar Eğitim Bilimi
Bölgesel Çalışmalar Çin Hukuk, Almanca-Fransızca Avrupa Arkeoloji
Hukuk, Almanca-İngilizce Kültürler ve Asya Toplumları Etnoloji
Hukuk Psikoloji İşletme
Politika Fizik Avrupa Hukuku
Felsefe Pedagoji Fransızca
Hollandaca Neurosciences Coğrafya
Müzikbilim Meteoroloji ve Jeofizik Tarihçe
Tıp Matematik Jeofizik ve Meteoroloji
Dil Bilimi ve Ses Latince Sağlık Ekonomisi
Sanat Tarihi Sanat Yunanca
İtalyanca

Detaylı Bilgi

IBS Budapeşte Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Budapeşte’nin en populer ve turistik yerlerinden olan Tuna nehri kıyısında, iki köprünün arasında bulunmaktadır. Ulaşım çok kolay ve rahattır. Üniversite 8 farklı fakültede İngilizce olarak eğitim vermektedir. Kuruluşu 1782 yılına kadar uzanan Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Macaristan’da olduğu kadar Avrupa ve dünya genelinde de çok önemli bir üniversitedir. 8 farklı fakülte bünyesinde 110 departmana sahip olan üniversitede1100 akademisyen ve 400 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Üniversitede 50 farklı ülkeden yaklaşık 14000 öğrenci eğitim almaktadır. Macaristanda alınan mühendislik diplomalarının yaklaşık %70’i bu üniversiteden alınıyor.

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, kurulduğu günden beri çok sayıda Nobel ödüllü akademisyen yetiştirmiş olan ünlü bir üniversitedir. Üniversite bu alanda dünyanın en prestijli markalarından biri olmakla gurur duymaktadır. Üniversitenin Nobel ödüllü akademisyenleri:

 • Dennis Gabor (Fizik)
 • George Hevessy (Kimya)
 • Eugene Wigner (Fizik)
 • György Olah (Kimya)
 • Janos Harsany (Ekonomi)
 • John von Neumann (Bilgisayarı icat etti)
 • Edward Teller (Nükleer Fizik)
 • Leo Szilard (Nükleer Zincir reaksiyon Çalışmalarıyla tanınıyor)
 • Marcel Breuer (Mimar)
 • Erno Rubik (dünyaca ünlü Rübik Kübün mucidi)
 • Donat Banki (Karburatörü icat edenlerden biri)
 • Karoly Cipernowszky (Transformer mucidi)
 • Denes Mihaly (Televizyonun mucitlerinden biri)

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi, Avrupa ve Amerika’dan toplamda 100’den fazla üniversiteyle anlaşmalı olup bu üniversitelerle ortak projeler yürütmekte, öğrenci değişimi yapmaktadır. Üniversite aynı zamanda EAU (Avrupa Üniversiteler Birliği), IAU (Uluslararasu Üniversitelr Birliği), CESAEER (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education & Reseasrch) gibi çeşitli önemli akademik oluşumlarca da tanınmaktadır. Üniversite YÖK tarafından da tanınmaktadır. Üniversiteden alınan diplomalar tüm Avrupa’da, Amerika’da ve diğer deniz aşırı ülkelerde geçerlidir. Audi ile işbirliği çerçevesinde, özellikle Ulaştırma ve Araç Mühendisliği fakültesi öğrencileri ürün geliştirme ve test uygulamalarında Audi araçlar üzerinde çalışmaktadırlar. Audi ile yakın temasta bulunan üniversite öğrencileri, Audi ve daha birçok partner firmada staj ve çalışma imkanına sahip olabilmektedirler.

Eğitim Sistemi ve Kabul Koşulları

Özellikle teknik bölümler üzerine İngilizce eğitim almak isteyen öğrencileri için, Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi (BUTE) Avrupa’daki en prestijli ve kaliteli üniversitelerden biridir. BUTE’de bu eğitimleri alabilmek için üniversite sınavını kazanma şartı aranmıyor. Üstelik eğitiminiz YÖK denkliğine de sahip!

AB üyesi olması nedeniyle BUTE diploması tüm Avrupa’da geçerlidir. Buna ek olarak üniversitenin eğitimi dünyaca kabul gören çok sayıda akreditasyonlara da sahiptir. Bu nedenle gerek Avrupa ülkeleri gerek Amerika’dan bu ünüversiteye çok sayıda öğrenci kaliteli ve ekonomik bir Tıp eğitimi almak için gelmektedir.

Mühendislik ve işletme bölümlerinde okuyacak olan adayların iyi derecede İngilizce ve matematik ve fizik bilgilerinin olması beklenir. İlgili fakülteye doğrudan başlayabilmek içim üniversitenin dönem başında düzenleyeceği muafiyet sınavına girmek ve başarılı olmak gerekmektedir. Bu sınavda başarılı olamayan adaylar ilk yıllarında üniversite bünyesinde mühendislik hazırlık (pre-engineering) eğitimine alınmaktadır. Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, fakültede eğitim almaya başlayabilmektedir.

BUTE İngilizce seviyesi düşük olan öğrencilere İngilizce hazırlık eğitimi vermemektedir. Bu nedenle öncelikle İngilizce eğitimine ihtiyacı olan öğrenciler Genetik Eğitim adaya uygun seçeneklerinden birinde İngilizce hazırlık eğitimini alarak daha sonra eğitimine BUTE’de devam edebilir.


Detaylı Bilgi

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi


Detaylı Bilgi

Bosna Hersek Üniversiteleri

Üniversite kişinin hayatında büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü kişinin geleceği, nasıl bir hayat yaşayacağı burada şekillenmektedir. Sizde hayatınıza bir adım önde başlamak ve iyi bir eğitim almak istiyorsanız; Bosna Hersek Üniversiteleri sizin için doğru adres olacaktır. Bosna Hersek eğitim alanında kendini sürekli olarak geliştiren ve kalitesini arttıran bir ülkedir. O yüzden de son dönemde ülkemizde sıklıkla tercih edilmektedir. Sizde kaliteli bir eğitim almak ve istediğiniz bölümü okumak istiyorsanız Bosna Hersek Üniversiteleri sizin için doğru adres olacaktır.


Detaylı Bilgi

Kazakistan Üniversiteleri

Yurtdışı üniversite eğitimlerini almak için Kazakistan’ı tercih eden birçok Türk öğrenci bu ülkede kendilerine sunulmakta olan ayrıcalıklar sebebi ile birçok konuda kendilerini şanslı hissetmektedirler. Bilindiği gibi ülkemizde birçok üniversite gerek yüksek puanları gerekse yüksek eğitim ücretleri sebebi ile öğrencilerin hayallerine ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Ancak Kazakistan üniversitelerinde ülkemizdeki birçok sorun yaşanmamakta ve insanlar çok kısa zaman içinde hayallerine ulaşabilmektedirler. Tüm Türk öğrenciler bu ülkede istedikleri üniversitenin istedikleri bölümüne kolay bir şekilde yerleşirken herhangi bir sınava girme veya bir puan tutturma gibi bir zorunluluk ile karşılaşmamaktadırlar. Yabancı ülkelerden gelmekte olan tüm öğrencilere çok kaliteli eğitimler ve olanaklar sunabilen bu başarılı üniversiteler özellikle yabancı dil konusunda sorun yaşamak istemeyen kişilere verdiği hazırlık eğitimi ile bu sorunu da kısa zaman içinde çözebilmektedir.


Detaylı Bilgi

Kosova Üniversiteleri

Avrupa’nın en görkemli ve saygın üniversitelerine sahip Kosova’da üniversite okuma şansı öğrenciler için cezbedici olanaklar arasında yerini almayı sürdürüyor. 
Kosova’da birçok alanda eğitim imkanı Türk öğrencilere sağlanmaktadır. Tıp, eczacılık, mühendislik, mimarlık, lojistik ve kültür sanat bilim dalında birçok alanda eğitim görebilmeniz cazip olanakları ile sağlanmaktadır. Eurostar vasıtasıyla yüzlerce öğrenci yurtdışında birçok ülkede eğitim imkanına sahip oluyor. Türkiye’nin çeşitli noktalarından Eurostar danışmanları ile irtibat kurarak yurtdışı eğitim başvurusunda bulunan öğrenci sayımız her geçen gün artmaktadır.

Detaylı Bilgi

Macaristan Üniversiteleri

Eğitim kalitesi yüksek Macaristan üniversitelerinde yurt dışı eğitim danışmanlığı tecrübesiyle lisans eğitimi alabilir Macaristan’da üniversite eğitimi almanı ayrıcalıklarından yararlanmaya hemen başlayabilirsiniz. Mezun olduğunuzda Avrupa Birliği diploması sahibi olarak iş hayatına atılma avantajı sizi bekliyor olacak.

Orta Avrupa’da yer alan Macaristan tarihi kültürü ile dikkat çeken ülkeler arasında yer alır. Türkiye ile olan sıcak ilişkilri çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu nedenle de Türk öğrenciler üniversite eğitimi için ülkedeki okulları yoğun bir şekilde tercih etmektedir. Her yıl binlerce öğrenci farklı ülkelerden gelerek buradaki üniversitelere kayıt yaptırmaktadır. Kültür seviyesi çok yüksek olan ülkeye öğrencilerin de ilgisi bu duruma paralel olarak yoğunluk göstermektedir. Halkı yabancılara karşı her zaman hoşgörülü davranışlar sergilediği için öğrenciler bu anlamda asla zorluk çekmezler. Ekonomik anlamda da üniversite harçları son derece uygundur. Türkiyeden ço fazla erasmuş öğrencisine ülkedeki üniversiteler ev sahipliği yapmaktadır. Orta Avrupadaki yaşam kalitesi bakımından düşünüldüğünde en iyi seviyedeki ülkeler arasında yer alır. Düşük maliyetler ile ülkede konforlu bir şekilde yaşam sürdürmek mümkündür. Ülkeye turist olarak gelen kişler de çok düşük bütçeler ile geziler yapıp, ülkede konaklama şansına erişebiliyorlar.


Detaylı Bilgi

Makedonya Üniversiteleri

Sizi tercihler içerisinde ilk sıralara çıkaracak kaliteli eğitimi Makedonya’da üniversite okuyarak sağlayabilirsiniz. Ayrıca diplomanız Avrupa ülkelerinde de geçerli sayılacağı için iş bulma konusunda zorluk çekmeyecek yurtdışında diplomanızın geçerli olduğu ülkelerde çalışabilme avantajı yakalayabileceksiniz.

Her yıl binlerce yabancı öğrencinin üniversite eğitimi için kayıt yaptırdığı makedonya ünivesiteleri verdiği kaliteli eğitim ile dikkat çekmektedir. Türk öğrenciler için de ideal olan özelliklere ve avantajlara sahip olan üniversitelerde her tütlü imkan ve olanak bulunmaktadır. Her türlü teknolojik cihaz ve donanımlar ile sürdürülen dersler son derece verimli geçtiği için öğrenciler alanlarında en iyi şekilde eğitim almaktadır. Eğitime önem veren ülkeler arasında olan Makedonya, üniversiteleri ile Avrupa’da tanınmaktadır.

Üniversitelere olan bu yoğun ilginin en çnemli sebebi ise sınav ve puan şartı aranmamasıdır. Sene kaybı ve sınav stresi olmsdan lise diplomasını alan gençler üniversite öğrencisi olabilecek. Eğitim dili İngilizce ve makedoncadır. Halk çok sevecen ve cana yakın olduğu için iletişim kolay bir şekilde kurularak sorun yaşanmaz. Güvenilir bir ülke olduğu için de öğrenciler hiç bir şekilde sıkıntılı olaylar ile karşılaşmaz. Bu durum da öğrencilerin ailelerinin ve yakınlarının içlerini rahat ettirmektedir.


Detaylı Bilgi

Rusya Üniversiteleri

Rusya Üniversiteleri eğitim yılı başlangıç tarihi eylül ayının ilk haftasıdır. Genel olarak Rusya’da eğitim alan öğrenciler eylül ayının başından haziran ayının sonuna kadar toplamda 10 ay eğitim görürler. Fakat bu süre bazı üniversitelerin kendine özgü yönetmeliklerine göre değişkenlik gösterebilir. Lisans süresi genel bölümler kapsamında 4 yıl olmakla birlikte, yüksek lisans bölümleri 2 yıldır.  Rusya üniversiteleri Avrupa, Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere dünyanın diğer 4 kıtasında bulunan bir çok ülkelerce tanınmaktadır. Dolayısıyla Rusya’da alacağınız diploma Türkiye başta olmak üzere Dünyanın bir çok ülkesinde geçerlidir.


Detaylı Bilgi

Sırbistan Üniversiteleri

Kaliteli üniversite eğitimi alma ayrıcalığını yakalamak için Sırbistan’da üniversite eğitimi hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevabını Genetik Eğitim danışmanlarımızdan öğrenebilirsiniz. Sırbistan’da üniversiteler ile anlaşma yapan kurum sayesinde pek çok avantaja bir arada sahip olabilir ayrıca sınavsız lisans eğitimi ayrıcalığının farkını rahatlıkla hissedebilirsiniz.

Balkanlarda yer piyasa eski Yugoslavya’ya bağlı bir bölgeydi. Yaklaşık 420 sene Osmanlı imparatorluğu’na bağlı olarak kaldı. Sırbistan-Karadağ birliği 21 Mayıs 2006 yılında Karadağ’da düzenlenen referandum sonucunda ortadan kalktı ve üç Haziran 2006 yılında iki ülkenin parlamentosunda yapılan oylama sonucunda birlik sona erdi. Başkenti Belgrad’dır. Sırp dilinde Belgrad beyaz belde anlamına gelmektedir. Kuruluşu m.ö. 6.yüzyıla kadar dayanır. Knez Mihailova caddesi tarihsel eserlerin ve ünlü mağazaların ve uygar cafelerin olduğu meşhur bir caddedir. Kalemegdan parkı gezmez ve dinlemek için rağbet görülen sahaların başında gelir. Knez Mihailova caddesinin bitişinde başlayan Kalemegdan Kalesi’nden Tuna nehrini ve şehri panaromik şekilde izleyebilirsiniz. Kalemegdan parkı arasında sırbistanın bağımsızlığını simgeleyen Victor abidesi görürsünüz. Kalemegdan parkı Tuna ve Kava nehrinin birleştiği yerde bulunmakta. arasında basketbol, tenis kortları, müzeler, kafeler bulunmaktadır.


Detaylı Bilgi

Ukrayna Üniversiteleri

Ukraynada üniversite okumak son yıllarda en çok tercih edilen seçenekler arasındadır. Genetik Eğitim danışmanlığı ile Ukrayna üniversiteleri, Avrupa Birliği üniversitelerince denk olarak kabul edilmekte ve eğitim kaliteleri kabul görmektedir. YÖK, son yıllarda gelişen ülkeler arası ilişkiler sayesinde, Ukrayna üniversitelerini tanımakta ve diplomalarına denklik vermektedir.

Sovyetler Birliği döneminde ülkenin en önde gelen üniversitelerine ve akademik kadrolarına sahip olan Ukrayna, bu geleneği ve mirası günümüzde de sürdürmektedir. Akademik kadroları, başarıları, buluşları ve potansiyelleri ile dünyaca ün yapmış olan Kiev Politeknik, Taras Schevchenko, Ulusal Havacılık ve Uzay Üniversitesi gibi üniversiteler dünyanın her yerinden binlerce öğrenciyi Ukraynada üniversiteeğitimi konusunda kendilerine çekmektedir


Detaylı Bilgi

Educons Üniversitesi


Detaylı Bilgi

HABERLER

Bosna Hersekde Eğitim

Bosna Hersek'te Üniversite Eğitimi

Bosna Hersek, modern bir eğitim sistemine sahip olmanın yanı sıra, bölgedeki en eski yükseköğrenim kurumlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Bu eğitim kurumlarının bazıları günümüzde eğitim vermeye devam etmektedirler. Bosna Hersek'te üniversite ve yüksek lisans eğitimi söz konusu olduğunda uluslararası öğrenciler için birçok seçenek mevcuttur. Bosna Hersek'te modern ve aktif bir kampüs yaşamı vardır. Bununla birlikte Bosna-Hersek'te eğitim zengin bir geçmişe ve altyapıya dayanır. Ülkede eğitim dili Boşnakça ve İngilizcedir. Bosna Hersek'te İngilizce olarak üniversite ve yüksek lisans eğitiminizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, Bosna'da yüksek lisans eğitimini tamamlayan öğrenciler, genellikle Bosna Hersek'te kalıp çalışmaktadır. Çok fazla olmamakla beraber, bazı alanlarda büyük iş fırsatları mevcuttur. Lisans veya yüksek lisans eğitimlerini Bosna Hersek'te tamamlayan öğrenciler mesleki kariyerlerinde yabancı dil bilmenin ve uluslararası bir ortamda eğitim almanın avantajına sahip olmaktadırlar. Bu nedenle birçok uluslararası öğrenci Bosna Hersek'e hem lisans hem de yüksek lisans eğitimi almak için gelmektedir.

Bosna Hersek Hakkında

Bosna Hersek'in yüzölçümü 51.129 km2'dir. Para birimi eski Yugoslav Dinarıdır. Bosna Hersek, 4.5 milyon nüfusa sahip,  maddi olarak uygun yaşam şartlarına sahip olmasının yanı sıra, doğal güzellikleri ve etnik zenginlikleri ile Balkanların en yaşanılası ülkelerinden biridir. Bosna Hersek'in ana dili Boşnakça, Sırpça ve Hırvatçadır. Boşnakça bir Slav dilidir ve Slovakça, Hırvatça, Karadağ dili, Sırpça ile aynıdır. Bosna Hersek'in başkenti 500.000 nüfusa sahip Saraybosna'dır. Bosna Hersek cumhuriyetle idare edilen bir ülkedir ve 240 sandalyeye sahip bir meclise sahiptir. Ekonomisi tarıma, ormancılığa ve küçükbaş hayvancılığa dayanır. Aynı zamanda Kömür, demir, bakır, gümüş gibi maden kaynaklarına sahiptir. Bosna Hersek'te yazlar sıcak kışlar ise soğuk geçer. 20 Km uzanan Akdeniz kıyılarında, Akdeniz iklimi görülür.

Üniversite Sınavına Girmeden Bosna Hersek'te Lise Diplomanızla Dilediğiniz Bölümde Üniversite Eğitimi Alabilirsiniz.

Bosna Hersek Üniversitelerine sadece lise diplomanızla başvuruda bulunabilir ve üniversitelerden kabul alabilirsiniz. Ülkemizdeki üniversite sınavında istediğiniz bölümü kazanamıyorsanız, Bosna Hersek'te ülkemizin aksine, istediğiniz birçok bölümde eğitim alabilirsiniz. Hem ülkemize yakın olması hem de ülkemizle aynı ekonomik şartlara sahip olması nedeni ile birçok Türk öğrenci üniversite ve yüksek lisans eğitimlerini Bosna Hersek'te almaktadır.

Genetik Eğitim, yalnızca Yüksek Öğretim Kurum (YÖK) tarafından tanınan üniversitelere başvuru ve yerleştirme yapmaktadır.

Bosna Hersek'te üniversite eğitimi, üç ila dört yıl sürer. Sözel bölümlerin neredeyse tamamında eğitim süresi 3 akademik yıldır. Mühendislik bölümlerinde ise eğitim süreleri 3.5 veya 4 akademik yıldır. Genetik Eğitim Yurt Dışı Eğitim olarak Bosna Hersek'te üniversite eğitimi sürecinizdeki tüm işlemlerde profesyonel ve alanında tecrübeli eğitim danışmanlarımız ile size hizmet vererek sorunsuz bir başvuru süreci yönetmekteyiz.

Bosna Hersek'te ALES Sınavına Girmeden Yüksek Lisans Eğitiminize başlayabilirsiniz.

Türkiye'de üniversite eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, Türkiye'de bulunan ALES sınavına girmeden, yüksek lisans bölümlerinde eğitim. Üniversite diplomanız ile başvuruda bulunabilir ve üniversitelerden kabul alabilirsiniz. Türkiye'den birçok öğrenci yüksek lisans kabulleri kolay alınabildiği için Bosna Hersek'te yüksek lisans eğitimi almaktadır. Bosna Hersek'te yüksek lisans eğitimi iki akademik yıl sürer.

Bosna Hersek'te yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler doktora eğitimlerine devam edebilirler. Bosna Hersek'te doktora eğitimi 3 yıl sürer ve sadece yeterli iş deneyimine sahip adaylar başvurabilirler.

Bosna Hersek'te Eğitiminizin YÖK onayı var.

Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) Bosna üniversitelerinin bazılarını tanımaktadır. Genetik Eğitim Yurt Dışı Eğitim olarak Bosna Hersek'te öğrencilerimizin başvurularını sadece Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan üniversitelere gerçekleştiriyoruz. Bosna Hersek Bologna sürecine dahil olan bir ülke olduğu için AKTS (Avrupa kredi transferi sistemi) ile üniversite ve yüksek lisans eğitimi verir. Bosna Hersek'te üniversite eğitimini tamamlayan öğrencilerin, Avrupa Birliği ülkelerinde de diplomaları tanınır.

Bosna Hersek'te Sosyal Yaşam Giderleri

Bosna Hersek'te yaşamaya başladıktan sonra ortak kültürümüzün günlük yaşamdaki etkilerine siz de şahit olacaksınız. Bosna Hersek'te yaşam koşullarının ülkemizden daha uygun olması ve birçok Avrupa ülkesi ile aynı standartlarda olması, Bosna Hersek'te eğitim almayı cazip kılan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bosna Hersek'te sosyal giderleriniz Türkiye'de ki birçok şehrin altındadır. Bosna Hersek'te ev kiraları 150 USD civarında olup elektrik su gibi giderler eklendiğinde ortalama olarak 200 USD civarındadır. Ayrıca Bosna Hersek'te bazı aileler ek gelir elde edebilmek için uluslararası öğrencilere çok ekonomik ücretler ile oda kiralamaktadır. Bosna Hersek'te bir öğrencinin aylık yaşam masrafları konaklaması hariç ortalama olarak 200-300 USD civarındadır. Bosna Hersek Türkiye'ye 90 dakikalık mesafede yer alır. Uçak biletleri gidiş dönüş 900 TL ile 1.600 TL arasında değişiklik gösterir.

Bosna Hersek'te Vize Süreci

Öğrencilerin vizeye başvurmadan önce başvuruda bulunup kabul aldıkları üniversiteden kabul mektubu almaları gerekir.

Bosna Hersek'i 60 günden az bir süreliğine ziyaret etmek istiyorsanız, bunu yapmak için vize almanıza gerek yoktur. Eğer üniversite veya yüksek lisans eğitimi alacaksanız öğrenci vizesine ihtiyacınız olacaktır. Bosna Hersek'e öğrenci vizenizi alıp gittikten sonra, oturum iznine başvuruda bulunup 12 aya kadar kalabilirsiniz. Öğrencilerin Eğitim süreleri boyunca her yıl, oturum iznine yeniden başvuruda bulunup, oturum izinlerini uzatmaları gerekir. Genetik Eğitim Yurt Dışı eğitim olarak, Bosna Hersek'e üniversite eğitiminizle ilgili vize sürecinize profesyonel destek veriyoruz.


Detaylı Bilgi

Amerikada Eğitim

Amerika'da Üniversite

Amerika'da üniversite eğitimi almak doğal olarak tüm dünyadan yüz binlerce öğrencinin hayallerini süslüyor. Prestijli bir eğitim alıp, geleceğe güvenle bakmak için Amerikada üniversite okumak tabi ki iyi bir fikir. Amerika'da üniversite eğitimi almak, profesyonel danışmanlar desteğinde iyi planlanması gereken bir süreçtir. Genetik Eğitim olarak bu desteği size en iyi biçimde vereceğimizden emin olabilirsiniz.

Amerika'da Üniversite Okumak

Amerika'da üniversite okumak neredeyse tüm öğrencilerin hayalidir. Lisans eğitimi için izleyebileceğiniz iki temel yöntem bulunmaktadır: Ya doğrudan dört yıllık bir üniversiteye başvuru yapabilirsiniz, ya da iki yıllık Yüksek Okul (Community College) kaydı yaptırdıktan sonra, üç ve dördüncü yıllar için dilediğiniz bir üniversiteye devam ederek lisans tamamlayabilirsiniz. Her iki tercihte de sonuç olarak 4 yıllık bir üniversitenin lisans diplomasını alırsınız. Yüksek okullar (Community College) Amerika'da yüksek öğrenim için en çok tercih edilen başlangıç biçimidir. Bunun 3 temel sebebi vardır. Birincisi, Yüksek okullara kayıt yaptırmak ve kabul almak , 4 yıllık üniversitelere göre çok daha kolay ve zahmetsizdir. Çoğu zaman yüksek bir TOEFL derecesine ya da SAT sınavına girmek zorunda kalmaksızın eğitime kabul edilirsiniz. İkincisi, yüksek okullar (Community College), dört yıllık üniversitelere kıyasla çok daha ekonomiktir. İlk yılınızı bu okullarda geçirerek çok önemli miktarda tasarruf edebilirsiniz. Üçüncüsü ise, 2 yıllık yüksek okullardan mezun olan öğrenciler, Amerika'daki 4 yıllık üniversitelerin çoğuna doğrudan kabul edilirler ve eğitimlerine hiçbir aksama olmadan rahatlıkla devam edebilirler, ve bitirdikleri üniversitenin de diplomasını aldıkları için 2 diplomaya birden sahip olurlar.

Eğer tercihiniz 4 yıllık bir üniversiteye doğrudan kabul edilmek ise, o halde iki sınava girmeniz gerekiyor. TOEFL ve SAT. Bu sınavlardan alacak olduğunuz puanlar ile, lise not ortalamanız, başvurduğunuz üniversiteye kabul için çok önemlidir. Eğer İngilizce seviyeniz TOEFL ve SAT sınavlarını geçmek için yeterli değilse, ozaman öncelikle bir üniversiteye hazırlık programına katılarak bu eksiklerinizi gidermeniz gerekir. Genetik Eğitim bu aşamada size Amerikanın en güçlü iki kuruluşu ile mükemmel bir destek veriyor.

Amerika'da Üniversite Eğitimi Almak İstiyorsanız Genetik Eğitim ve ELS Size Mükemmel Bir Çözüm Sunuyor!

600 den Fazla Üniversite Parmaklarınızın Ucunda!!!

Amerika'da üniversite eğitimi almak isteyenlere, Amerika'nın en büyük eğitim zincir eğitim kuruluşu ELS çok pratik bir çözüm sunuyor. Yüzlerce üniversiteyi tüm detaylarıyla inceleyebilir, birbiriyle karşılaştırabilir, araştırmalarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Yaptığınız araştırmanın detaylarını Genetik Eğitim danışmanlarıyla görüşerek sağlıklı karar verebilecek ve şartlı kabulünüzü hemen alabileceksiniz!

 • Genetik Eğitim, dünyanın dört bir tarafından gelen öğrenciler için her gün farklı şeyler öğrendikleri, farklı kültürleri keşfettikleri bir ev gibi. Öğretmenlerle ilgili en güzel şey farklı seviyelerdeki

  Mesut Demirci - New York

 • Şimdi İngilizce konuşurken çekingen hissetmiyorum. Dahası, insanların önünde konuşma yapabiliyor ve şaka da yapabiliyorum. İngilizce yeteneklerim bana işimde yardımcı oluyor.

  Ümit Demirci - New York

 • Ders aralarında arkadaşlarınızla sohbet ediyorsunuz ve şakalar yapıyorsunuz, ve bütün arkadaşlarınızın farklı ülkelerden, kültürlerden ve

  Yiğit Demirci - New York

Bir Amerikan üniversitesi size hangi avantajları sağlıyor

Yurtdışında eğitim almaya karar vermek kadar, bu eğitimi nerede alacağınıza karar vermek de çok önemlidir. Amerikan üniversiteleri size izlerini yaşam boyu taşıyacağınız önemli avantaj ve donanımlar sağlıyor. Amerikada üniversite eğitimi almak birçok avantajı da beraberinde getiriyor. Üniversite eğitiminizi nasıl ve nerede alacağınıza karar verirken bu avantajları dikkatle incelemenizi öneriyoruz.

Üniversite sınavı stresine girmenize gerek yok!

Amerikada üniversite eğitimi almak için Türkiye'de üniversite sınavını kazanmış olma şartı aranmıyor. Lise diplomanız ve not ortalamanız ile üniversitelere başvuru yapabilirsiniz. Lise eğitiminizin son yılında üniversite sınavına hazırlanmak yerine, dil eğitimi ve diğer akademik hazırlıkları tamamlamanız, kendinizi bir Amerikan üniversitesinde eğitim almaya hazırlamanız çok daha kolay ve mantıklı olacaktır.

Amerikada istediğiniz bölümde YÖK denkliği alarak okuyabileceksiniz.

YGS ve LYS sınavları sonucuna göre idealinizdeki bölüme ya da üniversiteye yerleşemediyseniz üzülmenize gerek yok. American üniversitelerinde eğitim almak için sınavda bir yere yerleştirilmiş olma şartı aranmıyor. Lise diplomanız yeterlidir. Lise diplomanıza göre tercih edeceğiniz herhangi bir bölümde üniversite eğitimi alabilirsiniz. Hangi liseden ya da lise türünden mezun olduğunuzun önemi yoktur. Meslek lisesi, ya da imam hatip lisesi mezunu olsanız da Amerika üniversitelerinde dilediğiniz bölümde eğitim alabilirsiniz. Amerikan üniversiteleri YÖK tarafından tanınmakta ve diplomalarına denklik verilmektedir.

Amerikada dünya çapında prestij ve kabul gören üniversitelerde eğitim alacaksınız.

Dünya üniversite derecelendirme sıralamalarına baktığınızda ilk sıralarda ve ve her katagoride en çok Amerikan üniversitelerinin olduğunu görürsünüz. Amerika üniversiteleri prestij, kalite, üretkenlik, uluslararası tanınırlık gibi birçok farklı kriterde dünyanın en iyi üniversitelerindendir. Amerikada üniversite eğitimi almış olmanın avantaj ve ayrıcalıklarını yaşamınız boyunca hissedeceksiniz.

Hem Türkiye'de hem de yurtdışında üst düzey kariyer olanakları sizi bekliyor.

Br Amerikan üniversitesinden alacağınız diploma ile dünyanın her yerinde tercih edilir, fark edilir, saygın bir kariyer oluşturabilirsiniz. Bir Amerikan üniversitesinden mezun olduğunuzda sizle aynı bölümde okumuş olan onbinlerce adayın önüne geçebilir, çok daha aranan ve tercih edilen bir aday olabilirsiniz. Amerikada bir üniversite diplomas alan pekçok kişi dünyanın en önemli global şirketlerinde görev almakta, kariyer yapmaktadır.

Amerika üniversiteleri vakıf üniversitelerine kıyasla çok daha avantajlıdır.

Bir vakıf üniversitesinde okumuş olmak ya da o üniversitenin diplomasına sahip olmak çoğu zaman size bir ayrıcalık sağlamaz, sıradan bir üniversite mezunu olmaktan ileri götürmez. Türkiye'deki vakıf üniversitelerine ödeyeceğiniz ücretlerle Amerika'da rahatlıkla eğitim alabilir, tüm dünyada geçerli ve prestijli bir diplomanın sahibi olarak hem Türkiye hem de yurtdışında daha büyük bir kariyer hedefleyebilirsiniz.

Kültürel donanım ve bireysel gelişim avantajları

ABD'de üniversite okumak, size sadece iyi bir eğitim ve diploma kazandırmakla kalmıyor, aynı zamanda çok güçlü bir kültürel gelişim ve özgüven geliştirme dönemi yaşamanızı sağlıyor. İçinde bulunacak olduğunu çok kültürlü enternasyonel toplum geniş bir vizyon edinmenizi, diğer kültürler ve milliyetler ile rahatlıkla iletişim kurabilmenizi ve tüm dünyaya rahatlıkla entegre olabilmenizi sağlıyor.

Amerikada yaşayacaksınız!

ABD, fırsat ve rüyalar ülkesidir. Siz de üniversite döneminizi bu ülkede yaşayabilir, Amerikan yaşam tarzını doğrudan tecrübe edebilirsiniz. Dünyanın en ünlü eyalet ve şehirlerini görebilecek, yaşam boyu anlatılacak anı ve dostluklara sahip olacaksınız. ABD'de üniversite deneyimi size tüm dünyada yaşama entegre olabilme vasfı kazandıracak.


Detaylı Bilgi

Almanyada Eğitim

Almanyada Üniversite Okumak

Almanya'da üniversite okumak tüm hayatınızın akışını değiştirecek, size güvenli ve nitelikli bir gelecek sağlayacak doğru bir tercihtir. Dünyaca saygı duyulan, prestijli Almanya üniversiteleri uluslararası öğrencilere kucak açıyor. Siz de üniversite eğitiminizi Almanya'da alabilirsiniz. Üstelik Almanya'da üniversite eğitimi hem çok kolay hem de çok ekonomik. Özellikle de ülkemizdeki ve Kıbrıs'ta bulunan vakıf üniversitelerinin eğitim ücretleri ile Almanya üniversite fiyatları kıyaslandığında Almanya'da eğitim almanın ne kadar doğru bir seçim olduğunu daha da kolay anlayacaksınız.

Almanya'da üniversite eğitimine kabul edilmeniz için gereken temel kriter oldukça basit: Üniversite sınavında Türkiye'deki üniversitelerin birinden 4 yıllık bir bölümde okumaya hak kazanmış olmanız gerekmektedir. Kazandığınız bu bölümü Almanya'daki üniversitelerde okuyabilirsiniz. Almanca bilmiyorsanız bir yıl hazırlık eğitimi alarak daha sonra okulunuza devam edebilirsiniz. Tıp ve bazı ağır mühendisliklerde, Almanya'nın gözde üniversitelerde, bu kuralın yanında adayın lise not ortalamasına, ÖSYM puanına, Testdaf ya da DSHsınav skoruna, Türkiye'de kazandığı üniversitenin Türkiye sıralamasına bakılmaktadır.

Neden Almanyada Üniversite?

Almanya üniversiteleri genel olarak ücretsizdir. Bazı ücret alan üniversitelerde ise yıllık harç miktarları 0 - 1.000 Euro arasında değişmektedir. Aylık yaşam giderleri ise 700 - 750 Euro civarındadır. Kolay kabul koşulları, diploma denkliği, mezuniyet sonrası çalışma ve ikamet izni gibi avantajlar düşünüldüğünde Almanya'da okumak gerçekten de çok avantajlı.

Prestijli eğitim:

Dünyanın bilim, teknoloji ve ticaret alanında en ileri ülkelerinden birinde, çok prestijli ve kaliteli bir eğitim alacak, bu eğitim sonucunda her yerde aranan ve tercih edilen biri olabileceksiniz.

Ekonomik Eğitim:

Almanya'da üniversite eğitimi büyük oranda devlet tarafından destekleniyor. En iyi üniversitelerin de arasında bulunduğu çok sayıda üniversite yıllık ortalama 350- 500 Euro harç ödeyerek üniversite eğitimi alabilirsiniz.

Kolay Kabul:

Almanya üniversitelerine başvuru ve kabul işlemleri birçok ülkeye (Özellikle Avusturya'ya kıyasla) daha kolay ve kısa sürer. Avusturya'da eğitime başlamak için yaklaşık 1 yıl kaybederken, Almanya'da eğitime başvurduğunuz dönemde ya da bir sonraki dönemde başlayabiliyorsunuz.

Başvuru kolaylıkları:

Almanya'da üniversite eğitimi almanı en temel kuralı ÖSYM sonucuna göre YÖK'e bağlı herhangi bir üniversitede eğitim almaya hak kazanmaktır. Almanya'da üniversite okuma şartları ülkemiz öğrencilerine uygundur.

Ekonomik yaşam giderleri:

Almanya'da eğitim almanın Türkiye'de farklı bir şehirde eğitim almaktan çok bir farkı yoktur. Konaklama, beslenme ve sosyal giderler için bir öğrenciye aylık ortalama 700 Euro yeterli olmaktadır.

Daha kısa süreli eğitim:

Almanya'da lisans eğitimi 3 yıl, master eğitimi 2 yıl sürer. İlk yıl Almanca hazırlığı alınması durumunda bile, Türkiye'de de hazırlık eğitimi olduğu için yine 1 yıl avantaj sağlar. Ayrıca master yapmak isteyen öğrenciler, lisans bitiminde doğrudan master eğitimine başlayabilir. Bu da öğrencilere önemli bir zaman avantajı sağlar.

Mezuniyet sonrası çalışma ve ikamet izni:

Mezun olduktan sonra 1 yıl içinde kendinize iş bulmanız durumunda size Almanya'da ikamet ve çalışma izni verilir. Türkiye'deki üniversitelerden mezun olanların bu şansı bulunmamaktadır.

Geçim Şartları

Ortalama öğrencilerin %68'i çalışmakta ve kendi eğitimini finanse etmektedir. Almanya'da normal şartlarda tutumlu bir öğrenci 500 Euro ile geçinebilir. Bu miktar ülkemizde çoğu memurun maaşına tekabül ettiği ve bazen bunu aştığı göz önüne alınacak olduğunda belki yüksek görünebilir. Ancak insanların gelir düzeylerinin ülkemizden çok daha yüksek olduğu bir ülkede bu denli bir aylık harcama çok görülmemelidir. Çünkü Almanya da işçilere ücretleri saat başına verilir ve genelde saati 6 Euro dan düşük işler yok denecek kadar azdır.

Almanya'da öğrenciler yaz tatillerinde 12 Euro veya daha yüksek miktarda iş bulabilirler. Bu şekilde düşünüldüğünde Almanya'da yabancı öğrencilere verilen iş müsaadesi ile (senede 90 tam veya 180 yarım gün) çalışmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamanız pekte yor değildir. Bu imkanını istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Sağlık Sigortası

Almanya'da yaşayan herkes sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Şayet sigortanız yok ise ne vize nede okullara kayıt yaptırabilirsiniz. 2, 3 ay üst üste aidatınızı ödememeniz demek eğitim hayatınızın son bulmasına sebep olabilir. Almanya bu konuda çok hassastır. Ancak bu şekilde olması öğrenci adaylarının lehinedir.

Üniversiteye kayıt esnasında sigorta belgesinin mutlaka sunulması lazımdır. Ayrıca sağlık masraflarının aşırı yüksekliği nedeniyle pratik olarak herkesin sigorta yaptırmasında menfaati vardır. Kişisel duruma bağlı olarak değişen sağlıklı bir sigorta aidatı 50 ile 100 Euro civarında değişir. AOK gibi Almanya'nın en büyük sigorta şirketinin öğrencilere uyguladığı miktar 56 Euro'dur.


Detaylı Bilgi

Ukraynada Eğitim

Ukrayna eğitim alanında yüzyıllardır kendisini kanıtlamış olmanın getirdiği öz güven ile eğitimde devrim niteliğinde uygulamalara yer vermektedir. Tarihte bakıldığında en eski ve köklü eğitim kurumlarının Avrupa’nın doğusunda yani Ukrayna ve Rusya’da olduğu bilinmektedir. Bu sebeple Ukrayna üniversiteleridünya genelinde en çok ilgi gören eğitim kurumları arasında yer alır.

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum ama eğitimin gücüne daha çok inanıyorum.  (Seyyid Kutup)

Ukrayna üniversiteleri incelendiğinde hem fiziki şartların hem de kurum yönetimlerinin nitelikli üniversite eğitimi almak için uygun olduğu görülmektedir. Ukrayna’da bulunan üniversite kampüslerinin geneli teknolojiye uyumlu, modern ve çağımızın ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim kurumlarıdır. Bilgisayar uygulamalarının haiz olduğu derslik ve sınıflar, son teknolojiyi barındıran laboratuvar ve atölyeler kadar, öğrencilerin kaynak ihtiyacına cevap verebilecek bilgisayar donanımlı kütüphaneler ile eğitim hakkı sunulmaktadır.

Sistem olarak dünya genelinde en çok takdir toplayan eğitim sistemlerini uygulayan Ukrayna üniversitelerinin genelinde Bologna anlaşmasının kriterlerine uyumlu eğitim hakkı verilmektedir.  Üniversitelerin her biri Avrupa Üniversiteleri Birliği üyesi olup, yapılan çalışmalar birliğin denetleme bölümü tarafından takip edilmektedir.  Ayrıca Ukrayna üniversitelerinde yer alan akademisyen ve öğretim görevliliklerinin özgeçmişi incelendiğinde, her birinin kendi alanında başarılı çalışmalara imza atmış, üzerine aldığı sorumluluğun bilincinde olarak görevlerini yerine getirdiği görülmektedir.

Ukrayna Üniversiteleri Tercih Sebepleri

Ukrayna üniversitelerinin her geçen gün daha fazla genç üniversite adayının ilgisini çektiği ve dünyanın farklı bölgelerinden birçok gencin akademik eğitim için Ukrayna’yı tercih ettiği bilinmektedir.  Ukrayna üniversitelerini tercih sebepleri sıralanacak olursa;

 • Dünya standartlarında, modern ve uygulanabilir eğitim hakkından yararlanmak
 • Yeni dünya düzenine uyumlu, geliştirilebilir ve yaşam boyu öğrenime uyumlu eğitim alıyor olmak
 • Dünya genelinde 47 ülkede geçerli olan Europass mavi diploma hakkı elde etmek
 • Bologna kriterlerine uyumlu eğitim sistemlerinin uygulanıyor olması
 • Bilimsel gelişmelere katılım imkânlarının diğer üniversiteleri nazaran daha yüksek olması
 • Taban puanlama sisteminden muaf eğitim hakkının veriliyor olması
 • Daha etkin ve daha aktif eğitim hayatının imkânı sunuluyor olması
 • Eğitim harç bedellerinin olabildiğince düşük düzeyde tutuyor olması
 • Öğrenci yaşam maliyetlerinin düşük seviyede tutulması, öğrencinin konforlu eğitim hakkına sahip olması

Olarak değerlendirilebilir. Bu detayların hepsi bir araya geldiğinde öğrenci adayının hayalini kurduğu üniversite eğitiminin Ukrayna Üniversiteleri tarafından sağlanıyor olduğu görülmektedir.

Neden Ukrayna’da Eğitim?

Ukrayna bilimsel çalışmaların beşiği denilebilir, bu sebeple yükseköğretime gösterilen hassasiyet öğrencinin en nitelikli ve modern eğitim programlarına dâhil edilmesinin yolunu açmaktadır. Bu durum öğrenciye başarı olarak geri dönmektedir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerindeki üniversiteler ile eşdeğerde eğitim hakkı kazanan öğrencinin geleceğine daha sağlam adımlar ile yol almasında etkili olmaktadır.

Ukrayna’da Tıp Eğitimi

Ukrayna’da tıp eğitimi almak her genç öğrenci adayının hayalidir.  Ülkede bulunan üniversitelerin tıp bölümleri incelendiğinde öğrencinin pratik eğitim olanaklarından yararlanmasına destek olunmakta, derslik ortamında aldığı bilgiler laboratuvar ve hastane ortamında deneyimlendirmesi ve neden sonuç ilişkisine cevap bulması sağlanmaktadır. Tıp alanında yapılan birçok başarılı gelişmeye ev sahipliği yapan Ukrayna Üniversiteleri, geleceğin en başarılı tıp adamlarını yetiştirmek için bilimsel tüm gelişmeleri yakından takip etmekte ve öğrencinin bu gelişmeleri benimsemesine yardımcı olunmaktadır.

Ukrayna’da Diş Hekimliği

Dünyanın en başarılı üniversitelerine ev sahipliği yapan Ukrayna, diş hekimliği eğitimi almak için tercih edilebilecek ülkelerin başında gelmektedir. İnsan sağlığı adına yapılan birçok olumlu gelişmeyi takip eden ve kısa süre içinde uygulamaya koyan üniversitelerde, her biri alanında duayen olmuş akademisyenler eğitimi takip etmekte, mesleğin inceliklerini öğrencilerine aktararak geleceğin en başarılı diş hekimlerinin yetiştirtilmesinde katkı sağlamaktadır. Öğrenciler Bologna anlaşması kriterlerine uyumlu olarak uygulanabilen pratik eğitim sistemlerine tabi tutulmakta, mezun olduğunda sahip olacağı mavi diploma sayesinde istediği bir coğrafyada kariyer yapma imkânı kazanmaktadır.

Ukrayna’da eczacılık eğitimi

Eczacılık alanında eğitim almak isteyenlere bu noktada tek önerimiz Ukrayna üniversitelerini tercih etmeleri olacaktır. Yüzyıllardır eğitim alanında en başarılı çalışmaların yapıldığı Ukrayna, eczacılık bölümlerine her yıl sayısız öğrenci kabul etmektedir. Aynı şekilde birçok öğrenci donanımlı ve özgüven sahibi olarak mezun olmakta, iş hayatına 1-0 önde başlama fırsatı yakalamaktadır. Bilimsel çalışmaların yakından takip edildiği yükseköğretim kurumlarında öğrenciler bu tür çalışmaları deneme ve bilgilerini yükseltme imkânına sahip olmaktadır.

Ukrayna’da İnşaat Mühendisliği

Mühendislik eğitimi almak her gencin hayalidir. Ancak çok azı bu hayalini gerçekleştirebilmektedir. Oysaki Ukrayna’da mühendislik eğitimi almak, özellikle inşat mühendisliği gibi geleceğin mesleği sayılan bir bölümde yükseköğretim hakkı kazanmak çok basittir. Taban puanlama uygulaması olmadan öğrenci kabul eden Ukrayna üniversiteleri önceki yıllarda olduğu gibi günümüzde de en nitelikli ve donanımlı kalifiye inşat elemanı yetiştirmektedir. Kurumlarda sunulan eğitimde teknik derslerin yanı sıra saha çalışmaları ve laboratuvar uygulamaları sayesinde öğrenci geleceğine pratik eğitim sistemleri nazarında devam edebilmekte, bu sayede özgüven sahibi olarak mezun olabilmektedir. Mezun olduğunda elde edeceği mavi diploma sayesinde inşaat mühendisliği mesleğini istediği bir ülkede gerçekleştirebilme hakkı kazanmaktadır.

Ukrayna’da Mimarlık

Mimarlık gibi görsel sanat ve teknik becerinin aynı meslekte arandığı bir alanın eğitimini almak istiyorsanız, Ukrayna üniversiteleri size tamda aradığınız özellikte eğitim hakkı sunmaktadır. Tarihine bakıldığında en güzel mimari eserlere ev sahipliği yapan Ukrayna, geçmişinden gelen güzel sanatlara verdiği önemi yaşam alanlarında da hissettirdiği görülmektedir. Günümüzde aynı ilkeden taviz verilmeden mimarlık eğitimi verilen Ukrayna üniversiteleri, bu alanda donanımlı ve uygulanabilir eğitim almak isteyen birçok gence eğitim hakkı sunmaktadır.

Konusunda uzman, başarıları ödüller ile taçlandırılırmış akademisyenlerin gözetiminde alınan teori eğitiminin saha çalışmalar ile güçlendirildiği bir eğitim sistemine dâhil olan öğrenci, içinde bulunan yeteneği ortaya çıkartabilmekte ve geleceğin başarılı mimarlarından birisi olmaya aday olmaktadır. Bilimsel çalışmaların ciddi biçimde takip edildiği Ukrayna üniversiteleri diğer bölümlerde olduğu gibi mimarlık alanındaki gelişmeleri de öğrencilerin uygulamasına elverişli duruma getirmekte, bu alanda yapılan tüm sosyal ve bilimsel etkinliklerde öğrencilerine yer vererek mesleğin incelikleri öğretilmektedir. Bu bilgilerin ışığında aydınlanan öğrenci gelecek kaygısı yaşamadan eğitimine odaklanabilmekte ve bu şartlar altında başarı elde edebilmektedir.

Ukrayna’da Makine Mühendisliği

Sanayinin en başarılı adresi sayılan Avrupa’da üniversite eğitimi almak, üstelik makine mühendisliği gibi ciddi bir bölümün eğitim hakkından yararlanmak için Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz için birçok sebep var. Ukrayna’nın dünya standartlarında modern ve uygulanabilir eğitim veriyor olması ilk sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca Bologna kriterlerine uyumlu eğitim programları ve sonrasında Europass mavi diploma imkânına sahip olmakta Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz gereken nedenler arasında yer almaktadır. Sanayi devlerinin yer aldığı etkinliklerde yer almak ve bu alanda yapılan gelişmeleri takip etme fırsatı yakalamakta sayılabilecek nedenlerden birisidir. Bunlar dışında taban puanlama uygulaması olmadan eğitim hakkı kazanmak ve eğitim harç bedeli olarak çok düşük meblağların talep edilmesi, makine mühendisliği alanında Ukrayna üniversitelerini tercih etmeniz için yeterli sebepler olarak gösterilebilmektedir.

Ukrayna’da Elektrik –Elektronik Mühendisliği

Elektrik enerjisi çağımızın en önemli enerji kaynağıdır ve bu alanda yapılan çalışmalar her daim elektrik ve elektronik kalifiye eleman açığını kapatmaya yetmemektedir. Bu alanda en sağlıklı ve başarılı eğitimi verildiği Ukrayna üniversiteleri artık kapılarını ülke dışından öğrencilere açmaktadır. Bu sayede elektrik ve elektronik alanında başarılı mühendisler yetiştirmek ve dünya genelinde bu açığın kapatılmasını sağlamak asıl hedeftir.

Ukrayna üniversitelerini elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri incelendiği zaman hem fiziki şartlar açısından hem de öğretim kadrosu açısından ne kadar titiz ve özverili çalışmalara yer verildiği görülmektedir. Her biri kendi alanında başarılı çalışmalara imza atmış teknik adam ve bilim adamları, son teknolojiye hâkim derslik ve laboratuvar ortamlarına, uygulamalı eğitim imkânına sahip olacak öğrencinin pratik bilgiler ile eğitilmesine etkili olmaktadır. Bu şartlar altında eğitimini tamamlayan öğrenci geleceğine donanımlı olarak hazırlanma imkânını yakalamış olur.

Ukrayna’da Bilgisayar Mühendisliği

Çağımızda bilgisayar hayatımınız her alanında kullanılan uygulamalar arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak bilgisayar teknolojileri ve bunun altyapısını sağlayacak eleman açığı da giderek artmaktadır. Ukrayna üniversiteleri bilgisayar mühendisliği bölümleri ile bu alanda oluşan kalifiye eleman sıkıntısına çözüm üretmektedir. Günümüzde bilgisayar alanında en başarılı uygulamalar ve teknik adam olan akademisyenlerin görev aldığı Ukrayna üniversitelerinde bilgisayar mühendisliği eğitimi almak ayrıcalıktır. Teknolojinin sonuna kadar uygulandığı ortamda alınılan eğitim neticesinde mezun olan öğrenciler gerek Ukrayna ve Avrupa’da ya da Türkiye’de kariyer yapabilmekte, iş hayatına üst basamaklardan başlayabilmektedirler.

Ukrayna’da Uçak Mühendisliği

Uçak mühendisliği gençler tarafından en ulaşılmaz hayal niteliğindedir. Oysa ki Ukrayna’da uçak mühendisliği eğitimi almak oldukça kolay ve erişilebilir bir hayaldir. Sadece havacılık ve uçak mühendisliği alanında eğitim hizmeti veren üniversitelerde, konusunda uzman havacılık öğretim görevlileri yer almakta, öğrenci hiçbir sınav uygulamasına gerek görülmeden bu havacılık üniversitelerinde eğitim hakkı kazanmaktadır. Teknolojinin son imkânlarına sahip olan kurumlarda başarılı akademisyenlerin gözetmenliğinde alınan eğitim Avrupa Üniversiteleri Birliği tarafından denetlenmekte ve bu ciddiyet içinde eğitim programları uygulanmaktadır.

Ayrıca bilimsel gelişmelerin beşiğinde yer alan Ukrayna’da eğitim alan öğrenci bu gelişmeleri takip edebilmekte fuar, konferans, panel ve seminer, tanıtım gibi etkinliklere katılarak hem bilgisini tecrübeye dönüştürmek hem de kendisini tanıtma imkânı yakalayabilmektedir. Eğitimini tamamlayıp mezun olduğunda ise sahip olacağı mavi diploma sayesinde havacılık mesleğini istediği noktada gerçekleştirebilmektedir.


Detaylı Bilgi

Yeni Sitemiz Yayında!


Detaylı Bilgi

Macaristanda Üniversite Eğitimi

Macaristanda Eğitim ve Macaristan Üniversiteleri Hakkında

Macaristan, Avrupa Birliğine 2004 yılında tam üye olduğundan beri, gerek uyum süreci ve gerekse AB fonlarından alınan desteklerle eğitim alanında büyük ilerlemeler göstermiş, halihazırda güçlü bir eğitim sistemine sahiptir. Macaristan üniversiteleri Avrupa'nın en yüksek standartlı üniversiteleri arasında yerini almıştır.

Macaristan, bir Orta Avrupa ülkesidir ve nüfusu yaklaşık 10 milyondur. Başkent Budapeşte dünyanın en önemli turistik başkentlerinden biri olup aynı zamanda çok önemli üniversitelere de ev sahipliği yapmaktadır.

Macaristan üniversiteleri Avrupa'nın en güçlü üniversiteleri arasındadır. Günümüze kadar 14 Macar bilim adamı, edebiyatçı ve sanatçı Nobel ödülü almayı başarmıştır ki sadece bu bilgi bile Macaristanda eğitim ve üniversite kültürünün ne kadar güçlü olduğunun ispatıdır. Budapeşte, Peç (Pécs) , Szeged ve Debrecen Macaristan'da önemli üniversite ve eğitim şehirleridir. Peç şehri 2010 yılında İstanbul ile birlikte Avrupa Kültür Başkenti olarak seçilmiştir.

Macaristanda üniversite eğitimi almak ülkemizdeki öğrenciler için en iyi yurtdışı eğitim çözümlerinden biridir. Macaristanda eğitim ücretleri oldukça ekonomik olmakta beraber eğitim dili İngilizcedir.

Macaristanda Üniversite Eğitimi Almanın Avantajları

Macaristanda üniversite eğitimi için sınav kazanmak zorunda değilsiniz!
Macaristan üniversiteleri size ideallerinizi gerçekleştirmeyi vaad ediyor. Macaristan'da eğitim alabilmek için lise diplomanız yeterli. Diploma ve not dökümünüz ile Macaristan üniversitelerine kaydınızı yaptırabilir, lisans eğitimine başlayabilirsiniz.

Macaristan üniversiteleri YÖK tarafından onaylanıyor.
Macaristan bir Avrupa Birliği ülkesi olduğu için, Macaristan üniversitelerinden alacağınız diplomalar YÖK tarafından onaylanıyor. Macaristanda eğitim sonrası alacağınız diplomanızla mesleğinizi hem Türkiye'de hem de yurtdışında rahatlıkla icra edebilirsiniz.

Macaristanda İngilizce olarak eğitim alacaksınız.
Macaristanda eğitim dili İngilizce'dir. Bu nedenle çok sayıda uluslararası öğrenci Macaristan üniversitelerini tercih etmektedir.Üniversite eğitiminiz boyunca İngilizce dilini hem eğitim hem de sosyal hayatta aktif olarak kullanacak ve anadil seviyesinde İngilizce konuşabiliyor olarak mezun olacaksınız.
İngilizce seviyesi yetersiz olan öğrencilerimiz Macaristan'da İngilizce hazırlık eğitimi  sayfamıza göz atabilir ve hazırlıktaki eğitim modellerini inceleyebilirler.

Macaristanda eğitim ve yaşam maliyetleri Türkiye ile aynı!
Macaristan'da üniversite eğitimi almanın maliyeti, Türkiye'de ya da KKTC'de bir vakıf üniversitesine gitmekten daha ekonomiktir. Yaşam giderleriniz ise Türkiye ile aynıdır. Eğitim ve diploma avantajları göz önünde bulundurulduğunda Macaristanda üniversite okumak çok daha mantıklıdır.

Schengen vizeniz ile Tüm Avrupa'da serbest dolaşım hakkınız olacak.
Üniversite eğitimi almak sadece fakülte ile yurt binası arasında yaşamak değildir. Bulunduğunuz sosyal çevre, uluslararası ortam ve kültürel olanaklar kişisel gelişiminiz ve vizyonunuz için vazgeçilmez unsurlardır. Macaristan'da eğitim aldığınız sürece sahip olacağınız Schengen vizesi ile tüm Avrupa'da sınırsız seyahat özgürlüğünüz olacak; yeni ülkeler, farklı şehirler görecek ve birçok ülkeden arkadaşlar edineceksiniz.

Konaklama çözümleri

Macaristan'da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencilerin en fazla merak ettiği konulardan biri de konaklama seçenekleri ve maliyetleridir. Avrupa'nın en fazla üniversite öğrencisi barındıran ülkelerinden Macaristan'a her sene dünyanın bir çok ülkesinden lisans ve master başvuruları yapılmakta, aynı zamanda erasmus gibi değişim programları kapsamında binlerce öğrenci ülkeye akmaktadır. Macaristan'da bazı üniversiteler ikinci dönem, yani şubat ayı başlangıçlı başvuruları da kabul etse de ülkenin genelindeki üniversitelerde lisans ve master eğitimi eylül ayında başlar. Bu sebeple Ağustos - Eylül aylarında binlerce yabancı öğrenci yurt ve kiralık ev arayışına girer, bu da konaklama organizasyonunun önemini ve hızlı hareket kabiliyetini ön plana çıkarır. Genetik Eğitim, başvuru yaptığınız üniversite seçeneklerini de göz önünde bulundurarak size tüm konaklama seçenekleri ayrıntılı şekilde sunar ve en uygun maliyetli ve konforlu konaklama yerleştirmeleri için hızlı ve güvenli bir organizasyon sağlar.

Üniversite Yurtları
Macaristan'da konaklama seçeneklerinden en çok tercih edilen ve başvurulanlar üniversite yurtlarıdır. Ancak Budapeşte dışındaki şehirlerdeki üniversiteler çoğunlukla yurt imkanı sağlasa da, Budapeşte üniversitelerinin bir çoğunun yurdu bulunmamakta ve öğrencileri anlaşmalı oldukları hostel/yurt tarzı konaklamalara yönlendirmektedirler. Yine yurt kapasiteleri kısıtlı olduğu için erken konaklama başvurusu çok önemlidir. Bu da erken üniversite başvurusunun önemlini ortaya çıkarmaktadır. Genetik Eğitim, öğrencilerine özel yurt, öğrenci rezidansı ve ev kiralama hizmeti sunarak Macaristan'da eğitim alacak öğrencilerine çok detaylı konaklama çözümü sunmaktadır. Macaristan Üniversitelerinin aylık yurt ücretleri 200 € ile 400 € arasında değişmektedir.

Kiralık Ev Konaklaması
Genetik Eğitim, Macaristan'da üniversite eğitimi alırken tek başına ya da arkadaşlarıyla ev kiralamak isteyen öğrencilerimize kiralık evler, emlakçı görüşmeleri, kontrat çevirileri ve kurallar gibi bir çok konuda bire bir danışmanlık yapmakta, öğrencinin bütçesine en uygun konaklama çözümünü sunmakta ve öğrenciyi kiralamak istediği eve yerleştirmektedir. Budapeşte'de ev kiraları iki odalı evler için 300€ ila 550€ arasında değişirken Pecs ve Debrecen şehirlerinde bu ücretler 250€ ila 450€ arasındadır.

Özel Yurt / Hostel Konaklamaları
Macaristan'da Türkiye'den farklı olarak Kredi Yurtlar Kurumu ya da özel öğrenci yurdu gibi yurtlar çok fazla bulunmamaktadır. Bir çok özel hostel, sadece öğrencilere hizmet vermekte ve özel yurt işlevi görmektedir. Üniversite yurdu ya da öğrenci evlerinde kalmak istemeyen, yer bulamayan ya da geçici konaklama isteyen öğrencilerimize özel yurt ve hostel ayarlanır. Aylık ücreti 200€ ila maksimum 400€ arasında değişen özel yurtlarda kısa süreli konaklama mümkündür, öğrenci 1 sömestr konakladıktan sonra dilediği zaman başka bir konaklama seçeneği araştırabilir ve özel yurtlardan ayrılabilir. Genetik Eğitim, öğrencilerine hem geçici hem de kalıcı konaklama organizasyonu için servis sağlayıcıları aracılığıyla detaylı bilgi sunmaktadır.

Macaristan Devlet Bursu (Stipendium Hungaricum) Nedir?

Macaristan Devlet Burs Programı (Stipendium Hungaricum) ilk olarak 2013 yılında Macar Hükümeti tarafından yürürlüğe konmuştur. Programın asıl amacı, ülkede eğitim alan yabancı öğrenci sayısını arttırmak ve başarılı uluslararası öğrencileri Macaristan'da eğitim almaya teşvik etmektedir. Her yıl dünya genelinde binlerce öğrenci yüksek öğrenim almak için Macar Devlet Bursu için başvuruda bulunmaktadır. 2018/2019 yılında yaklaşık 4.100 öğrenci Macar bursu çerçevesinde Macaristan'da lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almaya hak kazanmıştır. 2019/2020 akademik yılında 5000'den fazla öğrenci Stipendium Hungaricum Programı çerçevesinde Macaristan'da üniversite eğitimine başlayacaktır.

Stipendium Hungaricum Programına 2019/2020 eğitim-öğretim yılı için 28 Macar yüksek öğretim kurumu katılmıştır. Burs kapsamında 500'den fazla programa öğrenci kabul edilecek olup, bu programların 450'den fazlası İngilizce ve Macarca dilindedir. Bazı programlar Almanca veya Fransızca dillerindedir.

Macaristan devleti tarafından verilen bursun içeriği;

 • Karşılıksız eğitim ücreti
 • Sağlık sigortası
 • Konaklama
 • Aylık cep harçlığı

Burs başvuruları sadece elektronik ortamda gerçekleşmektedir. Bütün belgelerin başvuru aşamasında eksiksiz bir şekilde gönderilmesi gerekir.

Burs başvurumu yaparken herhangi bir ödeme yapmam gerekir mi?

Hayır, burs başvurunuzu yaparken herhangi bir ödeme yapmanıza gerek yoktur. Başvurular ücretsizdir.

2019/2020 son başvuru tarihi: Tarih daha sonra açıklanacaktır. Son başvuru tarihini sitemizden takip edebilirsiniz.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

 • Online başvuru formu
 • Motivasyon yazısı 
  En önemli evraklardan bir tanesi motivasyon yazısıdır. Üniversite başvurunuzu değerlendirirken ilk olarak bu yazıyı dikkate alır. Amaçlarınız, kariyer planlarınızı net bir şekilde açıklamanız gerekir.
 • Öğrencinin dil yeterliliğini kanıtlayıcı belge
 • Diploma
 • Transkript
 • Sağlık Raporu (Çevirisi ile beraber)
  Sağlık raporunun detaylı olmalı; AIDS, Hepatit A, B ve C sonuçlarını göstermelidir.
 • Pasaport veya kimlik fotokopisi
 • Kabul beyannamesi (Statement of Application)

Yukarıda yazan gerekli evraklar Lisans ve yüksek lisans öğrenci için istenen evraklardır. Doktora başvurusu yapacak öğrencilerin ek olarak;

 • Araştırma planlarını sunması
 • 2 tane ıslak imzalı referans sunması gerekmektedir.

Bunun dışında sanat ve müzik alanında eğitim almak için burs başvurusu yapacak olan adayların;

 • Portfolyo
 • Audio Portfolyo sunmaları gerekmektedir.

Vize başvurunuzu bursunuzu kazandıktan sonra, burs kabul belgenizle beraber yapmanız gerekmektedir.

Türkiye'den başvuru yapacak adayların başvuru yapabilecekleri bölümler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Detaylı Bilgi

Kosovada Eğitim

Kosova Üniversiteleri 2018 2019 Eğitim Yılı Erken Kayıtları Başladı

Kosova yaşam standartları olarak Türkiye ile benzerlik gösteren ülkeler arasında yer almaktadır. Her yıl binlerce öğrenci verdiği eğitimin kalitesi ve uygun harç ücretlerinden dolayı buradaki üniversitelere ön kayıt yaptırmaktadır.

Alanında uzman akademisyen ve öğretim görevlilerinin olduğu Priştine Universum Üniversitesi imkan ve olanakları oldukça fazla olan üniversiteler arasında yer almaktadır. Ülkede çok sayıda Türk yaşadığı için Türkçe ağırlıklı olara konuşulmaktadır. Bu nedenle iletişim konusunda öğrenciler hiç bir şekilde zorluk yaşamaz. Genç nüfusun hakim olduğu ükede sosyal aktivite yerleri, cafeler ve restoranlar ağırlıklı olarak şehirlerde bulunmaktadır.

Uygun fiyatlı yemek yenilebilecek ya da kahve içilebilecek yerler öğrencilerin en fazla tercih ettiği yerler arasında yer almaktadır. Kayıt dönemlerinin takibini sağlayan Eurostar Yurtdışı Danışmanlığı firması ile bağlantı kurularak her türlü şart ve imkanlar ile ilgili bilgi alınabilir. Priştine de ulaşım konusunda da otobüs ve minibüsler en fazla tercih edilen seçenekler arasında yer alır. İsteğe bağlı olarak da taksi kullanılabilir.

Konaklama konusunda da okula yakın olan otel ve yurtlar ilk etapta tercih edilen yerler arasındadır. 2018 ve 2019 öğretim yılı için erken kayıt fırsatlarından faydalanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmalarında fayda vardır. Doğal güzellikleri ve tarihi yapıları ile de turistlerin ilgisini çeken ülke bağımsızlığını 2008 de ilan etmiştir. Kısa sürede büyük bir hızla gelişenülkede çok sayıda Türk yatırımcı bulunmaktadır.

Kosova Priştine Yaşam Şartları

Kosova öğrenciler için uygun şart ve koşulları bulunan ülkeler arasındadır. Avrupa standatlarına uygun eğitim kalitesi de öğrencilerin iyi yetişmesi için her türlü destek sağlanmaktadır. Ev kirası, ulaşım ve alışveriş ücretleri konusunda en ideal standartlara sahiptir. Halkın büyükbir kısmı müslüman ve Türktür. Bunun için ibadet ile ve yabancı dil konusunda asla sıkıntılar yaşanmaz. Halk çok sevecen ve saygılıdır.

Öğrencilere her konuda ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışmaktadır. İklim olarak da son derece rahat ve yaşanabilir standartlar mevcuttur. Ilıman geçen mevsimlerde sert ve kişileri zorlayıcı durumlar kesinlikle yaşanmaz. Evler rahat ve konforludur. Güvenilir olan ülkenin başkenti olan Priştine de tarihi olarak çok sayıda zenginlik bulunmaktadır.

Osmanlı döneminden kalan Cami, külliye ve medrese gibi tarihi yapılar turistlerin çok fazla dikkatini çekmekte ve ilgi görmektedir. Bu yapıların restorasyon işleri ile Türk devleti yakından ilgileneek katkı sağlamaktadır.

Türk yatırımcılar hastane ve inşaat sektöründe çok fazla yatırım yapmaktadır. Sağlık konusunda öğrenciler için hastanelerde uygun koşullar sağlanmaktadır. İnsani değerleri yüksek olan Priştine’de güven problemi asla yaşanmaz. Aileler çocuklarını içleri rahat bir şekilde ülkeye öğrenci olarak gönderebilir. Ülkenin sakin ve huzurlu olması adaptasyon konusunda problem yaşanmasını önlemektedir.

Türkiye’ye olan yakınlık – 75 Dakikada Ulaşım

Aileler için çocuklarının öğrenci oldukları ülkeye ulaşımları çok önemlidir. Yurt dışında eğitim alan öğrenciler  ve aileleri için vizesiz bir şekilde her gün gidiş dönüş uçuşun bulunması ve uçuş süresinin 75 dakika olması çok büyük bir şanstır. Bu nedenle Kosova, yurt dışı eğitimi seçenekleri arasında en çok tercih edilen ülkeler arasında yer alır.

Kosova’ya kısa sürede ulaşımın sağlanması herhangi acil bir durumda öğrenci için büyük önem arz eder. Mesafenin kısa olması aileler ve öğrencilerin birbirini görme şanslarını arttırır. Bu sayede öğrencilerin eğitim hayatlarının daha başarılı olması kaçınılmaz olacak ve aynı zamanda motivasyonlarını arttıracaktır. Kosova’ya uçuşların ekonomik olması neticesinde bu gidiş gelişler ailelerin bütçelerini sarsmayacak şekildedir.

Öğrencilerin Kosova’da okullarında kaldıkları yurtların ya da evlerin yaşamları da ekonomik ve kolaydır. Öğrencilere ulaşımlarında ayrı bir ücretlendirme sunularak sağlanan avantajlarda Kosova Priştine Üniversum Üniversitesi öğrenciler için tercih sebebidir.

Keyifli, mutlu ve başarılı bir eğitim hayatının gerçekleştirileceği Kosova’da ulaşım ile ilgili hem öğrenciler hem de ailelerin içleri rahat olacaktır. Otobüs yolculuğu da Bulgaristan yolu üzerinden 15 saatte gerçekleşmektedir. Rahat ve konforlu bir şekilde ülkeye giriş sadece pasaport ile sağlanmaktadır. Havalimanında 24 saat hizmet veren taksiler kişileri istedikleri noktalara uygun fiyatlı tarifeler ile taşımaktadır. Bu konuda esnek ulaşım saatleri olduğu için gece ya da sabah erken saatleri bilet seferlerinden satın alma yapılabilir.

Priştine Üniversum Üniversitesi Avrupa Mavi Diploma

Öğrencilerin en fazla sorduğu sorular arasında olan diploma geçerliliği Priştine Üniversum Üniversitesi için geçerlidir. Türkiye’de yök tarafından mezuniyet sonrası alınan diploma tanınmaktadır. Uluslar arası platformda geçerliliği olan mavi diploma Lizbon Anlaşması ile belirlenmiştir. Böylece çok sayıda ülkede alınan bu diploma ile iş başvurusu yapıp çalışma imkanına sahiptir. Bu konuda öğrenciler bu anlamda ayrıcalıklardan faydalanmaktadır. Diplomanın geniş sınırlarda geçerli olması da üniversitenin en avantaj sağlayan özellikleri arasında yer almaktadır. Bu durum lisans tamamlama, yani 3. Sınıftan devam eden öğrenciler için de geçerli bir durumdur.

Ekonomik Kosova Priştine Eğitim Ücretleri

Kosovadaki üniversiteler türkiye ve farklı ülkelerdeki üniversiteler ile kıyaslandığı zaman çok daha ekonomik şartları öğrencilere sunduğunu her detayda görünmektedir. Avrupa standartlarına uygun bir üniversitede okumak şansına sahip olup, bunun için uygun bir ücret ödemek elbette herkesin tercihidir. Harç ücretlerinin sadece nakit değil, taksitlendirme de yapılarak uygulanıyor olması ailelerin rahat bir şekilde ödeme yapmalarını ve bütçelerini rahatlatmasını sağlamaktadır.

Harç dışında Piriştine Universum Üniversitesi hiç bir şekilde öğrencilerden ücret talep etmez. Aynı zamanda YÖK’ün de tanıdığı Lisans programları ve Türk dili tercihi de Üniversiteleri çok daha cazip kılmaktadır. Para birimi Euro olduğu için ödemeler bu para cinsinden yapılmaktadır.

Sadece harç değil ülkedeki her şeyin ekonomik anlamda öğrencileri zorlamaması da fayda sağlayan unsurlar arasında yer alır. Derslerin dışında okuldan faydalanılan kütüphane, laboratuvar ve spor tesislerinden e ücretsiz bir şekilde ödeme yapılmafdan yararlanıolan seçenekler arasında yer alır. Lisans bölümleri arasında olan Hukuk fakültesi 1800 euro, inşaat mühendisliği ve mimarlık ise 1800 eurodur.

Priştine Üniversum Üniversitesi Türkçe Destekli lisans Bölümleri

Priştne Universum Üniversitesi Türkçe eğitim olanakları ile öğrenciler kendi dillerinde eğitim alma şansını yakalar. Türkçe destekli lisan bölümleri olarak Hukuk fakültesi, inşaat mühendisliği fakültesi ve mimarlık fakültesidir. Bu fakültelerdeki eğitim, Avrupa birliği yüksek öğretim kritelerine uygundur. Diploma geçerliliği AB ülkeler onaylıdır. Ülkemiz de bu üniversitenin diplomasını tanımaktadır. Bu sayede öğrencilerin Türkiye’de meslek hayasına atılmaları da kolay olacaktır.

Hem ekonomik harçlar, hem uygun yaşa koşulları sayesinde AB ile denklik sağlayan bu okuldaki Türkçe destekli lisan bölümleri çok tercih edilmektedir. Özellikle Hukuk fakültesi, mimarlık fakültesi ve inşaat mühendisliği bölümleri ülkemin müfredatının aynısıdır. Ülkemizdeki bazı akademisyen ve hoclar Kosova’daki üniverstelerde öğrencilere ders vermektedir. Bu durum da  Türk öğrenciler için avantajlı bir durum oluşturmaktadır.

Bölümler arası öğrenim yılı farklılıklarına bağlı olarak harçlarda da ufak değişiklikler olmaktadır. Bölümler arası seçim yapılırken istek, yatkınlık ve beceri de ön planda tutulduğu zaman her şey çok daha iyi ve başarılı bir şekilde ilerlemektedir. Sınav ve herhangi bir şekilde puan şartı aranmaması da öğrencilerin sene kaybı yaşamamasını sağlamatadır. Bu durumdan ötürü de Kosova Priştine Universum Üniversitesi her yıl çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. Başarılı olan üniversiteye her türlü destek de verilmektedir.

Priştine Üniversum Üniversitesi Dikey Geçiş Bölümlerimiz

Kendi ülkesinde 2 yıllık meslek yüksek okulu okuyan öğrenciler için lisans tamamlama programı bulunan Priştine Üniversum Üniversitesi sene kaybı yaşatmadan 3. Sınıftan devam etme imkanını öğrencilere sunmaktadır. Bu geçiş için herhangi bir DGS sınavına girmeye gerek kalmadan ve not ortalaması istemeden lisans tammalamaya hak kazanılmaktadır. Dünyada en fazla talep gören inşaat, mimarlık ve hukuk fakülteleri bu programa dahil olan bölümler arasında yer alır. Kosova üniversiteleri bu anlamda da öğrencileri düşünerek onlara eğitimlerini tamamlama şansı tanımaktadır. Yani 2 yılda lisans diplomasını alarak kariyerleri için önemli olan adımı atmış olurlar.

Alınan diplomanın da geçerliliği geniş sınırlara dayanmaktadır. Türkiyede de diplomanın geçerliliği mevcuttur. Bölümlerdeki fiyatlar mimarlık ve inşaat mühendisliği 2500 euro, hukuk fakültesi için ise 2000 euro geçerli olan rakamlardır. Hiç bir şekilde aileler de ekonomik anlamda zorlanmadan harçlarını nakit ya da taksit seçeneği ile ödeyebiliyor. Farklı nedenlerle de hiç bir şekilde ücret talep edilmemektedir.

Maddi olan şartların dışında aileler Kosovadaki üniversitelere çocuklarını çok rahat bir şekilde gönderebilir. İster dikey geçiş yapmış, isterse de birinci sınıftan başlayarak eğitimini tamamlamak isteyen kişilere her konuda hem hocalar hem de okul görevlileri yardımcı olmaktadır. Eurostar Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı da bu anlamda bilgi akışı sağlanan yerler arasındadır.

Kosova Üniversiteleri

Kosova üniversiteleri verilen kaliteli eğitim ve uygun fiyat seçeneklerinden ötürü dünyanın dört bir yanından öğrencileri bünyesinde barındıran okullar arasında yer alır. Türkiyeden de çok sayıda öğrenci ön kayıt yaptırarak işlerini şansa bırakmadan tedbirli davranmaktadır. Farklı bölümlerin bulunduğu üniversitelerde verilen dersler sadece teorik değil uygulamalı olarak da devam etmektedir.

Hayallerini gerçekleştirmek istene gençlere kapısını açan Priştine Universum Üniversitesi öğrencilerden sınav ya da taban puan şartı istemez. Bu da öğrencilerin zaman kaybetme ve sınav stresi sorununu ortadan kaldırmaktadır. Aileler için de güvenilir ve ekonomik olan ülke, halkı ve yaşam şekli olarak rahat olan seçenekler arasında yer alır. Halkın büyük bir kısmı Türk olduğu için dil konusunda iletişim kurulurken asla zorluk çekilme.

Müslüman olan halk dışında farklı dinlere mensup kişi de ülkede hoşgörü çerçevesinde yaşamaktadır. Kosova üniversiteleri sosyal aktivite ve öğrencilere yardımcı olacak olan kaynaklar ile öğrencilerin kafalarınıdağıtmaları ve az da olsa sınav ve ders stresinden uzaklaşmaları için ayarlanmış unsurlar arasında yer alır. Kosova üniversitelerinden herhangi birinde eğitimini sürdüren kişi konaklama konusunda da asla zorluk çekmez. Okula yakın olan otel, apart ve yurtlar ilk etapta tercih edilen seçenekler arasında yer alır.

Sonrasında zaman ilerledikçe pekişen arkadaşlıklardan eşyalı kiralık ev fikri çok daha cazip gelmeye başlamaktadır. Uygun olan kiralar, kullanışlı ve temiz olan evlerde huzurlu ev ortamı doyasıya yaşanır. Masraflar  bölüşüldüğü zaman da her şey çok daha uygun şartlara gelmiş olmaktadır. Kosovadaki üniversitelere kayıt yaptıracak olan kişi sözel bölüm okumuş olsa da isterse sayısal bölüm içeriklibir fakülteye kayıt yaptırabilir. Bunun için zorlama ve ser şartlar asla yoktur.

Kosova Üniversiteleri Ön Kayıt Evrakları

Kosova Üniversiteleri için erken kayıt dönemi için öğrencilerin ellerini çabuk tutmaları onlar için çok daha şans unsurunu yanında barındırmalarını sağlamaktadır. Kosovadaki üniversiteleri temsil eden Eurostar Yurtdışı Danışmanlığı Firması kayıt ile ilgili en gerçek olan bilgileri öğrencilere aktarmaktadır.

Kısa sürede doan kntenjanlar için hızlı hareket etmekte her zaman fayda vardır. Kısa sürede ve zahmet çekilmeden bir araya getirilecek olan evraklar arasında kimlik fotokopisi, nüfus dairesinden alınan ikametgah (Nüfus Kayıt Örneğine Eklenmemeli, Ayrı Olarak Alınmalıdır.) Lise diploması fotokopisi (Henüz mezun değil ise daha sonra tamamlanabilir.) 4×5 ebatlarında, arka fonu beyaz olan 8 adet biyometrik fotoğraf bulunmaktadır. Toparlanan evraklar firmaya teslim edilerek hayırlı olan ilk adım atılmış olur. Sonrasındaki süreç çok daha hızlı bir şekilde ilerlemektedir.

Kosova Üniversiteleri En Popüler Bölümler

Genel olarak öğrenciler mühendislik, sağlık ve hukuk alanındaki bölümlere fazla ilgi göstermektedir.Bunun ilk sebebi iş alanında çok daha hızlı bir şekilde hareket ederek kariyer yapma isteğidir. Diğeri ise karşılığındaki kazançtır diyebiliriz. Özellikle Türkiye’de sistemden ötürü bu bölümlerin daha geniş iş bulma alanları vardır ve kazançları diğer bölümlere göre farklıdır. Kosova Priştine Universum Üniversitesi de bu bölümlerin çok fazla tercih edildiği üniversiteler arasında yer almaktadır.

Bölümlerde Türkçe destekli eğitim verilmesi de derslerin ve aynı zamanda buna bağlı olarak sınavların da iyi geçmesini sağlamaktadır. Derslere katkı sağlaması açısından düzenlenen konferans ve seminerler de öğrencilere olumlu anlamda katkı sağlayarak ufuklarını açmaktadır.

Kosova Üniversitesinden Meslek Yüksek Okulu Mezunlarına Müjde

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olan kiişiler için lisans tamamlama eğitimi veren üniversiteler arasında yer alan Piriştine Universum Üniversitesi sene kaybı yaşamadan tahsil tamamlama şansı tanımaktadır. Bunun için herhangi bir şekilde sınav ya da yüksek ortalama şartı aramadan öğrencilerin kayıtlarını tanımaktadır. Bu ayrıcalıktan yararlanan öğrencilerin sayısı da her geçen gün artmaktadır.

Adalet Lisans Tamamlama Programı

Hukuk bölümü Türkiye ve farklı çok sayıda ülkede en fazla tercih edilen fakülteler arasındadır. 2 yıllık adalet bölümü mezun olan kişiler için Priştine Universum Üniversitesi Hukuk bölümüne yükseltmek konusunda öğrencilere fırsat tanımaktadır. Bununiçin de sınav ya da yüksek ortalama puanı aranmaz. Polis meslek yüksek okulu, kamu yönetimi, polis akademisi de dikey geçiş fırsatı olan üniversiteler arasında yer alır. Bu şekilde alınan diplomada asla hiç bir şekilde sıkıntı yaşanmaz. İş başvurusu ve atanma ile ilgili de problem kesinlikle görülmez. Harç ve bölümlerinsürelerine bağlı olarak farklılıklar meydana gelmektedir.

Priştine Üniversum Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Lisans Tamamlama Programı

Maddi zorluk ya da farklı nedenlerle eğitimini 2 yıllık okumaktan yana kullananlar Priştine Universum Universitesi İnşaat Mühendisliği lisans tamamlama programı ile bu durumu en iyi şekilde değerlendirmektedir. 2 sene süren eğitimin sonunda lisan diploması alınarak kariyerleri için çok sağlam bir adım atmış olurlar. Türkiye başta olmak üzere geniş sınırlar dahilinde diplomanın geçerliliği olması da diğer şanslı sayılan duurmlar arasında yer alır.

İnşaat bölümüne geçiş yapılacak olan bölümler arasında, İnşaat teknolojisi, İnşaat Teknikerliği, Yapı Denetimi, Yapı Denetim Yardımcılığı, Yapı Teknolojisi, Yapı Geoteknik Demiryolu, inşaatı ve işletmeciliği, Ulaştırma ve Otomotiv Beton Teknolojisi,  İstihkam Ulaştırma Hazır Beton Teknolojisi, Karayolu Ulaşımı ve Trafik Raylı sistemler yol teknolojisi Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Yapı Denetimi yer almaktadır.

Priştine Üniversum Üniversitesi Mimarlık Lisans Tamamlama Programı

İç Mimarlık İç mimarlık ve çevre tasarımı, Mimari restorasyon Mimarlık teknolojisi, Şehir ve Bölge Planlama İnşaat, İnşaat Teknolojisi İnşaat Teknikerliği, Mermer Teknolojisi Mermercilik, Mimari Dekoratif Sanatlar Restorasyon ve Konservasyon, Restorasyon Yapı Ressamlığı, Bina Koruma ve Yenileme Dekor, Doğal Yapı Taşları Teknolojisi Doğal Taş Dekorasyonu, Duvar Süsleme Sanatları Eser Koruma, İç mekan koruma ve Yenileme İç Mekan tasarımı gibi bölümlerde okuyan kişiler dikey geçiş imkanına sahiptirler.


Detaylı Bilgi

Makedonyada Eğitim

Lise not ortalamam düşük, sözelciyim, yabancı dilim yetersiz  yada hiç yok diyerek endişelenmeyin!
Bilmelisiniz ki  herkese ve her şartlara uygun Üniversite var! Sizinde istediğiniz bölümde, sınavsız Makedonyada üniversite okuma şansınız var. Bizler size sadece isteklerinizi dikkate alarak en uygun üniversiteye kayıt olmanıza ve okumanıza yardımcı olmak için burdayız. Yurtdışında Üniversite okumayı birçok aile pahalı bir seçenekmiş gibi önyargılı görür. Oysa ülkemizdeki üniversite maliyetlerini göz önüne aldığımızda, Makedonya üniversiteleri çok daha uygun maliyetlidir. Yıllık eğitim ücretlerinin 800 Euro 3000 Euro arasında olduğu Makedonya’da yerleştirme yaptığımız üniversitelerin tümü YÖK tarafından onaylıdır.

Makedonyada Eğitim almak isteyen  daha doğrusu yurtdışında eğitim almak isteyen bütün öğrencilerimizin, bu kararlarını verirken göz önünde bulundurmaları  gereken hususlar vardır. Öncelikle karar verdikleri ülkenin kültürel ve sosyo ekonomik  yapısı kendilerine uygun mu, ulaşım kolay mı? Okumayı düşündükleri  üniversite ve bölüm, kariyer hedeflerine uygun mu?  Eğitim  sistemi, müfredatı bakımından gerek ülkemizde ve gerekse uluslar arası akreditasyona uygun mu vs..

Makedonyada eğitim almak, bu sorular göz önüne alınarak incelendiğinde kafamızdaki bütün sorulara olumlu cevap vermekte. Makedonya Cumhuriyeti, kültürel bakımdan bize çok yakın bir ülke. Balkanların en şirin ülkesi. Ülkeyi gezdiğinizde bir  Bursa’yı, bir Edirne’yi gezdiğiniz hissine kapılacaksınız. Tarihi ve kültürel zenginlikleri bol bir ülke. ulaşım kolay, mesafe yakın, günü birlik gidip  gelinecek kadar yakın ve ekonomik.

Makedonyada  Eğitim Ücretleri

Makedonyada eğitim ücretleri gerek ülkemize ve gerekse birçok ülkeye kıyasla çok daha uygun. Öyle ki, Türkiye de dershane ücreti kadar bir ücret ile Makedonya da Tıp eğitimi, eczacılık eğitimi, diş hekimliği eğitimi dahil bütün bölümleri sınav stresi olmadan okuyabilmeniz mümkün.

Makedonya  Üniversiteleri eğitim ücretleri 1000 € dan başlıyor, 3000 € kadar. Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği bölümleri 1500 € ile 3000 € arasında değişmekte. Mühendislik bölümleri yıllık 1000 € ile 3000 € arasında.
Makedonyada Dil Eğitimi ücretleri 500 € ile 1000 € arası.Makedonya Üniversiteleri Eğitim Ücretleri ile ilgili daha geniş bilgi için”Üniversitelerimiz ” bölümünde, Makedonya da eğitim almak istediğiniz üniversitelerimize bakabilirsiniz.

Makedonyada Dil Eğitimi; 
Çoğu üniversitede Makedonca. İngilizce eğitim ve Arnavutça eğitim veren üniversiteler de mevcut. Makedonyada Türkçe eğitim veren Üniversiteler bu yıl başladı. Makedonya’da Tıp eğitimi altı yıl, eczacılık böülümü 4 yıl ve diş hekimliği bölümü beş yıl. Mühendislik ve diğer bölümler ise dört yıl. Yurtdışında eğitim alınacağı için, üniversite 
eğitimi öncesinde Makedonyada  hazırlık eğitimi alınması gerekiyor  (ilk  yıl). Bazı üniversiteler hazırlık eğitimini kendi bünyesinde verirken bazı üniversiteler ise bu eğitimi anlaşmalı oldukları özel dil okullarında sunuyor. Makedonyada  Hazırlık eğitim ücretleri uygun.

Makedonyada eğitim almak için ilk yıl sadece hazırlık eğitim ücreti ödenir. Türkçe eğitim veren üniversitelerde hazırlık yılı yoktur, bu üniversitelerimizi tercih eden öğrencilerimiz 1.sınıftan başlar eğitime. Hazırlık eğitim  ücreti 
üniversiteye göre değişmektedir.Hazırlık yılında bu ücretin dışında ilgili okula başka  herhangi bir ücret  ödenmez. Hazırlık yılından sonra tercih edilen bölüme göre üniversitenin belirlediği eğitim ücreti ödenir. Eğitim ücreti 1.dönem başında ve 2. Dönem başında  ödenir ve iki taksittir.

Sizde hayalinizdeki üniversite eğitimini sınavlarla boğuşmadan yurtdışında, çok kültürlü bir ortamda ve çok uygun fiyatlarla almak istiyorsanız Makedonya üniversiteleri sizin için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor.

Makedonyada Tıp Eğitimi
Makedonyada üniversite eğitimi öncesinde herhangi bir sınav sistemi yoktur. Bu nedenle özellikle son yıllarda Makedonya üniversiteleri, ülkemizde yoğun bir ilgi ile karşılanmaktadır. Ama öğrencilerimizin bilmediği bir husus vardır ki bu çok önemlidir. Makedonyada Tıp eğitimialmak isteyen öğrencilerimizin özellikle bu konuya 
dikkat etmesi gerekmektedir. Her ne kadar üniversiteye kayıt aşamasında sınav engeli olmasa da özellikle Tıp fakültesini tercih edecek olan öğrencilerimizin bilmesi gerekir ki ilk yıl dil hazırlık eğitimi sonrasında başarılı olan 
öğrenciler, lise ders ortalaması da göz önüne alınarak Tıp Fakültesine yerleştirilmektedir. Yani hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamak yeterli değildir. Bu konuda yeterli bilgi verilmediği için her yıl Tıp fakültesinde eğitim almak 
hevesiyle Makedonya ya giden öğrencilerimiz mağdur olmakta ve sıkıntı yaşamaktadır.

Sizde bu engele takılmadan Makedonyada Tıp eğitimi almak mı istiyorsunuz? Bu konuda çalışmalar yapan tecrübeli eğitim danışmanlarımızı aramanız yeterli. Makedonya üniversitelerinde herhangi bir puan engeline takılmadan Tıp eğitimi almak için bizimle irtibata geçmenizi ve danışmanlarımızın sizin için hazırladıkları eğitim paketini, tavsiye ve önerilerini mutlaka dinlemenizi tavsiye ederiz.

Makedonyada  Yaşam ve Barınma
Makedonyada yaşam ücretleri ülkemize kıyasla inanılmayacak kadar ucuz. Bu da Makedonyada eğitim almak isteyen yabancı öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlıyor. Son yıllarda, gerek düşük eğitim ücretleri ve gerekse sosyal yaşamın uygunluğu, eğitimin kalitesi, yabancı öğrenciler için Makedonyada üniversite eğitimi almayı cazip hale getiriyor.Makedonya genelinde devlet yurtları yetersiz, özel yurtlarda ise aylık ücret ortlama 110-130 euro arası. Öğrencilerimiz genelde evlerde kalmayı tercih ediyor. İçerisinde eşyaları da mevcut olan evlerin kirası ortlama 180-300 euro arasında değişmekte.Ev seçenekleri 1+1,2+1,3+1 gibi. Evlerde tek başınıza kalabildiğiniz gibi,2-3 kişi birlikte de kalabilirsiniz ki,böylesi daha ekonomik oluyor. Çünkü birlikte kaldığınızda ev kirası,faturalar vs ortak olan giderleri ev arkadaşlarınızla birlike paylaşıyorsunuz. Kişi başı ortalama 100-110 euro gibi.

Makedonya Üniversitelerinde sadece lisans eğitimi imkanı  değil, aynı zamanda MYO mezunları için Lisans tamamlama imkanı da mevcuttur. Türkiye de ön lisans programlarından mezun olan tekniker öğrencilerimiz bu fırsatı değerlendirerek, ön lisans eğitimlerini Kredi Transfer (ects) sistemi ile Lisansa tamamlayabilir, tekniker sıfatından kurtularak mühendis ünvanına sahip olabilirler. Böylece Türkiye de okumuş olduğunuz iki yıllık eğitimi ilk yıl hazırlık eğitimi almak şartıyla + iki yıl  daha eğitim alarak dört yıla tamamlamış olursunuz. Bunun için herhangi bir sınava gerek yok.

Makedonyada Lisans tamamlama 1+2, yani toplamda 3 yıl oluyor. İlk yıl Hazırlık eğitimi, devamında iki yıl eksik kredilerin tamamlanması toplamda üç yıl. Böylece Makedonya da üç yıl eğitim alan MYO mezunu öğrencilerimiz hazırlık + iki yıl eğitimden sonra ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamış ve ilgili bölümden Mühendis sıfatıyla mezun olmuş oluyorlar.

Teknik Fakülte mezunu olan öğretmen arkadaşlarımız, Makedonya da fark derslerini vererek, mezun oldukları bölüm üzerinden eksik kredilerini tamamlayıp ilgili bölümden mühendislik diploması alabiliyor. Bu fırsatı size Makedonya Üniversiteleri sunmaktadır.


Detaylı Bilgi

Rusyada Eğitim

Rusya’da Eğitim – Rusya Üniversiteleri
Dünyanın artık geleceğe dayalı insanların en çok güvenini sağlayan bir ülke haline gelen Rusya son yıllarda gösterdiği ekonomik ve kültürel gelişimiyle Avrupa’nın ve Asya’nın çeşitli ülkelerinde eğitim alan öğrenciler tarafından Rusya’da eğitim almak bir numaralı tercih haline gelmiştir.

Rusya’da eğitim almayı tercih eden öğrencilerin sayısını ele alacak olursak son iki yıla göre yaklaşık %200 lük ciddi bir artış görülmektedir. Rusya’da eğitimin bu denle artmış olmasının sebebini uzmanlar her ne kadar düşük maliyete bağlıyor olsa’da Rusya’da verilen eğitim kalitesi ve Rusya’dan alınan diplomanın Avrupa ve Asya’nın bir çok ülkeleri tarafından tanınması Rusya’da eğitim tercihini arttıran en önemli etkenlerin başında geliyor.

Rusya’da eğitim ilk adım hazırlık fakültesi 
Rusya’da üniversite eğitimi yada yüksek lisans eğitimi alacak her yabancı öğrenci 1 sene hazırlık fakültesin’de eğitim alarak Rusça öğrenirler. Hazırlık fakülteleri üniversiteler tarafından Eylül-Ekim-Kasım ayları başlarında ortalama 10 kişilik tamamı yabancı öğrencilerden olan gruplar oluştururlar.

Rusya’da eğitim alacak hazırlık fakültesi öğrencileri ilk dönem yalnızca Rusça öğrenirler. İkinci dönem ise Rusça ile birlikte Lisans eğitimi alacakları bölümlere göre Rusya üniversiteleri tarafından ek derslerde eklenmektedir. Rusya’da hazırlık eğitimi ile alakalı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Rusya’da Eğitim Sistemirusyada eğitim sistemi
Rusya’da eğitim dili Rusça’dır. Rusya üniversiteleri eğitim programları kapsamında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde eğitim verilmektedir. Üniversitelerin yüksek lisans ve master programları dahilinde yine farklı dillerde Rusya üniversitelerin’de Rusya’da eğitim almak mümkündür. Rusya’da eğitim yılı sezonu başlangıç tarihi Eylül ayının ilk haftasıdır. Önemli olan nokta Yabancı öğrencilerin Rusya üniversitelerinin açmış olduğu sınırlı sayıda kontenjanı ve davetiye çıkış süresi olan 25 iş gününü göz önünde bulundurarak ön başvurularını Nisan ayı itibariyle yapmaları tarafımızca tavsiye edilmektedir. Rusya’da bir dersin süresi 90 dakikadır. Bu sebeple yıllık aldığınız ders sayısı ne kadar az görünse’de Rusya’da alınacak eğitimin saati bir o kadar fazladır.

Rusya’da Eğitim Masrafları
Genetik Eğitim / Rusya’da Eğitim ekibi olarak Rusya’da üniversite eğitimi alacak öğrenciler için verilecek hizmetler aşağıda sırasıyla belirtilmiştir.

 • Davetiye işlemlerinin başlatılması
 • Davetiyenin kargo ile gönderimi
 • Tarafımız aracılığı ile Rusya konsolosluğundan eğitim vizesi temini
 • Uçak bileti temini
 • Rusya’da karşılama – Transfer
 • Yurt kaydı
 • Üniversite kaydı
 • Geçici oturum izni ( ikametgah adresi temini)
 • 1 Yıllık sağlık sigortası
 • Vize uzatımı
 • Pasaport, diploma, transkript ve diğer gerekli tercümeler
 • Gerekli tercümelerin Rusya noterleri tarafından tasdiki
 • Öğrenim görecek kişilere eğitim süresi boyunca danışmanlık hizmeti.

Rusya üniversiteleri ilk sene hazırlık fakültesi eğitimi, konaklama, danışmanlık ücreti ve yukarıda verilen hizmetlerin maliyetleri dahil ortalama 4000$-6000$ arasındadır. Seçilecek şehir ve üniversite doğrultusunda Rusya üniversiteleri hazırlık fakültesi için ortalama ücret değişkenlik gösterebilir. Detaylı bilgi için lütfen aşağıda bulunan formu doldurunuz.

Rusya’da eğitim için doğru tercih
Rusya’da eğitim alma konusunda dikkatli olmanız gereken en büyük husus eğitim alacağınız bölümün Rusya Üniversiteleri bazında prestijidir. Bir çok ülkede olduğu gibi Rusya’dada dikkat edilmesi gerekenlerin başında bölüm tercihi gelmektedir. Tercih edeceğiniz bölüme göre, söz konusu bölümde başarılı ve eğitim kalitesi yüksek olan Rusya üniversitelerin’de eğitim almanız en doğrusu olacaktır.


Detaylı Bilgi

Sırbistanda Eğitim

Sırbistan'da Üniversite

Sırbistan- Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşan Sırbistan Cumhuriyeti’nin başkenti Belgrad’tır. Doğu’da Romanya ve Bulgaristan, güneyde Romanya ve Arnavutluk, kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Arnavutluk ile komşudur. Sırbistan’ın resmi dili Sırpça’dır. Fakat azınlık mensuplarınca, Macarca, Makedonca, Arnavutça gibi dillerde konuşulmaktadır

Dağlık bir bölge olan Sırbistan’da karasal iklim görülürken, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir. Özellikle Aralık ve Mart ayları arasında dağlık bölgelere yağan kar sayesinde kayak turizmi ülkede önemli bir yere sahiptir.

Ülkedeki nüfus yoğunluğu başkent Belgrad’ta bulunmaktadır. Nüfusun %83’ünün Sırp olmasına karşın, Makedon, Macar, Hırvat, Arnavut ve Türkler de azınlık olan etnik gruplardır. Azınlık grupları arasındaki çoğunluğu %4 ile Macarlar oluşturmaktadır. Etnik çeşitliliğin fazla oluşu ülkedeki kültür ve gelenekleri de etkilemiştir. Özellikle mutfak alanında görülen bu etkileşim sayesinde, bugün Sırbistan mutfağındaki birçok yemekte başta Türk mutfağı olmak üzere, başka ülkelerin etkileri görülmektedir.

Sosyal Yaşam

Sırbistan, diğer Balkan ülkeleri ile kıyaslandığında biraz ihmal edilen bir ülkedir. Halbuki ülkede gezilip görülmeyi bekleyen sayısız doğal güzellik bulunmaktadır. Refah düzeyinin her geçen yıl biraz daha iyileştiği Sırbistan, üst orta gelir sınıfında, hizmet sektörünün ön planda olduğu bir ülkedir. Ülkede tarım ve hayvancılık yapılsa da hizmet sektörünün ekonomideki payı büyüktür.

Belgrad, yeşil alanları ile bir orman ülkesidir. Ülkede parklar, bahçeler ve yürüyüş parkurları bulunmaktadır. Belgrad halkı kendi ülkelerine bağlı ve ülkelerine gelen turistlere sanıldığının aksine sıcak davranan, cana yakın insanlardan oluşur. Nicola Tesla gibi önemli bir bilim insanını yetiştirmiş olmanın gururunu yaşayan Sırplar, Belgrad’taki havaalanlarına da Nicola Tesla’nın adını vermişlerdir.

Küçük bir ülke olmasına karşın akademik başarı eğrisi yüksek olan Sırbistan, dünyanın en başarılı 500 üniversitesi arasına girmiş köklü devlet üniversitelerini de bünyesinde barındırmaktadır. Sırbistan’a ulaşım uçak, otobüs ve tren ile sağlanabilmektedir. Tren ve otobüs için Bulgaristan üzerinden gitmek gerekir ve yolculuk yaklaşık olarak 15-20 saat sürmektedir. Uçak ile gidildiğinde yaklaşık iki saate yakın sürmektedir. Merkeze 20 km uzaklıkta olan Nicola Tesla Havaalanı’ından otobüs ve taksi ile şehir merkezine gitmek mümkündür.

Sırbistan’ın para birimi Sırp Dinarı’dır. 1 Türk Lirası yaklaşık 37 Sırp Dinarı’na eşittir. Türk Lirası karşısında değersiz olan Sırp Dinarı, Türklerin Sırbistan’da daha kolay şartlarda yaşamalarına ve eğitim almalarına olanak tanımaktadır.

Üniversite Eğitiminin Avantajları

 • Sırbistan’da eğitim almak için lise mezunu olmanız yeterlidir. Sırbistan Milli Eğitim Bakanlığı sizden YGS veya LYS sınav puanı talep etmemektedir.
 • Avrupa ülkeleri ve Türkiye ile kıyaslandığında, para birimi Sırp Dinarı olan Sırbistan’da, eğitim ve yaşam giderleri oldukça uygundur. 1000 Euro’dan başlayan eğitim programları ile öğrenciler talep ettikleri her bölümde sınavsız eğitim alabilmektedirler.
 • Sırbistan Belgrad Üniversitesinde sosyal etkinliklere imkan tanıyan öğrenci klüpleri bulunmaktadır. Özellikle standartların üzerinde olan kampüs kütüphaneleri, öğrencilere nitelikli çalışma ve araştırma ortamı sağlamaktadır.
 • Hayat şartlarının uygun olduğu Sırbistan’da bir öğrenci aylık ortalama 350-400 Euro ile çok rahat geçinebilmekte, yeme, içme, barınma gibi yaşam koşullarını sağlayabilmektedir.
 •  Belgrad Üniversitesinde okulun yurdunda kalabileceğiniz gibi, kiralık evlerde de kalabilirsiniz. Evler eşyalı olup, merkezi sistem ile -ısınmaktadır.
 • Balkan ülkelerinin çoğuna komşu olan Sırbistan’dan pasaportunuz ile diğer balkan ülkelerini seyahat etme ve yeni kültürleri keşfetme zevkini tadabilirsiniz.

En Çok Tercih Edilen Şehirler

Belgrad (Belgrade)

Belgrad, hem Sırbistan’ın başkenti hem de en kalabalık şehridir. Tuna ve Sava Nehirlerinin kesişim noktasında bulunan şehir, yeşil alanları ile görenleri kendine hayran bırakmaktadır. Nüfusun 1,233,790 olduğu Sırbistan’da, halkın %89’u Sırp, %4’ü Macar, %1,5’i Roman’dır. Geriye kalan yüzdeliği ise, Yugoslav, Boşnak ve diğer etnik gruplar oluşturmaktadır.

Belgrad konumu ve stratejik önemi gereği tarihte defalarca işgal edilmiş bir şehirdir. Bu sebeple bugün çok çeşitli ve zengin bir kültürel altyapıya sahiptir. Belgrad her dört mevsimde de yağış almaktadır ve bunun bir sonucu olarak şehirde bol bol yeşil alanlar vardır.

Şehir içi ulaşım için otobüs, minibüs ve tramvayın kullanıldığı Belgrad’da taksi ücretleri de son derece uygundur. Belgrad’da Türk öğrenciler genellikle devlet üniversitesi olan Belgrad Üniversitesi’ni tercih etmektedirler.

Kayıt İçin Gerekli Evraklar

Renkli nüfus cüzdan fotokopisine noter onayı ya da apostil gerekmemektedir.

 1. Lise Diploması

  Lise Diplomasının aslı ve noterden onaylatılıp, apostil yapılmış hali

 2. Transkript

  Mezun olduğunuz liseden alınacak ders notlarını gösteren transkriptin orijinal haline apostil yapılacaktır

 3. Sağlık Raporu

  Sağlık ocağı, devlet hastanesi veya özel hastaneden alınacak sağlık raporu resimli olmalıdır. Tek doktor imzası yeterlidir/Heyet raporuna gerek yoktur. Belgenin aslına apostil yapılacaktır.

 4. Taahütname

  Öğrencinin anne veya babasının noterden vereceği taahhütnamede şu ibare yer almalıdır: ‘Öğrencinin yurtdışında eğitim aldığı süre boyunca, beslenme, barınma, eğitim ve tüm yaşam giderlerini karşılamayı kabul ve taahhüt ederim.’ Belgeye apostil yapılmayacaktır.

 5. Fotoğraf

  8 adet arka fonu beyaz biyometrik fotoğraf

 6. Kimlik Fotokopisi
 7. Pasaport Fotokopisi

  Renkli pasaport fotokopisine noter onayı ya da apostil gerekmemektedir.

 8. Hepatit C ve HIV Testi

  Devlet hastanesi ya da özel hastaneden alınacak testler, sağlık müdürlüğünde onaylatılarak apostil yapılacaktır.

 9. Doğum Belgesi Formül A

  Nüfus müdürlüğünden alınacak olan belgenin aslına apostil yapılacaktır.

 10. Adli Sicil Kaydı

  Adliyeden alınacak adli sicil kaydının aslına apostil yapılacaktır.

 11. Nüfus Kayıt Örneği

  Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneğin aslına apostil yapılacaktır.

 12. İkametgah

  Nüfus Müdürlüğünden alınacak 2 adet ikametgahın aslına apostil yapılacaktır.

Sık Sorulan Sorular

 • Sırbistan’da yurtta kalabilir miyim?

  Gideceğiniz üniversitenin yurt imkanı varsa başvurunuzu yaparız. Ancak yurda kesin yerleşeceğinizin garantisi yoktur. Çünkü yurtlardaki oda sayıları öğrenci sayılarına göre yetersiz kalabilmektedir. Bu tarz durumlarda sizleri apartlara yada eşyalı evlere yönlendireceğiz.

 • Sırbistan’da eğitim almak için YGS ve LYS sınavlarına girmem gerekiyor mu?

  Sırbistan üniversitelerinde eğitim almak için YGS ve LYS sınavlarına girmenize gerek yoktur. Lise mezunu olmanız yeterlidir.

 • Bir sağlık sorunum olduğunda ne yapacağım?

  Sırbistan’a gitmeden önce yapacağınız özel sağlık sigortası ile hastane ve eczanelerden yararlanabileceksiniz.

 • Sırbistan’da kayıt süreci nasıl ilerler?

  Sırbistan üniversitelerine kayıt olabilmeniz için şubemize gelip evraklarınızı teslim etmeniz gerekmektedir. Evraklarınızı teslim ettikten sonra bizler bu evrakları Sırpçaya çevirip, Sırbistan noterine onaylatıp, Sırbistan Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edeceğiz. Bakanlık onayından cevap gelmesi 1-3 ay arası değişmektedir. Bakanlık onayınız çıktıktan sonra gidip eğitiminize başlayabilirsiniz. Bakanlık onayı ve okul kayıt işlemleri ile alakalı sürecin uzaması ya da aksaması hiçbir zaman firma ile alakalı değildir. Resmi süreçler bizim müdahalemiz dışında ilerler ve sonuçlanır.

 • Sırbistan’da bir öğrencinin ortalama aylık gideri ne kadardır?

  Sırbistan’da ortalama bir öğrenci aylık 350-400 dolar harcamaktadır. Bu ücretin içerisinde öğrencinin tüm yaşam giderleri yer almaktadır.

 • Sırbistan’da okurken çalışma imkanım olacak mı?

  Sırbistan yabancı öğrencilere çalışma izni vermemektedir.


Detaylı Bilgi

Sınavsız Üniversite

Genetik Eğitim ile yurtdışında üniversite eğitimi almak isteyen öğrenciler için ülkemizde bir sınava girmek gibi bir zorunluluk olmamakla birlikte bazı ülkeler ülkemizde ki üniversite sınavına girme ve bir bölüme yerleşecek puanı alma koşulu aramaktadırlar. Bu sebeple öğrenci adayları eğitim için gidecekleri ülkelerin bu konudaki koşullarını mutlaka bilmeleri gerekmektedir.

Birçok ülke Türk öğrencilere sınavsız ve puansız bir şekilde kayıt olanağı sunabilmektedir. Yani öğrenciler kendilerinden istenen evrakları alarak vize işlemlerini de tamladıktan sonra gidip kayıt işlemlerini yapabilmektedirler. Bu seçenek öğrencilere her zaman hayallerini kurdukları tıp, mimarlık veya mühendislik gibi bölümleri okunarak mezun olma ve muhteşem bir meslek hayatına sahip olma olanağı sunabilmektedir. Ancak bazı ülkelerin bu konudaki kuralları daha katı olabilmektedir. Kimi ülkeler Türk öğrencilerin kendi ülkelerinde uygulanan üniversite sınavına girip okumak istedikleri bölüme yerleşecek bir puan almalarını şart koşmaktadır.

Öğrenciler okul ve ülke seçimleri yaparken mutlaka bu konular hakkında çok titiz bir şekilde araştırma yapmalıdırlar. Konu hakkında uzman desteği almak isteyen kişiler diledikleri zaman Genetik Eğitim Danışmanlığı uzmanları ile iletişime geçerek kendilerinden gerekli bilgileri alabilmektedirler. Uzun zamandan bu yana öğrenci adalarına bu konular hakkında gerekli bilgileri vermekte olan uzmanlarımız aynı zamanda kayıt işlemlerinde de kendilerine yardımcı olmaktadırlar. Birçok kişi ülkemizde uygulanmakta olan sınav sistemi ile istedikleri bölümler de okuyamamaktan yakınmaktadırlar. Özellikle bazı özel bölümlerin meslek hayatlarında kendilerine çok ciddi avantajlar sunacağını ve kendilerine hayal ettikleri hayatı yaşayacak olanaklar sağlayacağını bilen öğrenciler mutlaka istedikleri bölüme yerleşmek istemektedirler. Ancak bu bölümle olan yoğun ilgi sebebi ile puanları da çok yüksek olduğu için çok az kişi bu hayallerine ulaşabilmektedirler.


Detaylı Bilgi

ÜNİVERSİTELER

Pjeter Budi Ünviversitesi

KOSOVA - PRISTINE COLLEGE PJETER BUDI UNIVERSTY – HUKUK FAKÜLTESİ

COLLEGE PJETER BUDI UNİVERSTY 2005 yılında, Kosova’ nın Priştine şehrinde kurulmuştur. Halen Priştine de kendi özel mülkü olan ana yerleşkesinde hizmet vermektedir.

Hukuk Fakültesi dışında 6 ayrı bölümde de eğitim vermektedir. Sadece Kosova nın kendi halkına değil, Dünya nın pek çok ülkesinden öğrencilere Global eğitim vermektedir. 16 ayrı anfi, oldukça büyük bir kütüphane, anfilerin dışında özel çalışma alanları bulunmaktadır. Kampüs içinde açık Bahçe Restaurantı yine açık ve kapalı Cafesi ile öğrencilerimizin sağlıklı beslenip, dışarıya çok ihtiyaç duymayacakları motivasyon alanları mevcuttur. Şehir dışından gelen veli yada öğrencilerimiz için kısa konaklama lojmanı bulunmaktadır.

Tüm bölümlerde, başta Hukuk Fakülte’sinde ülkeler arası önemli birimlerin başında yer almış, birbirinden değerli oteriter Profesör kadrosuyla Eğitim vermekteyiz.

Hukuk Fakültesi’nde Hukukun pek çok alanında uluslararası düzeyde önemli mevkiilerdeki çok değerli Hocalarımız sayesinde Eğitim Kalitemizi yükseltmiş durumdayız.

Eğitim dilimiz İngilizcedir. Bir yıl CAMBRİDGE SERTİFİKALI hazırlık eğitimi vermekteyiz. Hazırlık bitiminde dersler İngilizce olarak devam ederken, 1.yılda  Seviyeye yetişememiş öğrencilerimiz için yeterli seviyeye gelene kadar, ADAPTASYON SÜRESİ olarak Kulaklıktan çevirici desteği sağlamaktayız.

Amacımız, Kaliteli, Özgüvenli,Başarılı ve ADALETLİ Mezunlar Vermektir.

DERS MÜFREDATI İLE İLGİLİ PLANLAMAYI VE BİLGİLENDİRMEYİ ALACAĞINIZ KAYNAK;

http://www.hukukfakultesi.com.tr/ders-plani.html

Detaylı bilgi için... http://hukukfakultesi.com.tr


Detaylı Bilgi

Saraybosna Devlet Üniversitesi

Univerzitet u Sarajevu | Bosna Hersek Saraybosna Devlet Üniversitesi, dünyanın değişik ülkelerinden gelen öğrenci ve akademisyenleri ile birlikte çok kültürlü bir ortamda eğitim sunmaktadır. Sunulan eğitim devletin üst düzey yöneticileri tarafından takip edilmekte ve devlet tarafından desteklenmektedir.

Toplamında 26 fakülteden oluşan Bosna Hersek - Saraybosna Devlet Üniversitesi öğrencilerine en iyi eğitimi vermek için her geçen gün kendini yenilemektedir. Türkiye de YÖK tarafından tanınmaktadır, Avrupa da ve Amerika da geçerli mavi diploma vermektedir. Uluslararası dünya sıralamasında ilk 500 de yer almaktadır.

Öğrenci adaylarının bursları aldıkları puanlar doğrultusundadır.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi SAY - EA - SÖZ ve DİL puanları ile %25 -%50 - %75 burs imkanı bulunmaktadır.


Detaylı Bilgi

Pecs Üniversitesi

Pecs Üniversitesi (University of Pécs, Pécsi Tudományegyetem)

Macaristan’ın tarihi şehirlerinden biri olan Pecs (Peç), 2010 yılında İstanbul ile birlikte Kültür Başkenti seçilmiştir. Osmanlı dönemine ait çok sayıda eserin de yer aldığı Pecs şehri Macaristan’ın orta kesiminde yer almakta olup nüfusu yaklaşık 150 bindir. Gerek güvenlik gerekse sağladığı kültürel olanaklar bakımından öğrenciler için en uygun şehirlerden olan Peç aynı zamanda Macaristan’ın en önemli üniversitelerinden birine de ev sahipliği yapar.

Ülkenin en eski üniversitesi olan Pecs Üniversitesi 1367 yılında kurulmuş, I. Dünya Savaşı sonrası yeniden yapılandırılmıştır. Macaristan’ın en eski Devlet Üniversitesidir. Pecs Üniversitesi geniş araştırma ve eğitim aktiviteleri ile Macaristan’ın en değerli yüksek öğretim kurumlarından biridir. Üniversite 35.000 öğrenciye, 2.000 öğretim üyesi ile 10 fakültede eğitim vermektedir.

Özellikle Tıp Fakültesi, yabancı öğrenciler için Avrupa’daki en kaliteli eğitim seçeneklerinden biri olduğundan yoğun olarak tercih edilmektedir.

Pecs Üniversitesi – Eğitim Sistemi ve Kabul Koşulları

Öğrencilerin Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve diğer ilgili bölümlere doğrudan kabul edilmeleri için iyi derecede İngilizce konuşabilmeleri ve bunun yanı sıra lisede Biyoloji, Kimya, Fizik dersleri almış olup, bu derslerdeki bilgilerinin yeterli seviyede olması gereklidir. İngilizce seviyesi ve Biyoloji, Kimya, Fizik bilgisi yeterli olmayan adaylar, ilk yıllarında Hazırlık (Combo: English + Pre-Medical) programına katılarak Tıp Fakültesinde eğitim almaya hazır hale getirilirler. Hazırlık programında adaylara bir akademik yıl boyunca Biyoloji, Kimya, Fizik ve İngilizce dersleri verilir. Programı başarıyla tamamlayan adaylar Tıp Fakültesinde eğitim almaya hak kazanırlar. Tıp eğitimi 6 yılda (12 Sömestr), Diş Hekimliği eğitimi 5 yılda (10 Sömestr), Eczacılık eğitimi 5 yılda (10 Sömestr) tamamlanır.


Detaylı Bilgi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Uluslararası Vizyon Üniversitesi | MAKEDONYA – GOSTİVAR

Balkan coğrafyasının yapısını esas alarak, sürdürebilir kalkınma, gelişme ve var olma vasfı eğitimden geçmektedir. Genelde Balkanlar, yerelde Makedonya’da yaşayan tüm azınlıkların, azınlık statüsünün getirdiği sıkıntıların en başında, yükseköğrenimde eğitim sorunu yer almaktadır. Buna istinaden, kurulan Uluslararası Vizyon Üniversitesi ile eğitim alanında mevcut olan eksiklerin giderilip, eğitimli kadroların ve akademisyenlerin ilgili Balkan ülke sistemlerine dahil olmasıyla birlikte, entegrasyon sağlanacak, toplumsal dinamikler tekrardan körüklenip, Balkanlarda azınlık unsurunun ülke ve bölgede yapıcı varlığını devam ettirecektir.

Beş fakülteden oluşan Uluslararası Vizyon Üniversitesi, ilgili bölümlerinde eğitim, Makedonya Cumhuriyeti Anayasasının ve Yerel Yönetimler Yasası hükümleri gereğince, ülkenin resmi dillerinde gerçekleşmektedir.

Ülke ve bölge insanının geleneksel birikimini, çağdaş bilgiyi ve teknikleri kullanarak belirlemek, değerlendirmek ve yeniden yorumlamak.

Araştırma ve inceleme yoluyla elde edilen sonuçları bilim dünyasıyla ve toplumla paylaşmak.

Üniversitemizin ilgili bölümlerinde yetişecek genç, donanımlı ve uzman teknik elemanlar ile özel ve kamunun ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü oluşturmak.

Bu değerleri koruyup yaşatarak ülkemizin ve insanlığın kültürel mirasına katkıda bulunmak, üniversitenin esas amacını oluşturmaktadır.


Detaylı Bilgi

Makedonya Goce Delchev Üniversitesi

MAKEDONYA GOCE DELCHEV ÜNİVERSİTESİ

GoceDelchev üniversitesi 2007 yılında kurulmuş Makedon devlet üniversitesidir, listedeki devlet üniversitelerinden ikinci dereceyi almıştır. STİP uluslararası, yurtiçi ve yurt dışı işgücü piyasalarının girişin güvenilir onayı vardır. STİP“ GoceDelcev ” Üniversitesinin -13 fakülte kurmuş ve 5 kampüste eğitim vermektedir.

Akademik büyüme için büyük bir fırsat olarak düşünebilirsiniz Lisansüstü ve doktora çalışmalarının yapılabileceği kaliteli ve makul üniversitelerdendir.

Şu ana kadar çıkardığı mezun sayısı -19.000 öğrencidir.

“GoceDelchev” Üniversitesi 27 Mart 2007, Makedonya Cumhuriyeti Parlamentosu tarafından kurulmuştur. Üniversite Senatosunun ilk kuruluş toplantısının 28 Haziran 2007 tarihinde Pedagoji, Maden, Ziraat, Geoloji ve Politeknik amfisinde gerçekleştirilmiştir. Böylece ilk kurulan bölümler bu bölümler arasındadır ve diğer ilk kurulan fakülteler aşağıda yer almaktadır. Eğitimin ilk yılında 7 fakültesine ve bir yüksekokuluna 1.300 öğrenci kaydını yaptırmıştır; fakülteler şunlardır: Hukuk Fakültesi, Ekonomi Fakültesi, Eğitim Fakültesi (şimdiki Eğitim Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi), Maden Jeolojisi ve Politeknik Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Bilişim Fakültesi, Müzik ve Yüksek Tıp Fakültesi. 2008/09 Akademik yılından itibaren Üniversitenin içerisinde altı (6) yeni fakülteler eğitim sunmuştur: Tıp Bilimleri Fakültesi, Filoloji Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Fakültesi, Makine Mühendisliği, Teknolojik-Teknik Fakültesi ve Turizm ve İş Lojistik Fakültesi.

GoceDelcev Üniversitesinin eğitim dili Makedonca olup, 1 yıl hazırlık eğitimi alınması ön koşulu bulunmaktadır.

Halen eğitime devam etmekte olan aktif bölümler ve Üniversite Harç fiyatları aşağıda bilginize sunulur.


Detaylı Bilgi

Uluslararası Balkan Üniversitesi

ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ

 Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir. Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini belgeleyen veya üniversitede yapılacak yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan üniversitenin 1. sınıfına kaydedilir. Uluslararası geçerliliği bulunan bir belge ile İngilizce yeterliliğini belgeleyemeyen veya yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, üniversite bünyesindeki İngilizce Hazırlık Okulu’na devam ederler. İngilizce Hazırlık Okulu 4 yıllık öğrenim süresine dahil değildir. İngilizce Hazırlık Okulu bir akademik yıldır. Hazırlık okulu en çok 2 akademik yılda tamamlanmak zorundadır. Bu süre zarfında başarılı olanlar üniversite lisans eğitimine devam edebilirler. Üniversiteye burslu kabul edilen öğrencilerden İngilizce Hazırlık eğitimine devam eden ve akademik yıl sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarısız olanların hazırlık okulunda daha sonra alacakları eğitim YİNE ücrete tabidir.


Detaylı Bilgi

Kiril Ve Metodius Üniversitesi

KİRİL VE METODİUS ÜNİVERSİTESİ

Ss. Cyril and Methodius University in Skopje

Makedonya Cumhuriyeti’nin en büyük üniversitesidir. Üsküp’te bulunan üniversite ismini Slavların havarileri olarak kabul edilen ve Slav dilleri arasında yaygınca kullanılan Kiril alfabesinin mucitleri olan büyük Hristiyan teologları Kiril ve Metodius’dan almaktadır.

Eğitim dili Makedonca olan üniversitede İngilizce, Almanca ve Fransızca gibi dillerde yürütülen bazı dersler de bulunmaktadır.


Detaylı Bilgi

Belarus Devlet Üniversitesi

RUSYA – Belarus Devlet Üniversitesi

BSU, Belarus'taki eğitim, bilim ve teknolojilerin gelişimini koordine eden ulusal bir kurumdur. Üniversite, öğrencilere en iyi yöntemleri ve en yeni bilgi edinme teknolojilerini sağlamayı amaçlamaktadır.

Araştırma mükemmelliğinin sürdürülmesi çok yüksek bir öncelik olmuştur ve tüm kurslarımız aktif bir araştırma ortamında öğretilmekten yararlanmaktadır.

BSU, akademik, araştırma, üretim, sosyal ve kültürel, idari, yardımcı ve diğer birimlerden oluşan ayrılmaz bir komplekstir.

Lisansüstü ve lise mezunlarına yönelik eğitim seviyelerinde eğitim veren 16 Fakülte ve 4 Eğitim Kurumu bulunmaktadır.

Üniversitede hem gençlere hem de yetişkinlere yönelik yeniden eğitme ve ileri eğitim ve yenileme kursları düzenleyen bir dizi Enstitü bulunmaktadır.

Başlıca eğitim kurumları arasında ayrıca BSU Yapısı içindeki BSU Lisesi ve BSU Hukuk Hareketi bulunmaktadır.


Detaylı Bilgi

Belgrad Üniversitesi

SIRBİSTAN BELGRAD ÜNİVERSİTESİ

Belgrad Üniversitesi dünyanın en iyi ilk 500 üniversitelerinden biridir. 1808 yılında kurulan eğitim kurumu Balkanların en kaliteli okullarından biri olmayı başarmıştır.

Tarihi geçmişi ve kaliteli kadrosu ile yurtdışında üniversite okumak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği üniversitelerden biridir. Belgrad Üniversitesi dünya sıralaması açısından ilk beş yüze girmesi köklü ve kaliteli bir eğitim kurumu olduğunun göstergesidir.

31 Fakültesi, 8 Araştırma merkezi, bilgi merkezleri ve kütüphaneleri ile geniş bir yerleşim alanına sahiptir.

Şangay Sıralaması olarak isimlendirilen dünya çapındaki üniversiteler için yapılan derecelendirme sisteminin son verilerine göre 297. sırada yer alan üniversite olmuştur.  Matematik alanında ise dünyada ilk 150. sıraya girerek Ülkenin gururu haline gelmiştir.

Belgrad Üniversitesinde temel eğitim dili Sırpça’dır. Lisans eğitimi olan Tıp fakültesinde dil İngilizcedir. Master programları içerisinde İngilizce olan bölümler de mevcuttur.

Sırbistan’da üniversite okumak isteyen öğrencilerin lise diplomalarının Sırbistan devleti tarafından okumaları için izin almış olmaları gerekmektedir.

Okumak istenilen alanlarda sınavlara girilir. Örneğin Tıp fakültesinde okumak isteyen bir öğrenci biyoloji ve kimya alanından sınava girerek en az 60 sorudan 31’ni cevaplamalıdır. Not sistemi 10 ile 5 puan arasında değerlendirilir. 5 başarısız bir not 10 en iyi puandır.


Detaylı Bilgi

Kiew Devlet Üniversitesi

UKRANIA – Kiew Devlet Üniversitesi

Taras Shevchenko National University of Kyiv

Başkent Kiev Ukrayna’nın en büyük şehridir. Dinyeper nehrinin ikiye böldüğü harika bir şehirdir. 203 verilerine göre nüfusu 2.847.000’dir. Avrupa’da ki 8. Büyük kenttir. Doğu Avrupa’nın önemli bir endüstri, bilim ve eğitim kültür merkezidir. Birçok ileri teknoloji enstitüsüne, yükseköğrenim kurumlarına ve dünyaca ünlü tarihi mekânlara ev sahipliği yapmaktadır. Modern Kiev eski ve yeninin bir arada olduğu bir şehirdir. Ülkede Ukrayna’ca resmi dildir. Ancak en çok Rusça konuşulmaktadır. Üniversite eğitimi ülkede oldukça önemlidir. Ülkede kültür seviyesi yüksektir. Eğitim, kültür ve sanata önem verilir. Yemyeşil bir ülke olan Ukrayna’da gezip görülecek birçok yer vardır. Ayrıca öğrenciler çeşitli spor dalları ile de ilgilenebilmektedirler. Kış sporları da dahil olmak üzere birçok aktivite yer almaktadır. TarasShevchenko Parkı gibi birçok güzelliğe sahiptir. Öğrenci olarak Ukrayna’yı tercih edenler sıkılmadan keyifli bir eğitim öğretim dönemi geçireceklerdir. Sizi hedeflerinize ulaştıracak üniversitelerin çokluğu nedeniyle tercih edilmekte olan Ukrayna, yaşam standartlarının uygunluğu ile de dikkat çekmektedir.


Detaylı Bilgi

IBS Budapeşte Üniversitesi

IBS International Business School | IBS Budapeşte Üniversitesi

Macaristan’ın başkenti Budapeşte‘de ve Avusturya’nın başkenti Viyana‘da olmak üzere 2 ayrı kampüsü bulunan IBS Business School özellikle İşletme, Yönetim, Uluslararası İlişkiler gibi bölümlerde lisans ya da yüksek lisans yapmak isteyen öğrenciler için üst düzey bir üniversitedir.

***IBS – İNGİLTERE BUCKINGHAM ÜNİVERSİTESİ DİPLOMASI VERİYOR***

IBS, University of Buckingham işbirliği ile hazırladığı programlardan başarı ile mezun olan öğrencilere, İngiltere University of Buckingham diploması veriyor. IBS’ten mezun olan adaylar, doğrudan Buckingham diploması alırlarken, dileyen adaylar bir dönem daha okuyarak Macaristan IBS Diploması da alabiliyorlar.

IBS BUDAPEŞTE (*Yeni Kampüs*)

IBS’nin ilk okulu olan Budapeşte IBS, İngilizce Hazırlık, Lisans ve Master eğitimleri ile merkez konumundadır. Uluslararası öğrencilerin Macaristan’da en çok tercih ettiği üniversitelerden biridir. Üniversite 60 farklı ülkeden 1300 civarında yabancı öğrenciye eğitim vermekte olup, %40 yabancı öğrenci oranına sahiptir. Üniversitenin bu özelliği öğrencilere çok uluslu bir ortamda geniş vizyona sahip bir üniversite hayatı sağlamaktadır.

Sadece Macaristan değil, dünya işletme okulları arasında da çok saygın bir yere sahip olan IBS’de tüm lisans ve master programları İngiltere’de bulunan Buckingham Üniversitesi işbirliği ile hazırlanmıştır.

IBS öğrencilerine çok modern kampüs binalarında hizmet vermekte olup, öğrencilerine ayrıca yurt olanakları da sağlamaktadır. IBS’in en çok tercih edilme nedenlerinden biri de öğrencilerin 3. yıllarında uluslararası bir şirkette staj yaparak tamamlamasıdır. Bu uygulama öğrencilerin eğitimlerini pekiştiren ve deneyim kazanmalarını sağlayan önemli bir avantaj olarak üniversiteyi ön plana çıkartmaktadır. Sonuç olarak IBS International Business School, Macaristan’da üniversite eğitimi almak için çok kaliteli ve avantajlı bir seçenektir.


Detaylı Bilgi

Almanya Köln Üniversitesi

Almanya Köln Üniversitesi

1388 yılında kurulan, Almanya’nın en köklü ve bünyesinde en çok öğrenci barındıran Üniversitesidir. Üniversite dünyaca ünlü bir çok Profesör ile çalışmanın yanı sıra AR-GE alanındaki harcamalarıyla da Almanya’ da önde gelmektedir. 

Özellikle 2009/10 yılında üniversite bir çok Fakültede yenilikler yapmıştır ve sadece Kütüphanesi için 4 Milyon Euro’dan fazla bütçe ayırarak Kütüphanenin çalışma saatlerini de 24.00’e kadar uzatmıştır. Üniversitenin amacı alanında yetişmiş uzman bireyler hayata kazandırmak ve Uluslar arası arenada yeniliklere öncülük etmektir.


Detaylı Bilgi

Budapeşte Teknoloji ve Ekonomi Üniversitesi

Budapest University Of Technology And Economics

Macaristan’ın başkenti olan Budapeşte aslında Tuna nehrinin iki yakasındaki Budin ve Peşte şehirlerinin 17 Kasım 1873 tarihinde birleştirilmesiyle kurulmuştur. Şehir, Avrupa’nın en gözde ve en hareketli şehirlerinden biridir. Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip olan kentte; eğitim, kültür ve eğlence adına çok sayıda ve kaliteli mekan bulunmaktadır. Budapeşte’de yaşam oldukça rahat, ve eğitime elverişlidir. Şehrin her yerine uzanan metro ağı, ulaşım sorununu ortadan kaldırmıştır. Mimaride Avusturya-Macaristan imparatorluğu etkisini taşıyan şehirde yapıların görünümü ve görkemi Viyana’ya çok benzer. Budapeşte, ülkenin en önemli ve kaliteli üniversitelerine ev sahipliği yapar ve bu yüzden öğrenci nüfusu oldukça fazladır. Budapeşte aynı zamanda diğer Avrupa ülkelerinden de öğrencilerin tercih ettiği şehirlerden biridir


Detaylı Bilgi

Educons Üniversitesi

Sırbistan : EDUCONS UNİVERSTY VE NOVİ SAD ŞEHRİ

Geleneksel ve kültürel mirasa sahip ve bu değerlerini koruyan bir şehir olan Novi Sad, çok sayıda ulusu, dini ve kültürü bünyesinde barındırdığı için ön plana çıkan bilim ve sanat şehridir. Aynı zamanda tam bir üniversite şehridir Novi Sad Üniversitesi’nde on iki fakülte, uzmanlaşmış enstitüler, akademik disiplini ilgilendiren etütler ve araştırma birlikleri ile multi disiplinler arası pek çok branş bulunmaktadır.

Şehirde çok sayıda müze ve galeri bulunmaktadır. Bu birimlerde kültürel ve sanatsal pek çok organizasyon gerçekleşmektedir. Novi Sad, akraktif eski şehir çekirdeği ve prestijli Novi Sad Fuarı gibi dünyaca tanınmış çok sayıdaki festivale ev sahipliği yapmaktadır.

Novi Sad önemli yolların kesiştiği yerde “kutsal” Fruşka Gora yakınında kurulmuştur. Şehrin içerisinden geçen Tuna Nehri şehri daha da güzel kılmaktadır. Bu şehrin kalesinin yapımı 18.yy’da tamamlanmıştır. Şehrin arka tarafındaki çiftlikler, Fruşka Gora bağları ve “Fruşka Gora” milli parkı bulunmaktadır.


Detaylı Bilgi

KATEGORİ

YURT DIŞI EĞİTİM

11'den fazla ülkede en prestijli dil okulları ile çalışıyor ve öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.


Detaylı Bilgi

SERTİFİKALAR

Sertifika programları özellikle kısıtlı zamanı olan, mesleki alanlarda kısa bir dönem içerisinde uzmanlaşmak ve iyi bir kariyer hedefleyerek rakiplerinin önüne geçmek isteyenler için çok uygundur. Sertifika programları tamamen mesleki bir dalda uzmanlaşmaya dayalı ve daha çok pratiğe yönelik programlardır.


Detaylı Bilgi

ÜNİVERSİTELER

Yurtdışı üniversite hayalleri kuruyorsanız, daha uzağa bakmayın. Yurtdışında üniversite okumak, sandığınızdan çok daha kolay.


Detaylı Bilgi

HİZMETLER

Tecrübeli ve güler yüzlü danışmanlarımız, ÜCRETSİZ danışmanlık hizmeti vermek için iletişime geçmenizi bekliyor.


Detaylı Bilgi

Bizden Haberler


Detaylı Bilgi

Yüksek Lisans & Doktora

Yurtiçi ve Yurtdışı Yüksek Lisans ve Doktora Eğitim | Genetik Eğitim Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Uzaktan Eğitim

Yurtdışı Uzaktan Eğitim Lisans Programları & Yurtdışı Dil Eğitimi


Detaylı Bilgi

Örgün Eğitim

Yurtdışı Örgün Eğitim Danışmanlığı | Uluslararası Örgün İmkanı


Detaylı Bilgi

Almanya Üniversiteleri

Almanya'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Bosna Hersek Üniversiteleri

Bosna Hersek'de Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Kazakistan Üniversiteleri

Kazakistan'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Kosova Üniversiteleri

Kosova'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Macaristan Üniversiteleri

Macaristan'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Makedonya Üniversiteleri

Makedonya'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Rusya Üniversiteleri

Rusya'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

Ukrayna Üniversiteleri

Ukranya'da Üniversite Eğitimi | Üniversite, Lisans, Yüksek Lisans ve Master Eğitimi Danışmanlığı


Detaylı Bilgi

İletişim Bilgilerimiz

Yurt Dışı Eğitim | Eğitim Danışmanlığı için müşterileri temsilcilerimiz hizmetinizde.


Detaylı Bilgi

Dünya Öğrenci Dolaşımı


Detaylı Bilgi

Beykent Üniversitesi Sertifika Programları


Detaylı Bilgi

Tanımlar


Detaylı Bilgi

Güncel Fiyatlar

Güncel Fiyatlar | Yurtdışında Eğitim | Yurtdışı Dil Okulu | Yurtdışında Üniversite Eğitimi? | Genetik Eğitim


Detaylı Bilgi

Yurt Dışı Konaklama


Detaylı Bilgi

Vize İşlemleri


Detaylı Bilgi

Gerekli Evraklar


Detaylı Bilgi

Öğrenci Ulaşım ve Transferi


Detaylı Bilgi

Genetik Eğitim Danışmanlığı

Genetik Eğitim Danışmanlığı

Genetik Eğitim Danışmanlık, sadece öğretim hayatınız boyunca yanınızda olmayacak, mesleki yaşama geçebilmeniz için de köprünüz olacaktır. Öğrencilerimizin en çok kaygılandığı Denklik artık korkacağınız bir süreç değil. Genetik Eğitim Danışmanlığı sizlere YÖK'te TANINIRLIK KABULU OLMAYAN üniversiteleri önermez ve kayıt yapmaz. Okuyacağınız Üniversitelerde TANINIRLIK olduğu gibi aynı zamanda da ULUSLARARASI GEÇELİ MAVİ DİPLOMAYA SAHİP OLACAKSINIZ.


Detaylı Bilgi